TBT Da giầy - Túi xách VN

Assurance Global

GÓI CHỐNG ẨM ABSORTECH

MICROFIBER VIETNAM

Công ty CP Fortuna Việt Nam

Tin Giao thương

Tin Hiệp hội

 • Mời tham gia dự dự kiện:"Tăng cường năng lượng sạch trong ngành giầy dép và may mặc Việt Nam”

 • Tìm hiểu về Chương quản lý hải quan và tạo thuận lợi thương mại (Chương 5) thuộc HIệp định VN-EAEU FTA

 • Hướng dẫn thực hiện hợp quy sản phảm dệt may theo quy định tại QCVN:01/2017/BCT

 • Mời tham dự Hội thảo ngành công nghiệp da giày với cuộc CM công nghiệp 4.0

 • Mời tham dự Hội thảo ‘‘Quy định mới về xuất xứ hàng hóa và Tự chứng nhận xuất xứ trong khuôn khổ GSP đối với doanh nghiệp da, giầy và túi xách khu vực phía Bắc

Fashion Designers Club

 • Chọn tỉnh/thành phố :
 • Chọn nhóm ngành:
 • Từ khóa tìm kiếm :


Có [300] kết quả tìm thấy .
Trang:12345678910
 • Nguyen Ngoc Cau PTE
  + Add: 123 Nguyen Duc Canh, Hai Phong
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-0)979764199
 • Loi Phong Trading Co.,Ltd
  + Add:
  B75, Group 7, Binh Duc Hamlet, Lai Thieu Village, Thuan An Dist., Binh Duong Province

  + Tel:(84-650) 3762620
  (84-650) 3762621
 • Nguyen Van Tan PTE
  + Add: Thanh Son, Kien Thuy, Hai Phong
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-0)904858545
 • Phan Dinh Son PTE
  + Add: 309 Cho Hang Str, Le Chan Dist., Hai Phong
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-0)919178868
 • LIEN PHAT CO., LTD
  + Add:
  An Binh Village, Di An Dist., Binh Duong Province

  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-650) 3752528
  (84-650) 3752558
  lienphatvn@vnn.vn
 • PHONG PHU PTE
  + Add: 60 Cong Nai str., An Duong, Hai Phong
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-0)914218233
 • Phu Du co.,Ltd
  + Add: 57 So Dau, Hong Bang Dist., Hai Phong City
  + Tel:(84-31)3850937
  (84-31)3850534
 • PHUC AN JOINT STOCK COMPANY
  + Add: 110 Le Duan Str., Quan Tru Ward, Kien An Dist., Hai Phong City
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-31) 3678704
  (84-31) 3678779
  kt888@hn.vnn.vn
 • Kingmaker Vietnam Shoes Co.,Ltd
  + Add:
  12 Road 3, VSIP Industrial Zone, Binh Hoa Village, Thuan An Dist., Binh Duong Province

  + Tel:(84-650)3757236
  (84-650) 3757934
   kingmaker@hcm.vnn.vn
 • Phuong Quynh Footwear Company
  + Add: Mang str., An Duong, An Dong, Hai Phong
  + Tel:(84-31)3571305
  (84-31)3571305
  Honghoahp2011@gmail.com
 • Kim Hoa Vietnam Co.,Ltd
  + Add:
  Hamlet 4, An Phu Village, Thuan An Dist., Binh Duong Province

  + Tel:(84-650) 3713512
  (84-650) 3713824
 • SAO SANG CO.,LTD
  + Add: 60A Dien Bien Phu Str., Hong Bang Dist., Hai Phong City
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-31) 39977777
  (84-31) 3629792
  saosangco@vnn.vn
 • JORN TECHNOLOGY CORPORATION
  + Add:
  M1-2-3 Viet Huong IZ, High Way 13, Thuan Giao Village , Thuan An Dist., Binh Duong Province

  + Tel:(84-650) 3753070/080
  (84-650) 3753728/3715718
  Sharon.tuan@jorncorp.com
 • Il Sung Development Machine Co.,Ldt
  + Add:
  Tan Hoa Hamlet, Tan Vinh Hiep Village, Tay Uyen Dist., Binh Duong Province

  + Tel:(84-650) 3631770
  (84-650) 3631771
  ilsungvietnam001@gmail.com
 • Hwa Pao Resins Vietnam Co.,Ltd
  + Add:
  No 1, Thong Nhat Road National, Song Than 2 IZ, Di An Dist., Binh Duong Province

  + Tel:(84-650) 3790558
  (84-650) 3790557
 • HWA PAO RESIN VIETNAM CO., LTD
  + Add:
  Song Than II IZ, Thong Nhat Highway, Di An Dist., Binh Duong Province

  + Tel:(84-650) 3790558
  (84-650) 3790557
  831vnhp@hcm.vnn.vn
 • Hoang Gia Cat Tuong Company
  + Add:
  Tan Dinh IZ, Tan Dinh Village, Ben Cat Dist., Binh Duong Province

  + Tel:(84-650)3560109
  (84-650) -3560110
  fengtsai@hcm.vnn.vn
 • HISON VINA CO., LTD
  + Add:
  Binh Duong IZ, Di An Dist., Binh Duong Province

  + Tel:(84-650) 3970457
  (84-650) 3970395
 • HERCHANG PLASTIC INDUSTRIAL INTERNATIONAL CO., LTD
  + Add:
  Dong An IZ, Road 1, Binh Hoa Ward, Thuan An Dist., Binh Duong Province

  + Tel:(84-650) 3756206 /207/208
  (84-650) 3756209
  Tina.huong965@gmail.com
 • Her Chang International Plastic Co.,Ltd
  + Add:
  Road 1, Dong An IZ, Binh Hoa Village, Thuan An Dist., Binh Duong Province

  + Tel:(84-650) 3756206
  (84-650) 3756209
 • Hai My Co.,Ltd
  + Add:
  Binh Chuan 

  + Tel:(84-650) 3746661
  (84-650) - 3746662
 • GREEN TECH CO., LTD
  + Add:
  AP1, An Tay Commune, Ben Cat Dist., Binh Duong Province

  + Tel:(84-650) 3580805/ 3580809
  (84-650) 3850800/ 06/ 07/ 08
  Yi-greentech@hcm.vnn.vn
 • Ever Tech Plastic VN Co.,Ltd
  + Add:
  Tan My Hamlet, Thai Hoa village, Binh Duong Province

  + Tel:(84-650)3625345
  (84-650) 3625349
  evertechvn@hcm.vnn.vn
 • DUY HUNG PRODUCING – SERVICE – TRADING CO., LTD
  + Add:
  No 8, Doc Lap Highway, Song Than IZ, Di An Dist., Binh Duong Province

  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-650) 3752141
  (84-8) 38961997
  duyhungvn@hcm.vnn.vn
 • DONG HUNG TECHOLOGY JOINT STOCK COMPANY
  + Add:
  Lot 3,2, Road 2, Tan Dong Hiep A IZ, Di An Dist., Binh Duong Province

  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-650) 3727015
  (84-650) 3727013
  donghungshoes@vnn.vn
 • Do Hoa Long Mold Shoes Co.,Ltd
  + Add:
  Tan My Hamlet, Thai Hoa village, Binh Duong Province

  + Tel:(84-650) 3625303
  (84-650) 3625307
 • DO HOA LONG CO.,LTD
  + Add:
  Block My Hiep, Thai Hoa Town, Tan Uyen Dist. Binh Duong Province

  + Tel:(84-650) 3625303/04/05
  (84-650) 3625307
  anuyendn@yahoo.com.vn
 • Do Gia Trading and Service Co.,Ltd
  + Add:
  3/14 Binh Thuan Hamlet, Binh Nham Village, Thuan An Dist., Binh Duong Province

  + Tel:(84-650) 3768766
  (84-650) 3768767
  anuyendn@yahoo.com.vn
 • Dinh Huy Co.,Ltd
  + Add:
  No. 9, Binh Duong 2 hamlet, An Binh commune, Di An town, Binh Duong province

  + Tel:(84-8)38965575
  (84-8) 3752359
 • Diamond Vietnam Co.,Ltd
  + Add:
  Road N6, My Phuoc IZ, My Phuoc Village, Ben Cat Dist., Binh Duong Province

  + Tel:(84-650) 3566721
  (84-650) 3566723

Vietnam Leather, Footwear and Handbag Association (LEFASO)

Northern Office
3th 160 Hoang Hoa Tham str., Tay Ho Dist., Ha Noi
Tel: 04.37281560
Fax: 04.37281561
Email: Info@lefaso.org.vn

 

Southern Office:
5A Xuyen A Str., An Binh Town, Di An Dist., Binh Duong Province
Tel: 84 - 8 37241241
Fax: 
84 - 8 38960223
Email : info@lefaso.org.vn