• QUY ĐỊNH BẢO VỆ CÁC LOÀI CÓ NGUY CƠ TUYỆT CHỦNG (CITES)
  • Cập nhật :Thứ tư, 29-6-2016
  • Việc nhập khẩu một số loài động vật và thực vật có nguy cơ tuyệt chủng (hoặc các phần hay phần tạo thành) phụ thuộc vào sự phù hợp với các quy định của EU. Các quy định EU về việc nhập khẩu các loài có nguy cơ tuyệt chủng quy định tại Regulation (EC) No 338/97 (OJ L-61 03/03/1997) (CELEX 31997R0338), dựa theo Công ước về Thương mại Quốc tế Việc nhâp khẩu sản phẩm liên quan đến cac loài có nguy cơ tuyệt chủng (1973 Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)
    • NHÃN SINH THÁI ĐỐI VỚI GIẦY DÉP (Tiêu chuẩn tự nguyện)
    • Cập nhật :Thứ tư, 29-6-2016
    • Nhãn-Sinh thái (Eco-label) hay còn gọi là “Flower logo” là nhãn mác chính thức của EU đối với các sản phẩm có tác động ít nhất đối với môi trường. Mục đích là thúc đẩy bảo vệ môi trường, cũng như giúp người tiêu dùng phân biệt các sản phẩm sinh thái, góp phần cải thiện đáng kể các tác nhân môi trường. Nhãn Sinh thái là một tiêu chuẩn tự nguyện, tức là sản phẩm có thể bán tại EU mà không cần có biểu tượng này và không có các quy định bắt buộc phải phải xin cấp phép Eco-label.

Văn phòng phía Bắc:
Tầng 3 số 160 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại : 04.37281560
Fax : 04.37281561
Mail : info@lefaso.org.vn

Văn phòng phía Nam:
Số 5A, Đường Xuyên A - An Bình, Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại : 08.37241499
Fax: 08.38960223
Email : info@lefaso.org.vn