TBT Da giầy - Túi xách VN

Assurance Global

GÓI CHỐNG ẨM ABSORTECH

MICROFIBER VIETNAM

Công ty CP Fortuna Việt Nam

Tin Giao thương

Tin Hiệp hội

 • Mời tham gia dự dự kiện:"Tăng cường năng lượng sạch trong ngành giầy dép và may mặc Việt Nam”

 • Tìm hiểu về Chương quản lý hải quan và tạo thuận lợi thương mại (Chương 5) thuộc HIệp định VN-EAEU FTA

 • Hướng dẫn thực hiện hợp quy sản phảm dệt may theo quy định tại QCVN:01/2017/BCT

 • Mời tham dự Hội thảo ngành công nghiệp da giày với cuộc CM công nghiệp 4.0

 • Mời tham dự Hội thảo ‘‘Quy định mới về xuất xứ hàng hóa và Tự chứng nhận xuất xứ trong khuôn khổ GSP đối với doanh nghiệp da, giầy và túi xách khu vực phía Bắc

Fashion Designers Club

 • Chọn tỉnh/thành phố :
 • Chọn nhóm ngành:
 • Từ khóa tìm kiếm :


Có [300] kết quả tìm thấy .
Trang:12345678910
 • PPI JOINT STOCK COMPANY
  + Add:Chau Cau Hamlet, Chau Phong Village, Que Vo Dist., Bac Ninh Province

  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel: (84-241) 3624422
  + Fax: (84-241) 3624421
  + Email: contact@ppi.vn
 • Vagabond Vienam Co., Ltd
  + Add: 56/1C Phan Van Hon, Tien Lan Hamlet, Ba Diem Ward, Hocmon Dist, Ho Chi Minh
  + Tel:(08)37128600
 • Ty Hung Co., Ltd
  + Add: 162A Ho hoc Lam, An Lac Ward,  Binh tan Dist, Ho Chi Minh
  + Tel:(08)37508523
  (08) 38754978
 • TRUONG LOI MANUFACTURING AND TRADING CO.,LTD
  + Add: A Road, Binh Chien IZ, Binh Chien Ward, Thu Duc Dist., Ho Chi Minh City
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-8) 38974572
  (84-8) 38974573
  syloi-orion@vnn.vn; tonyloi1512@gmail.com
 • Trieu Phong shoe Co., Ltd
  + Add: Parcel 2, Tan Binh IZ, Tay Thanh Ward, Tan Phu Dist, Ho Chi Minh
  + Tel:(08)22456819
 • TINO SHOESTORE FOR KIDS
  + Add: 20A Nguyen Trai Str., Ward 3, Dist.5, Ho Chi Minh City
  + Tel:(84-8) 39241880
  (84-8) 38392897
 • TINDUC SHOES WORKSHOP
  + Add: 5A Nguyen Thai Binh Str.,Ward 4, Tan Binh  Dist. , Ho Chi Minh City
  + Tel:(84-8) 38440036
  (84-650) 3577239
 • Tich Hanh Footwear Co., Ltd
  + Add: 156 Le Van Quoi, Binh hung hoa A Ward, Binh Tan Dist, Ho Chi Minh
  + Tel:(08)38859862
  (08) 37501170
  tichhanh@viettel.vn
 • THUAN QUANG PRODUCING AND TRADING PTE.,
  + Add: 148/4 Ha Huy Tap Str., Thanh Loc Ward, Dist. 12, Ho Chi Minh City.
  + Tel:(84-8) 37160331
  (84-8) 37161031
 • THUAN BUOM CO.,LTD
  + Add: 38 Phan Van Hon Str., Dist. 12, Ho Chi Minh City
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-650) 3825554/ (84-8) 38833322
  (84-650) 3826058/ (84-8) 38833321
  Producing and exporting leather shoes for men
 • THIEN PHAT SHOES CO.,LTD
  + Add: 78/43 Doan Van Bo Str., Ward 9, Dist. 4, Ho Chi Minh City
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-8) 39400154
  (84-8) 38266951
  Thienphatshoes@yahoo.com; Trinhthituat@yahoo.com
 • THIEN LOC CO.,LTD
  + Add: 108 Nguyen Anh Thu Str., Hiep Thanh Ward, 12 Dist., Ho Chi Minh City
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-8) 37175424
  (84-8) 37175425
  thienlocshose@hcm.vnn.vn
 • THIEN HOA TRADING AND SERVICE CO., LTD
  + Add: 77 Doan Nhu Hai Str., Ward 12, Dist. 4, Ho Chi Minh City
  + Tel:(84-8) 38269757
  (84-8) 38269759
  thienhoa@hcm.vnn.vn
 • Thanh Tuong Co., Ltd
  + Add: 108 Road 19E, Quarter 2, Binh Tri Dong B Ward, Binh Tan Dist, Ho Chi Minh
  + Tel:(08)37541356
 • Thanh Trung Producing - Trading and Realty Co.,Ltd
  + Add: No.72B, Dinh Tien Hoang Str., Da Kao Ward, Dist.1, Ho Chi Minh City
  + Tel:(84-8)38222837
  (84-8) 39117355
 • Thai Duong Shoes Co., Ltd
  + Add: 3/334  Nhi Tan 1 Hamlet,Tan Thoi Nhat Ward, Hocmon Dist, Ho Chi Minh
  + Tel:(08)37132159
  (08)37132019
  giaythaiduongco@vnn.vn
 • TANG NGUYEN LEATHER CO., LTD
  + Add: F10/513,Group 7, Binh Tri Dong A Ward, Binh Tan Dist., Ho Chi Minh City
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-8) 37540778
  (84-8) 37540779
  tangnguyenshoes@hcm.vnn.vn
 • TAIYANG VIETNAM CO.,LTD
  + Add: 65/5 Road National 1A, Tan Thoi Nhat Ward, Dist. 12, Ho Chi Minh City
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-8) 35920499
  (84-8) 35920498
  taiyangvietnam@hcm.vnn.vn
 • TAI LOC PRODUCTION COMMUNICATION CONSTRUCTION CO., LTD
  + Add: 64 Ich Thanh Str., Truong Thanh Ward, Dist.9, Ho Chi Minh City.
  + Tel:(84-8) 37300169 /115 /107
  (84-8) 37300018 /115 /024
  Huynhphuoc1925@gmail.com
 • T.D.T Co., Ltd
  + Add: 322/6 Ho Hoc Lam, An Lac Ward, Binh Tan Dist, Ho Chi Minh
  + Tel:(08)37521228
 • Sung Shin Vietnam Co., Ltd
  + Add: Lot 113-114 Linh Trung 1 EPZ, Linh Trung Ward, Thu Duc Dist, Ho Chi Minh
  + Tel:(08)38974199
 • Son Quan Joint Venture Company
  + Add: 24  Ly Chieu Hoang, Ward 10, Dist 6, Ho Chi Minh
  + Tel:(08)38751806
  (08) 38122925
  sunkuan.jvc@hcm.vnn.vn
 • Shang One Vietnam Co., Ltd
  + Add: Lot 6, H2-H4 Road 1, Le Minh Xuan IZ, Le Minh Xuan Ward, Binh Chanh Dist, Ho Chi Minh
  + Tel:(08)35378971
 • SAI GON SHOES JOINT STOCK COMPANY
  + Add: 419 Le Hong Phong Str., Ward 2, Dist. 10, Ho Chi Minh City.
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-8) 38353820 / (84-8) 38351903
  (84-8) 38390401
  httai@hcm.vnn.vn
 • SAI GON LEATHER PRODUCTS AND FOOTWEAR IMPORT-EXPORT COMPANY
  + Add: 7 Road 65, Group Tan Quy Đong, Tan Phong Ward, Dist. 7, Ho Chi Minh City
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-8) 37754311
  haleaprosgn@hcm.vnn.vn
 • SAI GON LEATHER GARMENT COMPANY (SALECO)
  + Add: 71/1 Quang Trung Str., Ward 14, Go Vap Dist., Ho Chi Minh City
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-8) 38353820
  (84-8) 38390401
  mayda@hcm.vnn.vn
 • RUBBER TECHOLOGY JOINT STOCK COMPANY
  + Add: 18D Ngo Quyen Str., Dist. 5, Ho Chi Minh City
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-8) 38555071
  (84-8) 38555213
  rubimex@rubimex.vn
 • REP. PTG FOOTWEAR LTD
  + Add: 82-84 Thang Long Str., Ward 4, Tan Binh Dist., Ho Chi Minh
  + Tel:(84-8) 38115971
  (84-8) 38115984
 • QUE BANG PRODUCING - TRADING JSC
  + Add: 319/C6-C7 Ly Thuong Kiet Str., Dist. 11, Ho Chi Mi nh City
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-8) 38660734
  (84-8) 38660735
  quebang@hcm.vnn.vn
 • PHUONG PHUONG MANUFACTURING, PROCESSING AND TRADING ONE MEMBER CO.,LTD
  + Add: 536/2 Au Co Str., Ward 10, Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City
  + Tel:(84-8) 38602434
  (84-8) 38650845

Vietnam Leather, Footwear and Handbag Association (LEFASO)

Northern Office
3th 160 Hoang Hoa Tham str., Tay Ho Dist., Ha Noi
Tel: 04.37281560
Fax: 04.37281561
Email: Info@lefaso.org.vn

 

Southern Office:
5A Xuyen A Str., An Binh Town, Di An Dist., Binh Duong Province
Tel: 84 - 8 37241241
Fax: 
84 - 8 38960223
Email : info@lefaso.org.vn