• TỔNG QUAN VÀ SO SÁNH CÁC TIÊU CHUẨN VÀ QUY ĐỊNH CỦA EU VÀ VIỆT NAM ĐỐI VỚI SẢN PHẨM DA GIẦY
  • Cập nhật :Thứ năm, 30-6-2016
  •  Chỉ thị về an toàn sản phẩm (2001/95/EC);  Chỉ thị về gắn nhãn cho hàng da giày (94/11/EC);  Quy định EC/1007/2011 về tên xơ dệt và nhãn thành phần xơ dệt;  Quy định EC/1907/2006 (REACH) về đăng ký, thông báo, đánh giá và cấp phép hóa chất, liên quan đến sản phẩm dệt may, da giày và phụ kiện;  Chỉ thị 94/62/EC về bao bì và chất thải từ bao bì, trong đó qui định nồng độ tối đa kim loại năng thải ra;  Chỉ thị về thiết kế thiết bị bảo hộ (89/686/EEC);  Quy định về nhãn khác: nhãn cỡ số, nhãn sinh thái…  Các quy định riêng của các nước thành viên: Đức, Nauy, Hà Lan

Văn phòng phía Bắc:
Tầng 3 số 160 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại : 04.37281560
Fax : 04.37281561
Mail : info@lefaso.org.vn

Văn phòng phía Nam:
Số 5A, Đường Xuyên A - An Bình, Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại : 08.37241499
Fax: 08.38960223
Email : info@lefaso.org.vn