TBT Da giầy - Túi xách VN

Assurance Global

GÓI CHỐNG ẨM ABSORTECH

MICROFIBER VIETNAM

Công ty CP Fortuna Việt Nam

Tin Giao thương

Tin Hiệp hội

 • Mời tham gia dự dự kiện:"Tăng cường năng lượng sạch trong ngành giầy dép và may mặc Việt Nam”

 • Tìm hiểu về Chương quản lý hải quan và tạo thuận lợi thương mại (Chương 5) thuộc HIệp định VN-EAEU FTA

 • Hướng dẫn thực hiện hợp quy sản phảm dệt may theo quy định tại QCVN:01/2017/BCT

 • Mời tham dự Hội thảo ngành công nghiệp da giày với cuộc CM công nghiệp 4.0

 • Mời tham dự Hội thảo ‘‘Quy định mới về xuất xứ hàng hóa và Tự chứng nhận xuất xứ trong khuôn khổ GSP đối với doanh nghiệp da, giầy và túi xách khu vực phía Bắc

Fashion Designers Club

 • Chọn tỉnh/thành phố :
 • Chọn nhóm ngành:
 • Từ khóa tìm kiếm :


Có [532] kết quả tìm thấy .
 • Truc Linh Co., Ltd
  + Add:141/124 Street 13, Ward 4, District 8, Ho Chi Minh 
  + Tel:(84-8) 39210082
  + Fax:(84-8) 38508761
 • Trang Nguyen Co., LTd
  + Add:52 Tan Hoa Hamlet, Tan Hiep, Hoc Mon Dist., Ho Chi Minh 
  + Tel:(84-8) 62532460
  + Fax:(84-8) 62532385
  nhungtng@gmail.com
 • Toan Tam Co., Ltd
  + Add:Quarter 2, Hiep Thanh Ward, District 12, Ho Chi Minh City 
  + Tel:(84-8) 38239605
  + Fax:(84-8) 37175441
  toantamoffice@vnn.vn
 • Tin Phat Co., Ltd
  + Add:33/4/16 Street 19, Ward 9, Go Vap Dist., Ho Chi Minh 
  + Tel:(84-8) 39210082
  + Fax:(84-8) 39893879
  tuixachtinphat@gmail.com
 • The Gioi Tui Xach Co., Ltd
  + Add:16-18 Truong Quoc Dung Str. , Ward 8, Dist.Phu Nhuan, Ho Chi Minh 
  + Tel:(84-8) 3845 4966
  + Fax:(84-8) 3845 4966
  thegioituixach@yahoo.com.vn
 • THAI DUONG BAGS CO., LTD
  + Add:778/7 Nguyen Kiem Str., 4 Ward, Phu Nhuan Dist., Ho Chi Minh City 
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84- 8) 38459148
  + Fax:(84-8) 39950582
  info@thaiduongco.com
 • Shilla Bags Vietnam Co., Ltd
  + Add:162/2, 1A Highway, Thanh Xuan Ward, District 12, Ho Chi Minh 
  + Tel:(84-8) 37169256
  + Fax:(84-8) 37189297
 • SBGEAR VINA CO., LTD
  + Add:88D Duong Cong Khi Str., Hamlet 6, Xuan Thoi Son Commune, Hoc Mon Dist., Ho Chi Minh City 
  + Tel:(84-8) 37179005
  + Fax:(84-8) 37179000
  sonsbgear@yahoo.com.vn
 • Sang Thinh Co., Ltd
  + Add:148 Nguyen Trai, Binh Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh  
  + Tel:(84-8) 39251511
 • Sai Gon Luggage Co., Ltd
  + Add:02 Nguyen Trai, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh 
  + Tel:(84-8) 37965657
  (84-8) 37965660
  admin@sglg.com.vn
 • PUNGKOOK Sai Gon Co., Ltd.
  + Add:Tan Thuan EPZ, Street 8., Tan Thuan Dong ward, Dist. 7, Ho Chi Minh 
  + Tel:(84-8)37701433
  (84-8)37701008
  pksaigon@hcm.vnn.vn
 • Phuoc Hai Leather Co., Ltd.
  + Add:71/25/10 Phu Tho Hoa, Phu Tho Hoa Ward, Tan Phu Dist., HCM
  + Tel:(84-8)39787298
  (84-8)39787300
  phuochaileather@yahoo.com
 • Phuoc Hai Leather Co., Ltd.
  + Add:71/25/10 Phu Tho Hoa, Phu Tho Hoa Ward, Tan Phu Dist., HCM 
  + Tel:(84-8)39787298
  (84-8)39787300
  phuochaileather@yahoo.com
 • O.E.M Scuba Vietnam Co., Ltd
  + Add:106/21 Phan Van Hon, Xuan Thoi Thuong Commune, Hoc Mon Dist., Ho Chi Minh
  + Tel:(84-8)37129064
  (84-8)37129077
  finance@oemscuba.com
 • Nguyen Duc Co. Ltd
  + Add:105/1A Cay Tram, Ward 9, Go Vap Dist., Ho Chi Minh 
  + Tel:(84-8) 39470871
  nguyenduc.bag@gmail.com
 • Nguoi Dong Hanh Co., Ltd
  + Add:202/38 To Hieu Str., Hiep Tan Ward, Tan Phu Dist., Ho Chi Minh
  + Tel:(84-8) 39738820
  thanhthuybag2@yahoo.com
 • Ngoc Lam Co., Ltd.
  + Add:615, 6th floor, 146 Nguyen Cong Tru, Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 1, HCM 
  + Tel:(84-8)9141478
  (84-8)8295135
  tnlam@hcm.vnn.vn
 • Ngoc Huynh Producing, Trading and Service Co., Ltd
  + Add:95-97, No 6 Street, Ward 11, District 6, Ho Chi Minh 
  + Tel:(84-8) 38768579
  ngochuynhcompany@yahoo.com.vn
 • Neocase INC Vietnam Co., Ltd
  + Add:532A, Quarter 2, TA28 Street, Thoi An Ward, District 12, Ho Chi Minh 
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-8) 37177545
  (84-8) 37178144
 • Nam Viet Kim Co., Ltd
  + Add:52/18 Huynh Thien Loc, Hoa Thanh Ward, Tan Phu Dist., Ho Chi Minh 
  + Tel:(84-8) 39760438
  phuong.t@nkv.com.vn
 • Nam Sao Co., Ltd
  + Add:983 Kha Van Can, Linh Tay Ward, Thu Duc Dist., Ho Chi Minh 
  + Tel:(84-8) 37203343
  (84-8) 54430961
 • Mountech Co., Ltd
  + Add:131 Hong Ha, Ward 9, Phu Nhuan Dist., Ho Chi Minh City 
  + Tel:(84-8) 39973501
  (84-8) 38441670
  info@mountech.com.vn
 • Minh Tien Garment Bags Co., Ltd
  + Add:155 Da Nam Str., Ward 3, Dist. 8 Ho Chi Minh City 
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-8)39 820 196
  (84-8)39 820 225
  info@miti.vn / kien@miti.vn
 • Manh Thuy Co., Ltd
  + Add:98B Le Quang Dinh Street, 14 Ward, Binh Thanh Dist, Ho Chi Minh  
  + Tel:(84-8) 38433776
  (84-8) 3841 4345
  info@manhthuy.com
 • Mai Hoang Vu Co., Ltd
  + Add:30/7A Quang Trung, Ward 12, Go Vap Dist., Ho Chi Minh
  + Tel:(84-8)38958107
  (84-8)39877724
 • Loc Bich Trading Production Co. Ltd
  + Add:290 Tran Hung Dao B St., Ward 11, Dist. 5, Ho Chi Minh City 
  + Tel:(84-8) 38537102
  (84-8) 5431 2370
 • Lien Hiep Production Cooperative
  + Add:34 Ngo Quyen St., Ward 5, Dist. 10, Ho Chi Minh City 
  + Tel:(84-8) 38575462
  (84-8) 38534997
  lienhiepvietnam@yahoo.com.vn
 • Lam Truong Huy Production, Service and Trading Co. Ltd
  + Add:86/4 Nhat Chi Mai St., Ward 13, Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City 
  + Tel:(84-8) 38425405
  (84-8) 38425405
 • KINAFA Co., Ltd
  + Add:17-19 Tân Hàng, Ward 10, District 5, Ho Chi Minh City 
  + Tel:(84-8) 38552112
  (84-8) 38536976
 • Khoa Tinh Co., Ltd
  + Add:666/11/24 KP1, Binh Hung Hoa Ward, Binh Tan Dist., Ho Chi Minh city 
  + Tel:(84-8) 37651365
  (84-8) 37651365
  khoatinhco@yahoo.com.vn

Vietnam Leather, Footwear and Handbag Association (LEFASO)

Northern Office
3th 160 Hoang Hoa Tham str., Tay Ho Dist., Ha Noi
Tel: 04.37281560
Fax: 04.37281561
Email: Info@lefaso.org.vn

 

Southern Office:
5A Xuyen A Str., An Binh Town, Di An Dist., Binh Duong Province
Tel: 84 - 8 37241241
Fax: 
84 - 8 38960223
Email : info@lefaso.org.vn