• Các tiêu chuẩn, quy định an toàn về vật liệu và sản phẩm da giầy của Việt Nam
  • Cập nhật :Thứ ba, 6-9-2016
  • Ở nước ta cho đến nay đã có khá nhiều tiêu chuẩn về nguyên phụ liệu, sản phẩm da giầy được biên dịch từ các tiêu chuẩn quốc tế [17, 18]. Đây là các tiêu chuẩn về các yêu cầu cơ lý, hóa đối với sản phẩm và nguyên phụ liệu da giầy, các tiêu chuẩn xác định các chỉ tiêu cơ lý, hóa của sản phẩm và nguyên phụ liệu da giầy

Văn phòng phía Bắc:
Tầng 3 số 160 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại : 04.37281560
Fax : 04.37281561
Mail : info@lefaso.org.vn

Văn phòng phía Nam:
Số 5A, Đường Xuyên A - An Bình, Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại : 08.37241499
Fax: 08.38960223
Email : info@lefaso.org.vn