TBT Da giầy - Túi xách VN

Assurance Global

GÓI CHỐNG ẨM ABSORTECH

MICROFIBER VIETNAM

Công ty CP Fortuna Việt Nam

Tin Giao thương

Tin Hiệp hội

 • Mời tham gia dự dự kiện:"Tăng cường năng lượng sạch trong ngành giầy dép và may mặc Việt Nam”

 • Tìm hiểu về Chương quản lý hải quan và tạo thuận lợi thương mại (Chương 5) thuộc HIệp định VN-EAEU FTA

 • Hướng dẫn thực hiện hợp quy sản phảm dệt may theo quy định tại QCVN:01/2017/BCT

 • Mời tham dự Hội thảo ngành công nghiệp da giày với cuộc CM công nghiệp 4.0

 • Mời tham dự Hội thảo ‘‘Quy định mới về xuất xứ hàng hóa và Tự chứng nhận xuất xứ trong khuôn khổ GSP đối với doanh nghiệp da, giầy và túi xách khu vực phía Bắc

Fashion Designers Club

 • Chọn tỉnh/thành phố :
 • Chọn nhóm ngành:
 • Từ khóa tìm kiếm :


Có [532] kết quả tìm thấy .
 • Danh Du Shoes Co., Ltd
  + Add: Hamlet 3, Long An Ward, Long Thanh Dist, Dong Nai
  + Tel:(061)3526488
  + Fax:(061) 3526489
 • Hoang Phat Co., Ltd
  + Add: 53 Hang Dieu, Cua Dong Ward, Hoan Kiem Dist, Ha Noi
  + Tel:(84-4) 39232706
  + Fax:(84-4) 39231120
 • Dona Pacific Vietnam Co., Ltd
  + Add: Lot A3 Road 7 Song may IZ, Bac Son Ward, Trang Bom Dist, Dong Nai
  + Tel:(061)3967171
  + Fax:(061) 3967170
 • DONA PACIFIC VIETNAM CO., LTD
  + Add: Song May IZ, Bac Son Village, Trang Bom Dist., Dong Nai Province
  + Tel:(84-61) 3967171
  + Fax:(84-61) 3967170
  Oanh.nguyen1@fengtay.com
 • Dai Loi Leather Manufacturing and trading Co., Ltd
  + Add: 2/158 Phu Vien, Bo De Ward, Long Bien Dist., Ha Noi
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-4) 38730352
  + Fax:(84 -4) 38271866
  daleco@hn.vnn.vn
 • DONA STANDARD VIETNAM SHOES CO., LTD
  + Add: Xuan Loc IZ, Xuan Loc Dist., Dong Nai Province
  + Tel:(84-61) 3743800
  + Fax:(84-61) 3743851
 • Dong Hung Phat Shoes Co., Ltd
  + Add: 12/14B Quarter 8, Tam hiep Ward, Bien Hoa City, Dong nai
  + Tel:(061)3911421
  + Fax:(061) 3911421
 • Dong Nai Viet Vinh Producing Co.,Ltd
  + Add: Song May IZ, Bac Son Village, Trang Bom Dist., Dong Nai Province
  + Tel:(84-61) 3869872
  + Fax:(84-61) 3869803
 • Dong Nam Manufacturing Co., Ltd
  + Add: 2 Road 16A Bien Hoa 2 IZ, Bien Hoa City, Dong Nai
  + Tel:(061)3835331
  + Fax:(061) 3834661
 • Dong Phuong Dong nai Vietnam Co., Ltd
  + Add: Song May IZ. A6 Trang Bom Dist, Dong Nai
  + Tel:(061) 3968793
  + Fax:(061) 3968645
 • DONG SUNG NSC VIETNAM CO., LTD
  + Add: 7, Road 9A, Bien Hoa 2 IZ, Dong Nai Province
  + Tel:(84-61) 3835793
  + Fax:(84-61) 3835463
  dongsung@nsc.com.vn
 • Duballo Co., Ltd
  + Add: Road 9, Tam Phuoc IZ, Tam Phuoc Ward, Long Thanh Dist, Dong Nai
  + Tel:(061)3512491
 • Duc Thanh 2 Co., Ltd
  + Add: Vinh Thanh - Phu Thanh Industrial clusters, Hamlet 3, Phu Thanh Ward, Nhon Trach Dist, Dong nai
  + Tel:(061)3577041
  (061) 3577044
 • Framas Korea Vina Co., Ltd
  + Add: Long thanh IZ, Long Thanh Dist, Dong Nai Province
  + Tel:(061)3514400
  (061) 3514403
 • Hoang Chinh Co., Ltd
  + Add: Road 4, Bien Hoa 1 IZ, An Binh Ward, Bien Hoa city, Dong Nai
  + Tel:(061)8826084
  (061) 8869587
 • HUNG DAT JOINT STOCK COMPANY
  + Add: 87 Hung Long Str., Hung Thinh Ward, Trang Bom Dist., Dong Nai Province
  + Tel:(84-61) 3769044
  (84-61) 3769037
  cty_hungdat@yahoo.com.vn
 • Hung Nghiep Pouchen Joint Stock Co.,Ltd
  + Add: Nguyen Ai Quoc Street, Hoa An Village, Bien Hoa City, Dong Nai Province
  + Tel:(84-61)3954213
  (84-61) 3954224
 • K&P Co., Ltd
  + Add: Tan Hoa, Hoa An Ward, Bien Hoa City, Dong Nai
  + Tel:(061)3954742
  (061) 3954453
  kandp@hcm.vnn.vn
 • Lac Cuong Shoes Company
  + Add: 201 highway 15, Tan Mai Ward, Bien Hoa City, Dong Nai
  + Tel:(061)3822209
  (061) 3823443
  nganntk@lac.sportgear.com.tw
 • Pousung Vietnam Co.,Ltd
  + Add: Bau Xeo IZ, Doi 61 Village, Trang Bom Dist., Dong Nai Province
  + Tel:(84-61) 3675147
  (84-61)3675149
 • YC TEC Co.,Ltd
  + Add:
  No. 7, street 12, Song Than 2 IZ, Di An town, Binh Duong province

  + Tel:(84-650)3732819
  (84-650)3732820
 • SHINKWANG Vietnam Co., Ltd
  + Add: 4 Road 4A Bien Hoa 2 IZ, Bien Hoa City, Dong Nai Province
  + Tel:(061)3832172
  (061) 3833319
  tuanvnam@yahoo.com
 • TRIEN VU VIETNAM MATERIALS- SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD
  + Add: 319B Road, Nhon Trach 5 IZ, Nhon Trach Dist., Dong Nai Province
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-61) 3560236
  (84-61) 3560237
  tqdt@fpt.com.vn
 • Splendour Co.,Ltd
  + Add: Road 3, Nhon Trach 1 IZ, Nhon Trach Village, Dong Nai Province
  + Tel:(061)3560968
  (84-61) 3560969
 • SUN YAD VIETNAM CO., LTD
  + Add: Nhon Trach 5 IZ, 319B Road, Nhon Trach Dist., Dong Nai Province
  + Tel:(84-61) 3560161
  (84-61) 3560159
 • WEI SHENG CO.,LTD
  + Add:
  My Phuoc 2 IZ, Na6 Lot B5CN, Ben Cat Dist., Binh Duong Province

  + Tel:(84-650) 3717047
  (84-650) 3717049
  weishengvn@vnn.vn
 • Hanuline Co., Ltd
  + Add: Km 79, Highway 1, Xuan Binh Ward, Long Khanh, Dong Nai
  + Tel:(84-61) 3870620
  (84-61) 613879092
  hanulinevn@vnn.vn
 • Tae Kwang MTC Vietnam Co.,Ltd
  + Add: Lot E, Road 5, Long Binh IZ, Long Binh ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-61) 3836421
  (84-61) 3836435
  Dhmh.giang@tk.t2group.co.kr
 • TAE KWANG VINA INTRUSTRIAL JOINT STOCK COMPANY
  + Add: 8 Road 9A, Bien Hoa II IZ, Dong Nai Province
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-61) 3836421
  (84-61) 3836435
  Dhmh.giang@tk.t2group.co.kr
 • Wei Sheng Co.,Ltd
  + Add:
  Lot B5, My Phuoc 2 IZ, My Phuoc town, Ben Cat Dist., Binh Duong province

  + Tel:(84-650)3553606
  (84-650) 3717049

Vietnam Leather, Footwear and Handbag Association (LEFASO)

Northern Office
3th 160 Hoang Hoa Tham str., Tay Ho Dist., Ha Noi
Tel: 04.37281560
Fax: 04.37281561
Email: Info@lefaso.org.vn

 

Southern Office:
5A Xuyen A Str., An Binh Town, Di An Dist., Binh Duong Province
Tel: 84 - 8 37241241
Fax: 
84 - 8 38960223
Email : info@lefaso.org.vn