• TỔNG QUAN VÀ SO SÁNH CÁC TIÊU CHUẨN VÀ QUY ĐỊNH CỦA EU VÀ VIỆT NAM ĐỐI VỚI SẢN PHẨM DA GIẦY
 •  Chỉ thị về an toàn sản phẩm (2001/95/EC);  Chỉ thị về gắn nhãn cho hàng da giày (94/11/EC);  Quy định EC/1007/2011 về tên xơ dệt và nhãn thành phần xơ dệt;  Quy định EC/1907/2006 (REACH) về đăng ký, thông báo, đánh giá và cấp phép hóa chất, liên quan đến sản phẩm dệt may, da giày và phụ kiện;  Chỉ thị 94/62/EC về bao bì và chất thải từ bao bì, trong đó qui định nồng độ tối đa kim loại năng thải ra;  Chỉ thị về thiết kế thiết bị bảo hộ (89/686/EEC);  Quy định về nhãn khác: nhãn cỡ số, nhãn sinh thái…  Các quy định riêng của các nước thành viên: Đức, Nauy, Hà Lan
 • Các tiêu chuẩn, quy định an toàn về vật liệu và sản phẩm da giầy ở Châu Mỹ
 • Trên thế giới có nhiều quy định về an toàn về vật liệu và sản phẩm da giầy, sau đây là các quy định chính của Châu Mỹ

  Văn phòng phía Bắc:
  Tầng 3 số 160 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội
  Điện thoại : 04.37281560
  Fax : 04.37281561
  Mail : info@lefaso.org.vn

  Văn phòng phía Nam:
  Số 5A, Đường Xuyên A - An Bình, Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
  Điện thoại : 08.37241499
  Fax: 08.38960223
  Email : info@lefaso.org.vn