• TIÊU CHUẨN AN TOÀN ĐỐI VỚI DA GIẦY TẠI THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN
  • Cập nhật :Thứ năm, 30-6-2016
  • Mục tiêu của luật này là để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng bằng cách ghi nhãn thích hợp với chất lượng của hàng hoá gia dụng. Việc bán sản phẩm quần áo tuân theo các yêu cầu ghi nhãn được quy định trong luật ghi nhãn chất lượng hàng hoá gia dụng
  • TIÊU CHUẨN AN TOÀN SẢN PHẨM DA GIẦY TẠI TRUNG QUỐC
  • Cập nhật :Thứ năm, 30-6-2016
  • Các tiêu chuẩn của Trung quốc gồm có tiêu chuẩn bắt buộc và tiêu chuẩn tự nguyện. Các tiêu chuẩn bắt buộc có hiệu lực pháp lý, được coi là quy định kỹ thuật ở Trung quốc. Các tiêu chuẩn này bắt buộc thực hiện bởi luật pháp và các quy định hành chính liên quan tới việc bảo vệ sức khoẻ con người và sự an toàn của tài sản cá nhân. Các tiêu chuẩn khác nằm ngoài các đặc điểm trên thì đều được xem là tiêu chuẩn tự nguyện.

Văn phòng phía Bắc:
Tầng 3 số 160 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại : 04.37281560
Fax : 04.37281561
Mail : info@lefaso.org.vn

Văn phòng phía Nam:
Số 5A, Đường Xuyên A - An Bình, Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại : 08.37241499
Fax: 08.38960223
Email : info@lefaso.org.vn