Cổng thông tin điện tử

Ngành da giày túi xách việt nam

Triển lãm Vietnam International Sourcing Expo Triển lãm Vietnam International Sourcing Expo
Triển lãm Vietnam International Sourcing Expo
TRIỂN LÃM QUỐC TẾ DA GIẦY DUBAI 2023
TRIỂN LÃM QUỐC TẾ DA GIẦY DUBAI 2023
Hội chợ - Triển lãm - 13/03/2023
TRIỂN LÃM QUỐC TẾ DA GIẦY DUBAI 2023
Thư mời tham gia cuộc thi thiết kế Giầy Quốc tế lần thứ 12
Thư mời tham gia cuộc thi thiết kế Giầy Quốc tế lần thứ 12
Đào tạo thiết kế - 03/03/2023
Thư mời tham gia cuộc thi thiết kế Giầy Quốc tế lần thứ 12
Thư mời tham gia Triển lãm APLF Dubai 2023
Thư mời tham gia Triển lãm APLF Dubai 2023
Hội chợ - Triển lãm - 28/12/2022
Thư mời tham gia Triển lãm APLF Dubai 2023
Thư mời tham gia Triển lãm Quốc tế Da và Giầy lần thứ 23 tại Việt Nam TP Hồ Chí Minh từ 12-14/7/2023; Hà Nội từ 13-15/12/2023
Thư mời tham gia Triển lãm Quốc tế Da và Giầy lần thứ 23 tại Việt Nam TP Hồ Chí Minh từ 12-14/7/2023; Hà Nội từ 13-15/12/2023
Hội chợ - Triển lãm - 14/02/2023
Thư mời tham gia Triển lãm Quốc tế Da và Giầy lần thứ 23 tại Việt Nam TP Hồ Chí Minh từ 12-14/7/2023; Hà Nội từ 13-15/12/2023
BẢN TIN XUẤT - NHẬP KHẨU NGÀNH DA GIẦY THÁNG 3/2022
BẢN TIN XUẤT - NHẬP KHẨU NGÀNH DA GIẦY THÁNG 3/2022
Số liệu ngành - 03/05/2022
BẢN TIN XUẤT - NHẬP KHẨU NGÀNH DA GIẦY THÁNG 3/2022 
BẢN TIN XUẤT - NHẬP KHẨU NGÀNH DA GIẦY THÁNG 1/2022
BẢN TIN XUẤT - NHẬP KHẨU NGÀNH DA GIẦY THÁNG 1/2022
Số liệu ngành - 04/01/2022
BẢN TIN XUẤT - NHẬP KHẨU NGÀNH DA GIẦY THÁNG 1/2022
BÁO CÁO TỔNG KẾT XUẤT - NHẬP KHẨU CỦA NGÀNH DA GIẦY VÀ  HOẠT ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI LEFASO NĂM 2022
BÁO CÁO TỔNG KẾT XUẤT - NHẬP KHẨU CỦA NGÀNH DA GIẦY VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI LEFASO NĂM 2022
Số liệu ngành - 06/01/2023
BÁO CÁO TỔNG KẾT XUẤT - NHẬP KHẨU CỦA NGÀNH DA GIẦY VÀ  HOẠT ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI LEFASO NĂM 2022
BẢN TIN XUẤT - NHẬP KHẨU NGÀNH DA GIẦY 10 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
BẢN TIN XUẤT - NHẬP KHẨU NGÀNH DA GIẦY 10 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
Số liệu ngành - 05/12/2022
BẢN TIN XUẤT - NHẬP KHẨU NGÀNH DA GIẦY 10 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
BẢN TIN XUẤT - NHẬP KHẨU NGÀNH DA GIẦY 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
BẢN TIN XUẤT - NHẬP KHẨU NGÀNH DA GIẦY 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
Số liệu ngành - 02/11/2022
BẢN TIN XUẤT - NHẬP KHẨU NGÀNH DA GIẦY 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 
BẢN TIN XUẤT - NHẬP KHẨU NGÀNH DA GIẦY 8 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
BẢN TIN XUẤT - NHẬP KHẨU NGÀNH DA GIẦY 8 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
Số liệu ngành - 10/10/2022
BẢN TIN XUẤT - NHẬP KHẨU NGÀNH DA GIẦY 8 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 
BẢN TIN XUẤT - NHẬP KHẨU NGÀNH DA GIẦY 7 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
BẢN TIN XUẤT - NHẬP KHẨU NGÀNH DA GIẦY 7 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
Số liệu ngành - 07/09/2022
BẢN TIN XUẤT - NHẬP KHẨU NGÀNH DA GIẦY 7 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 
BẢN TIN XUẤT - NHẬP KHẨU NGÀNH DA GIẦY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
BẢN TIN XUẤT - NHẬP KHẨU NGÀNH DA GIẦY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
Số liệu ngành - 05/08/2022
BẢN TIN XUẤT - NHẬP KHẨU NGÀNH DA GIẦY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 

Đối tác