Cổng thông tin điện tử

Ngành da giày túi xách việt nam

 • CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI DA GIẦY VIỆT NAM
 • [Thứ tư, 1-5-2013]
 •  Hiệp Hội Da Giầy Việt Nam là tổ chức liên kết kinh tế - xã hội tự nguyện của các nhà sản xuất kinh doanh, nghiên cứu khoa học và dịch vụ kỹ thuật Da Giầy thuộc mọi thành phần kinh tế đang hoạt động tại Việt Nam và có các vai trò chính:

  - Tổ chức các hoạt động liên kết kinh tế

  - Phân công và phối hợp thực hiện giữa các doanh nghiệp hội viên nhằm khai thác tối đa tiềm năng hiện có

  - Nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả kinh tế của các doanh nghiệp hội viên

  - Tăng khả năng cạnh tranh của toàn ngành trên thị trường quốc tế

  - Có tiếng nói đại diện quyền lợi của các doanh nghiệp hội viên

  - Chủ trì thực hiện chương trình XTTM trọng điểm ngành Da Giầy Việt Nam

  - Chủ trì và phối hợp thực hiện một số hoạt động chuyên ngành

   

  CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI

  1. Hoạt động đại diện:

  - Xây dựng định hướng phát triển ngành

  - Đề xuất và đóng góp ý kiến trong xây dựng cơ chế chính sách mới liên quan tới ngành

  - Đại diện ngành giải quyết các vấn đề liên quan tới thương mại Quốc tế, chủ trì chương trình XTTM trọng điểm của toàn ngành

  - Bảo vệ quyền lợi của cộng đồng doanh nghiệp Da Giầy

  - Thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác quốc tế

  2. Hoạt động hỗ trợ cộng đồng Doanh nghiệp

  - Tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại

  - Dịch vụ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

  - Xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cập nhật dữ liệu, thống kê phân tích, tổng hợp dự báo và dịch vụ cung cấp thông tin

  - Dịch vụ tư vấn đầu tư, hỗ trợ kỹ thuật công nghệ môi trường

  - Công tác phát triển hội viên và liên kết giữa các doanh nghiệp trong ngành

   

  KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN

   

  Sản phẩm

  Đơn vị

  2005

  2010

  2015

  2020

  Giầy dép

  Triệu đôi

  472,7

  761,0

  1.172,0

  1.698,0

  Túi cặp

  Triệu chiếc

  51,7

  98,0

  170,0

  285,0

  Da thuộc

  Triệu bia

  47,0

  122,5

  197,0

  277,0

  Kim ngạch XK

  Tỷ USD

  3,5

  5,4

  9,1

  14,5

 

>