TBT Da giầy - Túi xách VN

Assurance Global

GÓI CHỐNG ẨM ABSORTECH

MICROFIBER VIETNAM

Công ty CP Fortuna Việt Nam

Tin Hiệp hội

 • Hướng dẫn thực hiện hợp quy sản phảm dệt may theo quy định tại QCVN:01/2017/BCT

 • Mời tham dự Hội thảo ngành công nghiệp da giày với cuộc CM công nghiệp 4.0

 • Mời tham dự Hội thảo ‘‘Quy định mới về xuất xứ hàng hóa và Tự chứng nhận xuất xứ trong khuôn khổ GSP đối với doanh nghiệp da, giầy và túi xách khu vực phía Bắc

 • Mời tham dự Hội thảo- tập huấn đưa hàng vào hệ thống phân phối ở nước ngoài

 • Lễ tổng kết Hiệp hội Da giầy Túi xách và gặp mặt đầu Xuân 2018 (khu vực phía Bắc)

Fashion Designers Club

Chương trình đào tạo

Quảng cáo

 • Chọn tỉnh/thành phố :
 • Chọn nhóm ngành:
 • Từ khóa tìm kiếm :


Có [300] kết quả tìm thấy .
Trang:12345678910
 • Dae Young Co.,Ltd
  + Add:
  Binh Thuan 2 Hamlet, Thuan Giao Village, Thuan An Dist, Binh Duong Province

  + Tel:(84-650)3716999
  + Fax:(84-650) 3716888
  + Email:mituot0109@yahoo.com
 • CHIN LI PLACTICE INDUSTRIAL JOINT STOCK COMPANY
  + Add:
  Lot 7, Viet Huong IZ, Road National 13, Thuan An Dist., Binh Duong Province

  + Tel:(84-650) 3753716
  + Fax:(84-650) 3753719
  + Email:chinli@chinli.com
 • Chen Tai Co.,Ltd
  + Add:
  Roand N8, My Phuoc 1 IZ, My Phuoc Village, Ben Cat Dist., Binh Duong Province

  + Tel:(84-650) 3558233
  + Fax:(84-650) 3558234
 • Chao Meng Material Shoes Co.,Ltd
  + Add:
  E3D Thuan Giao Processing Zone, Thuan Giao Village, Thuan An Dist., Binh Duong Province

  + Tel:(84-650) 3718555
  + Fax:(84-650) 3718559
  nghuong0204@gmail.com
 • Chanh Kiet Co.,Ltd
  + Add:
  No2, Lot H1, DT 743 Road, Song Than 2 IZ, Di An Village, Binh Duong Province

  + Tel:(84-650) 3790211
  + Fax:(84-650) 3790213
 • Bang Duc Co.,Ltd
  + Add:
  Road D1, Binh Chuan Procucing Zone, Binh Chuan village, Thuan An Dist., Binh Duong Province

  + Tel:(84-650)3788802
  + Fax:(84-650) 3788803
 • AN THINH FOOTWEAR PRODUCING AND TRADING Co., Ltd
  + Add:
  26 Doc Lap Str., Song Than IZ, Di An Dist., Binh Duong Province

  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel: (84-650) 3790871
  + Fax: (84-650) 3752508
  ccp@thrive.com.tw; vancanh271@gmail.com
 • An Loc Sport Shoes Producing Co.,Ltd
  + Add:Road 1, Dong An IZ, Binh Hoa Village, Thuan An Dist., Binh Duong Province

  + Tel:(84-650) 3758835
  + Fax:(84-650) 3743026
 • ACE world Co.,Ltd
  + Add:Lot D - 7G My Phuoc IZ, Thoi Hoa village, Ben Cat Dist., Binh Duong Province

  + Tel:(84-650) 3577159
  + Fax:(84-650) 3577162
 • BINH DINH SHOES JOINT STOCK COMPANY
  + Add:40 Thap Doi Str., Quy Nhon City, Binh Dinh Province

  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-56) 3792492/3941065
  + Fax:(84-56) 3841292
  bdfc@vnn.vn
 • UY VIET PRODUCING SHOES CO., LTD
  + Add: Dong Xuyen IZ, Rach Dua Ward, Vung Tau City
  + Tel:(84-64) 3613668
  + Fax:(84-64) 3613673
  Jerry.chang@kimoshoes.com.vn
 • Dong Phuong Vung Tau Co.,Ltd
  + Add: Road 11, Dong Xuyen IZ, Rach Dua ward, Vung Tau Province
  + Tel:(84-64) 3614598
  + Fax:(84-64) 3614597
 • VINH YEN SHOES JOINT STOCK COMPANY
  + Add: No. 8 Dong Da Ward, Vinh Yen Dist., Vinh Phuc Province
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-211) 3861062
  + Fax:(84-211) 3862257
  ctcpgiayvinhyen@vnn.vn
 • PHUC YEN SHOES JOINT STOCK COMPANY
  + Add: Phuc Thang Ward, Phuc Yen Dist., Vinh Phuc Province
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-211)3874979
  + Fax:(84-211)3869425
 • NAM MY THUAN CO., LTD
  + Add: 166/3B Pham Hung, Ward 9, Vinh Long Town, Vinh Long Province 
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-70) 3834 909
  + Fax:(84-70) 3834 908
  nmtc@hcm.vnn.vn
 • VINH LEATHER FACTORY
  + Add: 180 Ngo Thi Nham, Group 3, Trung Do Ward, Vinh City, Nghe An Province
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:84-38) 3855295
  + Fax:(84-38) 3856833
  davinh@hn.vnn.vn
 • Thang Long shoes co.,Ltd
  + Add: 134 Hung Vuong street, Thai Binh City
  + Tel:(84-36)3838542
 • VINH PHU SHOES JOINT STOCK COMPANY
  + Add: 2187A Hung Vuong Str, Gia Cam Ward, Viet Tri Dist., Phu Tho Province
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-210) 3845965
  (84-210) 3845275
  vscvtpt@vinhphushoes.com.vn
 • Thanh Nguyen Co.,Ltd
  + Add: C8-4 Hoa Xa, My Xa, Nam Dinh
  + Tel:(84-350)3843868
 • CHINH LUH VIETNAM SHOES COMPANY
  + Add: Thuan Dao IZ, Ben Luc Dist., Long An Province
  + Tel:(84-72) 3631888
  (84-8) 3631880
  wheeler@chingluh.com.vn
 • HUNG YEN SHOES JOINT STOCK COMPANY
  + Add: Minh Chau Village, Yen My Dist., Hung Yen Province
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-321) 3975152
  (84-321) 3975060
  quangchien_dang@yahoo.com.vn
 • DANG TUAN PRODUCING - TRADING AND SERVICES CO., LTD
  + Add: Huong So IZ, An Hoa Ward, Hue City
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-54) 3535689/ 3588222
  (84-54)35882223
  tuanshoeshue@yahoo.com.vn
 • Vn-Sunflower Co., Ltd
  + Add: 372 Chien Luoc, Binh Tri Dong A Ward, Binh Tan Dist, Ho Chi Minh
  + Tel:(08)37624986
 • VINH THONG MANUFACTURING- TRADING- SERVICES CO.,LTD
  + Add: Lo 3-17, Industrial Group 3, National Road 13, Tan Binh IZ, Ho Chi Minh City
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-8) 38155309/38155178
  (84-8) 38155179
  postoffice@vithoco.com.vn
 • Vinh Hoi Footwear Co., Ltd
  + Add: 64 Lot Q Housing Vinh Hoi, Ben Van Don, Ward 6, Dist 4, Ho Chi Minh
  + Tel:(08)38265191
 • VIET TIEN FOOTWEAR PRIVATE ENTERPRISE
  + Add: 41/07 Binh Tay Str., Ward. 1, Dist. 6, Ho Chi Minh City
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-8) 38555901
  (84-8) 38601428
  vitisho2004@yahoo.com
 • Viet Sun Investment Joint-Stock Company
  + Add: 2/17 Le Thi Hong, Ward 17, Go Vap Dist, Ho Chi Minh
  + Tel:(08)22402221
  (08) 38946637
 • Viet Lan Pte
  + Add: 2/38A Cao Thang Str., Ward 5, Dist.3, Ho Chi Minh City
  + Tel:(84-8)38396665
  (84-8) 38396665
 • VIEN THINH TELECOMMUNICATION CO., LTD
  + Add: C4/13 Hamlet 3, Binh Hung Ward, Binh Chanh Dist., Ho Chi Minh City.
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-8) 37583145
  (84-8) 38544315
  vienthinhnsg@gmail.com
 • VINA GIAY CORP.
  + Add: 180-182 Ly Chinh Thang Str., Ward 9, Dist.3, Ho Chi Minh City
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-8) 39319787
  (84-8) 39318343
  giayvietplaza@giayviet.com

Vietnam Leather, Footwear and Handbag Association (LEFASO)

Northern Office
3th 160 Hoang Hoa Tham str., Tay Ho Dist., Ha Noi
Tel: 04.37281560
Fax: 04.37281561
Email: Info@lefaso.org.vn

 

Southern Office:
5A Xuyen A Str., An Binh Town, Di An Dist., Binh Duong Province
Tel: 84 - 8 37241241
Fax: 
84 - 8 38960223
Email : info@lefaso.org.vn