Cổng thông tin điện tử

Ngành da giày túi xách việt nam

SỐ LIỆU XUẤT NHẬP KHẨU NGÀNH DA GIẦY 8 THÁNG - NĂM 2021 SỐ LIỆU XUẤT NHẬP KHẨU NGÀNH DA GIẦY 8 THÁNG - NĂM 2021
SỐ LIỆU XUẤT NHẬP KHẨU NGÀNH DA GIẦY 8 THÁNG - NĂM 2021
BẢN TIN XUẤT NHẬP KHẨU NGÀNH DA GIẦY THÁNG 5/2021
BẢN TIN XUẤT NHẬP KHẨU NGÀNH DA GIẦY THÁNG 5/2021
Số liệu ngành - 14/06/2021
BẢN TIN XUẤT NHẬP KHẨU NGÀNH DA GIẦY THÁNG 5/2021
Cổng thông tin điện tử về Hiệp định thương mại tự do FTA
Cổng thông tin điện tử về Hiệp định thương mại tự do FTA
FTA - 07/06/2021
Cổng thông tin điện tử về Hiệp định thương mại tự do FTA
HỘI CHỢ GIÀY DÉP QUỐC TẾ MICAM HY VỌNG SẼ TÁI KHỞI ĐỘNG VÀO THÁNG 09/2021
HỘI CHỢ GIÀY DÉP QUỐC TẾ MICAM HY VỌNG SẼ TÁI KHỞI ĐỘNG VÀO THÁNG 09/2021
Hội chợ - Triển lãm - 18/05/2021
Các quốc gia tại châu Âu đang từ từ ổn định hậu đại dịch COVID-19. Nhờ vaccine được chế tác và phân phát kịp thời, sự giãn cách xã hội ...
Hội thảo góp ý kiến xây dựng Hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm da giầy
Hội thảo góp ý kiến xây dựng Hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm da giầy
Hội thảo - 16/04/2021
Hội thảo góp ý kiến xây dựng Hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm da giầy
Cổng thông tin điện tử về Hiệp định thương mại tự do FTA
Cổng thông tin điện tử về Hiệp định thương mại tự do FTA
Hồ sơ thị trường - 02/04/2021
Cổng thông tin điện tử về Hiệp định thương mại tự do FTA
Xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín 2020.
Xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín 2020.
Tin về xúc tiến thương mại - 02/04/2021
Xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín 2020.
Theo dõi và đánh giá các quy định về sản phẩm (SPS/TBT) tại thị trường xuất khẩu cho thương nhân Việt Nam.
Theo dõi và đánh giá các quy định về sản phẩm (SPS/TBT) tại thị trường xuất khẩu cho thương nhân Việt Nam.
Tin về xúc tiến thương mại - 02/04/2021
Theo dõi và đánh giá các quy định về sản phẩm (SPS/TBT) tại thị trường xuất khẩu cho thương nhân Việt Nam.
BẢN TIN XUẤT - NHẬP KHẨU NGÀNH DA GIẦY THÁNG 3/2021
BẢN TIN XUẤT - NHẬP KHẨU NGÀNH DA GIẦY THÁNG 3/2021
Số liệu ngành - 02/04/2021
BẢN TIN XUẤT - NHẬP KHẨU NGÀNH DA GIẦY THÁNG 3/2021
Các ưu đãi trong EVFTA, UKVFTA, CPTPP, ATIGA, RCEP khi áp dụng quy tắc XXHH mới
Các ưu đãi trong EVFTA, UKVFTA, CPTPP, ATIGA, RCEP khi áp dụng quy tắc XXHH mới
Tin về xúc tiến thương mại - 23/03/2021
Các ưu đãi trong EVFTA, UKVFTA, CPTPP, ATIGA, RCEP khi áp dụng quy tắc XXHH mới

Đối tác