TBT Da giầy - Túi xách VN

Assurance Global

GÓI CHỐNG ẨM ABSORTECH

MICROFIBER VIETNAM

Công ty CP Fortuna Việt Nam

Tin Giao thương

Tin Hiệp hội

 • Mời tham gia dự dự kiện:"Tăng cường năng lượng sạch trong ngành giầy dép và may mặc Việt Nam”

 • Tìm hiểu về Chương quản lý hải quan và tạo thuận lợi thương mại (Chương 5) thuộc HIệp định VN-EAEU FTA

 • Hướng dẫn thực hiện hợp quy sản phảm dệt may theo quy định tại QCVN:01/2017/BCT

 • Mời tham dự Hội thảo ngành công nghiệp da giày với cuộc CM công nghiệp 4.0

 • Mời tham dự Hội thảo ‘‘Quy định mới về xuất xứ hàng hóa và Tự chứng nhận xuất xứ trong khuôn khổ GSP đối với doanh nghiệp da, giầy và túi xách khu vực phía Bắc

Fashion Designers Club

 • Chọn tỉnh/thành phố :
 • Chọn nhóm ngành:
 • Từ khóa tìm kiếm :


Có [532] kết quả tìm thấy .
 • Gia Tan Producing - Trading and Services Co.,Ltd
  + Add: D3/38, hamlet 4, Hung Long commune, Binh Chanh Dist., Ho Chi Minh City 
  + Tel:(84-8)22147782/37690075
  + Fax:(84-8) 37690075
 • GIA DINH SHOES COMPANY
  + Add: 1/27 Road National 13, Hiep Binh Phuoc Ward, Tan Dinh Dist., Ho Chi Minh City
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-8) 37269110
  + Fax:(84-8) 37268115
  giadinh@giadinhgroup.com.vn
 • GASA PTE
  + Add: 24/42  Thong Nhat Str., Ward 16, Go Vap Dist., Ho Chi Minh City
  + Tel:(84-8) 39162606/39845686
  + Fax:(84-8) 39844350
  gassshoes@yahoo.com.vn
 • Fu Chun Trading Co.,Ltd
  + Add: No. 152A Ho Hoc Lam Str., An Lac Ward, Binh Tan Dist., Ho Chi Minh City
  + Tel:(84-8)37523033
  + Fax:(84-8) 37523029
  fuchun@gaifung.com
 • FREETREND VIETNAM CO., LTD
  + Add: 24-34 Linh Trung, Thu Duc Dist., Hoc Chi Minh City  
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-8) 38975025/ 38975026
  + Fax:(84-8) 38974987
  adams@freetrend.com.vn
 • FIRST ALLIANCE CO., LTD
  + Add: 85/4 Tan Lan Str, Binh Tri Dong A Ward, Binh Tan Dist., Ho Chi Minh City
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-8) 37543974
  + Fax:(84-8) 37543975
  info@firstalliancevn.com
 • Eternal Prowess Vietnam Co.,Ltd
  + Add: No. 2969-2971 1A Highway, Tan Thoi Nhat Ward, Dist.8, Ho Chi Minh City
  + Tel:(84-8)35920656
  + Fax:(84-8) 35920658
 • EIZO Shoes Vietnam Co.,Ltd
  + Add: Lot B22, quarter B, Xuan Thoi Son IC, street B3, Xuan Thoi Son commune, Hoc Mon Dist., Ho Chi Minh City
  + Tel:(84-8) 37105990
  + Fax:(84-8) 371055992
  eizoshoes@vnn.vn; gd@eizo.vn
 • E-CUSTOMS FSC SERVICE CO., LTD
  + Add: 6th Floor, 107 Nguyen Dinh Chieu Str., Ward 6, Dist.3, Ho Chi Minh City
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-8) 73007373
  + Fax:(84-8) 39303818
  tqdt@fpt.com.vn
 • DUC TRIEU TRADING AND SERVICE PTE
  + Add: 69/33 D2 Str., Van Thanh Bac Hamlet, Binh Thanh Dist., Ho Chi Minh City
  + Tel:(84-8) 35127321
  + Fax:(84-8) 351266578
  info@tt-shoes.com
 • Duc Thanh Producing and Trading Co.,Ltd
  + Add: 37/5 Be Van Cam Str., Tan Kieng Ward, Dist.7, Ho Chi Minh City
  + Tel:(84-8) 38729336
  + Fax:(84-8) 38724394
 • DUC LOC MANUFACTURING AD TRADING CO., LTD
  + Add:433 Lac Long Quan, Ward 5, Dist. 11, Ho Chi Minh City 
  + Tel:(84-8) 38650065
  + Fax:(84-8) 39742612
 • DRAGON UP CO., LTD
  + Add: 152A, Ho Ngoc Lam, An Lac Ward, Binh Tan Dist., Ho Chi Minh City
  + Tel:(84-8) 37523069/ 37520008
  + Fax:(84-8) 37529885
  meggy@dragon-up.com.tw
 • DRAGON EYES FASHION CO., LTD
  + Add: 243/2/42 Chu Van An Str., Ward 12, Binh Thanh Dist., Ho Chi Minh City
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-8) 62531338
  + Fax:(84-8) 62531228
  drangoneye@fpt.vnn.vn
 • DOBA PRODUCING - TRADING FOOTWEAR CO., LTD
  + Add: 563 Ba Thang Hai Str., Ward 8, Dist. 10, Ho Chi Minh City
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-8) 39570530/ 39571118
  + Fax:(84-8) 39571118
  doba-tna@vnn.vn
 • Dieu Tuan Co.,Ltd
  + Add: 49/40/23 Trinh Dinh Trong Str., Phu Trung Ward, Tan Phu Dist., Ho Chi Minh City
  + Tel:(84-8)22456577
  + Fax:(84-8) 22456578
 • DANU VINA CO., LTD
  + Add: Linh Trung EP 1, Lot 56-59-60, Linh Trung Ward, Thu Duc Dist., Ho Chi Minh City
  + Tel:(84-8) 38975066/ 67/ 68
  + Fax:(84-8) 38975069
  danu@danuvina.com.vn
 • DAN CUONG CO., LTD
  + Add: 907/15 Huong Lo 2 Str., Binh Tri Dong A Ward, Binh Tan Dist., Ho Chi Minh City
  + Tel:(84-8) 37627014
  + Fax:(84-8) 38774655
  dancuongeva@gmail.com
 • DAI VIET SHOES COMPANY
  + Add: 237 11th Str. (345 Tran Van Kieu), Ward 11, Dist. 6, Ho Chi Minh City
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-8) 54060666
  + Fax:(84-8) 54060667
  giaydaivietvn@gmail.com
 • DAH CHEN ACCESSORIES CO., LTD
  + Add: D10/89 Q, Road National 1A, Tan Tao Ward, Binh Tan Dist., Ho Chi Minh City
  + Tel:(84-8) 37505849
  + Fax:(84-8) 37505847
  Dachen.cty@pyv.com.vn
 • DAE WOONG VINA CO., LTD
  + Add: Hamlet 4, Dong Thanh Ward, Hoc Mon Dist., Ho Chi Minh City
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-8) 37110022/ 37110055
  + Fax:(84-8) 37110641
  dwv-marketing@dwltd.com
 • Dae - Yun Vietnam Co.,Ltd
  + Add: Lot 23-25, Street 4, Linh Trung 1 EPZs, LINH TRUNG Ward, Thu Duc Dist., Ho Chi Minh City
  + Tel:(84-8)38962722
  + Fax:(84-8) 38962719
 • COAST PHONG PHU CO., LTD
  + Add: Tang Nhon Phu B Ward, 9 Dist., Ho Chi Minh City
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-8) 38960309
  + Fax:(84-8) 38969464
  Cindy.quach@coast.com
 • CHINH VIET CO., LTD
  + Add: 23 – 25 – 27 Road 26, Ward 5, Phong Phu, Binh Chanh, Ho chi Minh City
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-8) 37581590
  + Fax:(84-8) 37584156
  info@kernelvietnam.com;
 • CHI THANH CO.,LTD
  + Add: 103/36A Dang Chat Str., Ward 2, Dist. 8, Ho Chi Minh City
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-8) 38501357/38517971
  + Fax:(84-8) 38518229
  chithanhshoeslast@hcm.vnn.vn
 • Cheng Chan Vietnam Co.,Ltd
  + Add: Tan Thoi Nhi commune, Hoc Mon Dist., Ho Chi Minh City
  + Tel:(84-8)37134810
  + Fax:(84-8) 37134818
 • Chang Yang Vietnam Co.,Ltd
  + Add: D10/89Q Highway 1A, Tan Tao A Ward,  Binh Tan Dist., Ho Chi Minh City
  + Tel:(84-8)38765371/37507996
  + Fax:(84-8) 38764422
 • CASUM SHOES JOINT STOCK COMPANY
  + Add: Bui Huy Nghia Str., Hoa Village, Bien Hoa City, Dong Nai Province
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-61) 3850708/ 3855672
  + Fax:(84-61) 3859594
  casum@casum.com.vn
 • Cam Nghiep Producing - Trading and Services Co.,Ltd
  + Add: No. 79C Duong Cong Khi Str., Xuan Thoi Son commune, Hoc Mon Dist., Ho Chi Minh City
  + Tel:(84-8)37135389
  + Fax:(84-8) 37138221
 • BINH TIEN IMEX CORP. LTD (BITI’S)
  + Add: 22 Ly Chieu Hoang Str., Ward 10, Dist.6, Ho Chi Minh City
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-8) 38753442/ 38756563
  + Fax:(84-8) 38753443/ 38752871
  tongdai@bitis.com.vn / kate.nguyen@bitis.com.vn / purchase@bitiscom.vn

Vietnam Leather, Footwear and Handbag Association (LEFASO)

Northern Office
3th 160 Hoang Hoa Tham str., Tay Ho Dist., Ha Noi
Tel: 04.37281560
Fax: 04.37281561
Email: Info@lefaso.org.vn

 

Southern Office:
5A Xuyen A Str., An Binh Town, Di An Dist., Binh Duong Province
Tel: 84 - 8 37241241
Fax: 
84 - 8 38960223
Email : info@lefaso.org.vn