TBT Da giầy - Túi xách VN

Assurance Global

GÓI CHỐNG ẨM ABSORTECH

MICROFIBER VIETNAM

Công ty CP Fortuna Việt Nam

Tin Giao thương

Tin Hiệp hội

 • Mời tham gia dự dự kiện:"Tăng cường năng lượng sạch trong ngành giầy dép và may mặc Việt Nam”

 • Tìm hiểu về Chương quản lý hải quan và tạo thuận lợi thương mại (Chương 5) thuộc HIệp định VN-EAEU FTA

 • Hướng dẫn thực hiện hợp quy sản phảm dệt may theo quy định tại QCVN:01/2017/BCT

 • Mời tham dự Hội thảo ngành công nghiệp da giày với cuộc CM công nghiệp 4.0

 • Mời tham dự Hội thảo ‘‘Quy định mới về xuất xứ hàng hóa và Tự chứng nhận xuất xứ trong khuôn khổ GSP đối với doanh nghiệp da, giầy và túi xách khu vực phía Bắc

Fashion Designers Club

Chương trình đào tạo

Quảng cáo

 • Chọn tỉnh/thành phố :
 • Chọn nhóm ngành:
 • Từ khóa tìm kiếm :


Có [300] kết quả tìm thấy .
Trang:12345678910
 • PHUOC BINH SHOES CO., LTD
  + Add: 1023 Ta Quang Buu Str., Ward 6, Dist. 8, Ho Chi Minh City
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-8) 39815122
  + Fax:(84-8) 39815123
  + Email:mongnga@rickasia.com.vn
 • PHU LAM SHOES JOINT STOCK COMPANY
  + Add: 154 Ly Chieu Hoang Str., Ward 10, Dist. 6, Ho Chi Minh City
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-8) 38750098
  + Fax:(84-8) 38754299
  + Email:phulam@fpt.hcm.vn
 • NIKE VIETNAM PRESENTATION
  + Add: 12th Floot, Metropolitan Building, 235 Dong Khoi Str., Ben Nghe Ward, Dist. 1, Ho Chi Minh City
  + Tel:(84-8) 38298172
  + Fax:(84-8) 38222600/ 38297769
  + Email:Van.le@nike.com
 • NHI HIEP CONSTRUCTION – TRANSPORTATION CO., LTD
  + Add: 12/1A Ich Thanh Hamlet, Long Truong Ward, 9 Dist., Ho Chi Minh City
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-8) 37300170
  + Fax:(84-8) 37300115
  + Email:nhihiep@hcm.vnn.vn
 • NHAT TRANG JOINT STOCK COMPANY
  + Add: 60 TL 40 Str., Block 1, Thanh Loc Ward, Dist. 12, Ho Chi Minh City
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-8) 35470158
  + Fax:(84-8) 35470159
  + Email:Lena_pearls@yahoo.com
 • NGHIEP PHAT CO., LTD
  + Add: Lot B22/2, Vinh Loc IZ, Road 2, Binh Tan Dist., Ho Chi Minh City
  + Tel:(84-8)37651267
  + Email:phuchanh0608@yahoo.com
 • NAM A FOOTWEAR IMPORT – EXPORT JOINT STOCK COMPANY
  + Add: 426 Dao Duy Anh Str., Ward 9, Phu Nhuan Dist., Ho Chi Minh City
  + Tel:(84-8) 38444985
  (84-8) 38443379
  + Email:namafootwearimex@hcm.vnn.vn
 • MY NGA PRODUCTING - TRADING CO., LTD
  + Add: B1/23 Hamlet 2, Binh Tri Dong Ward, Binh Chanh Dist., Ho Chi Minh City
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-8) 38859215
  (84-8) 38859212
 • MY MY CO.,LTD
  + Add: 1076  Ta Quang Buu Str., Ward 6, Dist. 10, Ho Chi Minh City
  + Tel:(84-8) 39819065
 • MAN DAT CO., LTD
  + Add: No 14 Road No 9, Binh Thoi Ward, 11 Dist., Ho Chi Minh City
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-8) 39626441
  (84-8) 39627374
  mandaco@vnn.vn
 • LONG THANH FOOTWEAR WORSHOP
  + Add: 65-67A-67B, Thap Muoi, Ward 2, Dist. 6, Ho Chi Minh City.
  + Tel:(84-8) 39626441
  (84-8) 39696099
  lothagico@hcm.vnn.vn
 • LIEN HUNG CO., LTD
  + Add: F10/79 Hamlet 6, Binh Trị Dong ward,Binh chanh Dist, Ho Chi Minh City
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-8) 837505152
  (84-8) 837507096
 • LIEN DOAN PLASTIC TRADING CO., LTD
  + Add: 187 Tran Quy Str., Ward 4, Dist. 11, Ho Chi Minh City
  + Tel:(84-8) 38559220
  (84-8) 39551328
  haidoanngoc@lidoco.com.vn
 • LE GIA SHOES CO., LTD
  + Add: 27 Tay Lan Str., Group 7, Binh Tri Dong A Ward, Binh Tan Dist., Ho Chi Minh City
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-8) 37540389
  (84-8) 37507920
  sale@tpfootwear.com
 • KHAI HOAN FOOTWEAR PRODUCTION JOINT STOCK COMPANY
  + Add: B6/16 Tran Dai Nghia Str., Tan Kien Town, Binh Chanh Dist., Ho Chi Minh City
  + Tel:(84-8) 38770840/41/42
  (84-8) 38770836
  contykhaihoan@hcm.fpt.vn
 • KA YUEN CO., LTD
  + Add: D10/89Q, Road National 1A, Tan Tao Ward, Binh Tan Dist., Ho Chi Minh City
  + Tel:(84-8) 37507293
  (84-8) 37507147
  Arial.wang@pyv.com.vn
 • J YOUNG VIETNAM CO.,LTD
  + Add: Hamlet 4. Dong Thanh Village, Hoc Mon Dist., Ho Chi Minh City
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-8) 37110022/ 37110055
  (84-8) 37110641
  dwv-marketing@dwltd.com
 • HUY HOANG WORKSHOP
  + Add: 205/3 Tam Dong Hamlet, Tam Thoi Ward, Hoc Mon Dist., Ho Chi Minh City
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-8) 62510456
  (84-8) 62510456
  lhuytien@gmail.com
 • Huong Viet Producing - Trading and Services Co.,Ltd
  + Add: No. 118/80/1 Le Trong Tan Str., Tay Thanh Ward, Tan Phu Dist., Ho Chi Minh City
  + Tel:(84-8)38161889
 • HUONG MI PRODUCTION TRADE HUMI CO., LTD
  + Add: C3/321, 4 Hamlet, Binh Hung Ward, Binh Chanh Dist., Ho Chi Minh City.
  + Tel:(84-8) 22124290 – 54312984
  (84-8) 5431 2370
  hamibag@gmail.com
 • Huong Duong Producing and Trading Co.,Ltd
  + Add: No. 59/9 Pham Van ChIeu Str., Ward 12, Go Vap Dist., Ho Chi Minh City
  + Tel:(84-8) 39875098
 • QUOC HUNG TRADING-SERVICE AND TECHNOLOGY CO.,LTD
  + Add: 98 Nguyen Huu Tien Str., Tan Thanh Ward, Tan Phu Dist., Ho Chi Minh City
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-8) 8162894
  (84-4) 37932647
  quochung200859@yahoo.com
 • HUNG KHAI NGUYEN PRODUCING AND TRADING CO.,LTD
  + Add: 408/5A Pham Van Bach Str., Ward 15, Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City
  + Tel:(84-8) 22167017
  (84-8)62571985
  Pmh.bilano@gmail.com
 • HUNG HUY CO.,LTD
  + Add: 907/19 Huong Lo 2, Binh Tri Dong  A Ward, Binh Tan Dist., Ho Chi Minh City
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-8) 37621076/38775798
  (84-8) 37621398
  Hunghuyfootwear@hcm.vnn.vn / Hovansanh@gmail.com
 • Hung Gia Phuc Shoes Joint Stock Company
  + Add: No. 18/102 Cao Lo Str., Ward 4, Dist.8,  Ho Chi Minh City
  + Tel:(84-8)66515759
  (84-8) 62631062
 • HONG WON CO., LTD
  + Add: Hamlet 1, Tan Thanh Tay Str., Cu Chi Dist., Ho Chi Minh City
  + Tel:(84-8) 38622564
  (84-8) 38622295
  Hoangthangleather@yahoo.com
 • HOANG THANG LEATHER COMPANY
  + Add: 44 Hoang Khu Duong Str., 4 Ward, 10 Dist., Ho Chi Minh City
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-8) 38622564
  (84-8) 38622295
  hoangthangleather@yahoo.com
 • Hoang Quan Producing and Trading Co.,Ltd
  + Add: Lot D4, street 4, Le Minh Xuan IZ, Tan Nhut commune, Binh Chanh Dist., Ho Chi Minh City
  + Tel:(84-8)37660956
  (84-8) 37660956
 • Hoang Lan Shoes Producing Co.,Ltd
  + Add: No. 39 Le Loi Str., Ben Nghe Ward, Dist.1, Ho Chi Minh City
  + Tel:(84-8)38218702
  (84-8) 38218702
 • HOANG DIEU SHOES WORKSHOP
  + Add: 324 Ton Dan Str., Dist. 4, Ho Chi Minh City
  + Tel:(84-8) 39404869
  (84-8) 39405061

Vietnam Leather, Footwear and Handbag Association (LEFASO)

Northern Office
3th 160 Hoang Hoa Tham str., Tay Ho Dist., Ha Noi
Tel: 04.37281560
Fax: 04.37281561
Email: Info@lefaso.org.vn

 

Southern Office:
5A Xuyen A Str., An Binh Town, Di An Dist., Binh Duong Province
Tel: 84 - 8 37241241
Fax: 
84 - 8 38960223
Email : info@lefaso.org.vn