ZoneName Hiệp hội Da - Giầy - Túi Xách Việt Nam
 • Chọn tỉnh/thành phố :
 • Chọn nhóm ngành:
 • Từ khóa tìm kiếm :


Có [532] kết quả tìm thấy .
 • Dona Que Bang Industry Co., Ltd
  + Add: Hamlet 5, Thanh Phu Commune, Vinh Cuu Dist., Dong Nai
  + Tel:(84-61) 3971866
  + Fax:(84-61) 3971796
 • TAN HOP FOOTWEAR CO., LTD
  + Add: 15 Dong Khoi Str., Tan Tien Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province
  + Tel:(84-61) 3997510/ 3899207
  + Fax:(84-61) 3997511
  tanhop@hcm.vnn.vn
 • TRIEN VU VIETNAM MATERIALS- SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD
  + Add: 319B Road, Nhon Trach 5 IZ, Nhon Trach Dist., Dong Nai Province
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-61) 3560236
  + Fax:(84-61) 3560237
  race@headway-vietnam.com
 • VISION VINA CORP
  + Add:
  Thai Hoa Town, Tan Uyen Dist., Binh Duong Province

  + Tel:(84-650) 3658913~5
  + Fax:(84-650) 3658916
  vvproduct@visionbag.com
 • TUAN THANH CO., LTD
  + Add: 829-831 Pham Van Thuan Str., Tan Mai Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province
  + Tel:(84-61) 3812187
  + Fax:(84-61) 3812891
  Tuan_thanh@hcm.vnn.vn; tuanthanh.footwear@gmail.com
 • VINH NGHIA SHOES CO., LTD
  + Add:
  85 Phu Hoa, Hoa Loi Village, Ben Cat Ward, Binh Duong Province

  + Tel:(84-650) 3588188/ 3588190
  + Fax:(84-650) 3588195
 • Tuan Thanh Shoes Co.,Ltd
  + Add: 220/50 Road National 15, Tan Mai ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province
  + Tel:(84-61) 3812187
  + Fax:(84-61) 3812891
 • Daewon Chemical Vina Co., Ltd
  + Add: 5th Street, Long Thanh IZ, Long Thanh Dist, Dong Nai
  + Tel:(84-61) 3514289
  + Fax:(84-61) 3514271
  nam@daewon21.co.kr
 • TUAN VIET SHOES COMPANY
  + Add: Phu Thanh IZ, Phu Thanh Village, Nhon Trach Dist., Dong Nai Province
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-61) 3 577 121
  + Fax:(84-61) 3 576 128
  Tran_van_tac@hcm.vnn.vn / trantac@tuanvietshoes.com
 • VINA FOAM CO.,LTD
  + Add:
  My Hiep Quarter, Thai Hoa Town, Tan Uyen Dist., Binh Duong Province

  + Tel:(84-650) 3658991/992/993/994
  + Fax:(84-650) 3658424
  vinafoam@vinafoam.com
 • VAN NAM PTE
  + Add: Long Khanh 2 Hamlet, Bien Hoa City, Dong Nai Province
  + Tel:(84-61) 3511588
  + Fax:(84-61) 3513095
  Nam_tth@yahoo.com.vn
 • My Ung Sung Cheamical Vietnam Co., Ltd
  + Add: Lot 301-302, Nhon Trach Garment IZ, Long Tho, Nhon Trach, Dong Nai
  + Tel:(84-61) 3569666
  vuthiloan8586@gmail
 • Viet Y Leather Shoes Joint Venture Company
  + Add:Ong Huong Hamlet, Thien Tan Village, Vinh Cuu Dist., Dong Nai Province
  + Tel:0902499902
 • VIET T&P PRODUCING AND TRADING CO., LTD
  + Add:
  30 Road DT 743, Thong Nhat Hamlet, Di An Dist., Binh Duong Province

  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-650) 3752200
  (84-650) 3730398
  s
 • TAY DO LEATHER JOINT STOCK COMPANY
  + Add: 2 Le Hong Phong Str., Binh Thuy Dist., Can Tho Province
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-710) 3841269
  (84-710) 3841270
  tlcct@hcm.vnn.vn
 • Try On Rubber Vietnam Co.,Ltd
  + Add:
  Road N6, My Phuoc IZ, My Phuoc Village, Ben Cat Dist., Binh Duong Province

  + Tel:(84-650) 3553738
  (84-650) 3553736
 • Viet Y Shoes Producing and Trading Co.,Ltd
  + Add: Hamlet 5, Thanh Phu commune, Vinh Cuu Dist., Dong Nai province
  + Tel:(84-61) 3971712, 3971718
  (84-61) 3971717
 • NGOC HA SHOES COMPANY
  + Add: Phu Thi IZ, Gia Lam Dist., Ha Noi
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-4) 36760366
  (84-4) 36760362
  vtshy2004@yahoo.com
 • 19/5 TEXTILE SATE-OWNED ONE MEMBER CO.,LTD
  + Add: 203 Nguyen Huy Tuong Str., Thanh Xuan Dist., Ha Noi
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-4) 38585376
  (84-4) 38585392
  Hatex_co@hn.vnn.vn
 • Trencilo Vietnam Co.,LTd
  + Add:
  Lot D - 7G My Phuoc IZ, Thoi Hoa village, Ben Cat Dist., Binh Duong Province

  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-650) 3577242
  (84-650) 3577239
  info@trencilovietnam.com
 • 26 JOINT STOCK COMPANY
  + Add: Sai Dong IZ, Phuc Dong Village, Long Bien Dist, Ha Noi
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-4) 38751461
  (84-4) 38751465
  26jsc@has.com.vn
 • Andante shoes trading joint stock company
  + Add: 9/116 Nguyen Xien, Thanh Xuan, Ha Noi
  + Tel:(84)983960696
  contact@andante.vn
 • Thuan Buom Co.,Ltd
  + Add:
  Road National 13, An Thinh village, Thuan An Dist., Binh Duong Province

  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-650)3825554
  (84-650) 3826058
 • Thong Thuan Co.,Ltd
  + Add:
  Binh Giao Hamlet, Thuan Giao village, Thuan An Dist., Binh Duong Province

  + Tel:(84-650)3716288
  (84-650) 3715148
 • DONG AN EDI CO.,LTD
  + Add: Tan Lap Village, Dan Phuong Dist., Ha Noi
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-4) 33665500
  (84-4) 33665501
  donganshoes2009@gmail.com
 • DONG ANH SHOES JOINT STOCK COMPANY
  + Add: Group 37, Dong Anh Dist., Ha Noi
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-4) 39630508
  (84-4) 39631581
  dafco@vnn.vn
 • Thong Dung Shoes Co.,Ltd
  + Add:
  No 1, Road 5, An Phu Producing Zone, An Phu Village, Thuan An Dist., Binh Duong Province

  + Tel:(84-650)3740788
  (84-650) 3740789
  Producing and Trading shoes
 • HANOI LEATHER AND SHOES IMPORT-EXPORT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
  + Add: 409 Tam Trinh Str., Mai Dong Ward, Hai Ba Trung Dist., Ha Noi
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-4) 38628660/8621254
  (84-4) 38624811
  hanshoes@hn.vnn.vn
 • HANOI RUBBER JOINT STOCK COMPANY
  + Add: Group 13, Cau Dien Town, Tu Liem Dist., Ha Noi
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-4) 37640782
  (84-4) 37640756
  harco@fpt.vn
 • THANH LE COMMERCIAL IMPORT - EXPORT COMPANY
  + Add:
  63 Yersin, Thu Dau Mot Town, Binh Duong Province

  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-650) 3822966 
  (84-650) 3824112
  thalexim@hcm.vnn.vn

Vietnam Leather, Footwear and Handbag Association (LEFASO)

Northern Office
3th 160 Hoang Hoa Tham str., Tay Ho Dist., Ha Noi
Tel: 04.37281560
Fax: 04.37281561
Email: Info@lefaso.org.vn

 

Southern Office:
5A Xuyen A Str., An Binh Town, Di An Dist., Binh Duong Province
Tel: 84 - 8 37241241
Fax: 
84 - 8 38960223
Email : info@lefaso.org.vn