Cổng thông tin điện tử

Ngành da giày túi xách việt nam

  • STD MÁY THỬ MÀI MÒN MA SÁT
  • 23/03/2021

MÁY THỬ MÀI MÒN MA SÁT

Model : STD 422

 

http://khoitoan.com.vn/upload/product/crock-meter_39405982.JPG

Máy thử mài mòn do ma sát được dùng để xác định mức độ màu sắc được in lên bề mặt vật liệu này từ bề mặt một vật liệu khác bằng cách chà xát. Thiết bị này có tên là “crocking” có nghĩa là màu sắc của vật liệu được chuyển từ mẫu thử sang một loại vải ẩm hoặc khô đang chà xát lên bề mặt mẫu thử.

Máy thử mài mòn do ma sát STD 422 có một cái bệ để đặt mẫu thử. Một cơ chế trượt được lắp đặt để trụ mài di chuyển dọc theo mẫu thử. Đầu trụ mài được bọc một miếng vải và có một lực đã xác định trước tác dụng lên thanh chà xát trong khi trượt. Vật liệu da nhuộm màu thường được kiểm tra bằng cách sử dụng một miếng vải đã được tẩy trắng - với vật liệu da màu trắng thì sử dụng loại vải bền màu có màu đen.

Sự di chuyển của thanh chà xát được thực hiện bằng tay quay. Một lần kiểm tra thường có 10 lần quay và mỗi giây quay 01 lần. Việc đánh giá độ chuyển màu sẽ dựa trên thước xám (Grey scale).

Vải màu trắng, theo tiêu chuẩn GSTD422CL/500, sử dụng việc chà xát và dùng thước xám (Grey scale) để so sánh.

Tiêu chuẩn áp dụng: SATRA TM167; AATCC Method 8