Cổng thông tin điện tử

Ngành da giày túi xách việt nam

  • Thư mời tham gia Triển lãm Quốc tế Da và Giầy lần thứ 24 tại Việt Nam TP Hồ Chí Minh từ 10-12/7/2024; Hà Nội từ 14-16/11/2024
  • 17/04/2024

HIỆP HỘI DA – GIẦY – TÚI XÁCH VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------o0o----------

 

Số: 37/TM-HHDG

          Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2024

 

THƯ MỜI

Tham gia Triển lãm Quốc tế Da và Giầy lần thứ 24 tại Việt Nam

TP Hồ Chí Minh từ 10-12/7/2024; Hà Nội từ 14-16/11/2024

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp

 

Hiệp hội Da Giầy Túi xách Việt Nam xin trân trọng thông báo Triển lãm Da và Giầy Quốc tế – Việt Nam lần thứ 24 (The 24th International Shoe & Leather Exhibition - Vietnam) do Hiệp Hội Da - Giầy – Túi xách Việt Nam cùng các đối tác trong nước và quốc tế (Công ty TOP REPUTE) phối hợp tổ chức sẽ diễn ra tại TP Hồ Chí Minh từ ngày 10-12/7/2024; Tại Hà Nội từ ngày 14-16/11/2024.

Triển lãm tập trung trưng bày giới thiệu sản phẩm, nguyên phụ liệu, thiết bị máy móc, công nghệ mới phục vụ ngành Da giầy túi xách… của các công ty đến từ nhiều Quốc gia trên thế giới như: Italy, CHLB Đức, Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Argentina,...

Hiệp hội Da giầy Túi xách Việt Nam trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp đăng ký tham gia các triển lãm trên.

Bản đăng ký tham dự (trong file đính kèm) xin vui lòng gửi vào địa chỉ email: quynhlefaso@gmail.com trước ngày 10/6/2024.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

Liên hệ: Chị Nguyễn Thị Như Quỳnh;    Điện thoại: 0904271166

 

 Trân trọng cảm ơn!

 

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu Ban TK

 

TM. HIỆP HỘI DA GIẦY TÚI XÁCH VIỆT NAM

PHÓ CHỦ TỊCH KIÊM TỔNG THƯ KÝ

     

 

 

 

 

Phan Thị Thanh Xuân

 

Tin tức liên quan