Cổng thông tin điện tử

Ngành da giày túi xách việt nam

1. Bộ Luật Bảo hiểm xã hội 58/2014/QH1 ngày 20/11/2014

2. Bộ Luật lao động Bộ luật 45/2019/QH14 Ban hành:20/11/2019, Hiệu lực:01/01/2021

3. Nghị định 88/2020/NĐ-CP ban hành ngày 228/07/2020, có hiệu lực từ 15/09/2020 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc

4. Nghị định 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

5. Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 hướng dẫn Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động

6. Nghị định 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 quy định về tuổi nghỉ hưu,

7. Nghị định 88/2020/NĐ-CP ngày 28/07/2020 hướng dẫn Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc

8. Nghị định 61/2020/NĐ-CP ngày 29/05/2020 về sửa đổi Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

9. Nghị định 58/2020/NĐ-CP ngày 27/05/2020 quy định về mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

10. Nghị định 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 quy định về mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động 

11. Thông tư 13/2020/TT-BLĐTBXH ngày 27/11/2020 hướng dẫn về việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

12. Thông tư 08/2020/TT-BLĐTBXH ngày 15/10/2020 hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

13. Thông tư 24/2020/TT-BTC ngày 13/04/2020 sửa đổi Thông tư 20/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

14. Thông tư 01/2020/TT-BLĐTBXH ngày 10/02/2020 hướng dẫn thực hiện Nghị định 61/2015/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm và Nghị định 74/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 61/2015/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

15. Thông tư 34/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019 hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

16. Thông tư 35/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019 về mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

17. Thông tư Số: 23/2017/TT-BLĐTBXH  ngày 15/08/2017 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM QUA MẠNG ĐIỆN TỬ

18. THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số: 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 27/09/2013 của Bộ Y Tế- Bộ Lao ĐỘng –TBXH Quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp

 

Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
270/TB-VPCP 08/11/2011

Kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011-2020

8000/VPCP-ĐMDN 04/11/2010

V/v cổ phần hóa Chi nhánh Xuất nhập khẩu lâm sản Quy Nhơn

7560/VPCP-ĐMDN 22/10/2010

V/v cổ phần hóa Trung tâm Hợp tác lao động với nước ngoài thuộc Công ty Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư giao thông vận tải

1569/QĐ-BGTVT 03/06/2010

Chuyển công ty mẹ - công ty Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

1569/QĐ-BGTVT 03/06/2010

Chuyển công ty mẹ - công ty Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư giao thông vận tải thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

149/TB-VPCP 02/06/2010

Kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp bàn về tình hình sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu 5 tháng đầu năm 2010 và thực hiện các biện pháp hạn chế nhập siêu năm 2010

1387/QĐ-BNN-ĐMDN 24/05/2010

Chuyển công ty xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Hà Nội thuộc Tổng công ty Rau quả, Nông sản thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

1174/QĐ-BVHTTDL 02/04/2010

Về việc phê duyệt phương án chuyển đổi công ty xuất nhập khẩu phát hành phim Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xuất nhập khẩu và phát hành phim Việt Nam

>