TBT Da giầy - Túi xách VN

Assurance Global

GÓI CHỐNG ẨM ABSORTECH

MICROFIBER VIETNAM

Công ty CP Fortuna Việt Nam

Tin Giao thương

Tin Hiệp hội

 • Mời tham gia dự dự kiện:"Tăng cường năng lượng sạch trong ngành giầy dép và may mặc Việt Nam”

 • Tìm hiểu về Chương quản lý hải quan và tạo thuận lợi thương mại (Chương 5) thuộc HIệp định VN-EAEU FTA

 • Hướng dẫn thực hiện hợp quy sản phảm dệt may theo quy định tại QCVN:01/2017/BCT

 • Mời tham dự Hội thảo ngành công nghiệp da giày với cuộc CM công nghiệp 4.0

 • Mời tham dự Hội thảo ‘‘Quy định mới về xuất xứ hàng hóa và Tự chứng nhận xuất xứ trong khuôn khổ GSP đối với doanh nghiệp da, giầy và túi xách khu vực phía Bắc

Fashion Designers Club

 • Chọn tỉnh/thành phố :
 • Chọn nhóm ngành:
 • Từ khóa tìm kiếm :


Có [532] kết quả tìm thấy .
 • Sun Print Vietnam Co., Ltd
  + Add: D10/89Q Highway 1A, Tan Tao A Ward, Binh Tan Dist, Ho Chi Minh
  + Tel:(08)37505845
  + Fax:(08) 37505846
  + Email:spv.yan@pyv.com.vn
 • Son Quan Joint Venture Company
  + Add: 24  Ly Chieu Hoang, Ward 10, Dist 6, Ho Chi Minh
  + Tel:(08)38751806
  + Fax:(08) 38122925
  + Email:sunkuan.jvc@hcm.vnn.vn
 • Shang One Vietnam Co., Ltd
  + Add: Lot 6, H2-H4 Road 1, Le Minh Xuan IZ, Le Minh Xuan Ward, Binh Chanh Dist, Ho Chi Minh
  + Tel:(08)35378971
 • SAI GON SHOES JOINT STOCK COMPANY
  + Add: 419 Le Hong Phong Str., Ward 2, Dist. 10, Ho Chi Minh City.
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-8) 38353820 / (84-8) 38351903
  (84-8) 38390401
  httai@hcm.vnn.vn
 • SAI GON LEATHER PRODUCTS AND FOOTWEAR IMPORT-EXPORT COMPANY
  + Add: 7 Road 65, Group Tan Quy Đong, Tan Phong Ward, Dist. 7, Ho Chi Minh City
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-8) 37754311
  haleaprosgn@hcm.vnn.vn
 • SAI GON LEATHER GARMENT COMPANY (SALECO)
  + Add: 71/1 Quang Trung Str., Ward 14, Go Vap Dist., Ho Chi Minh City
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-8) 38353820
  (84-8) 38390401
  mayda@hcm.vnn.vn
 • RUBBER TECHOLOGY JOINT STOCK COMPANY
  + Add: 18D Ngo Quyen Str., Dist. 5, Ho Chi Minh City
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-8) 38555071
  (84-8) 38555213
  rubimex@rubimex.vn
 • REP. PTG FOOTWEAR LTD
  + Add: 82-84 Thang Long Str., Ward 4, Tan Binh Dist., Ho Chi Minh
  + Tel:(84-8) 38115971
  (84-8) 38115984
 • RANG DONG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY
  + Add: 190 Lac Long Quan Str., Ward 3, Dist. 11, Ho Chi Minh City
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-8) 39692272/ 39606252
  (84-8) 39692843
  nhuarangdong@rdplastic.vn
 • QUE BANG PRODUCING - TRADING JSC
  + Add: 319/C6-C7 Ly Thuong Kiet Str., Dist. 11, Ho Chi Mi nh City
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-8) 38660734
  (84-8) 38660735
  quebang@hcm.vnn.vn
 • PHUONG PHUONG MANUFACTURING, PROCESSING AND TRADING ONE MEMBER CO.,LTD
  + Add: 536/2 Au Co Str., Ward 10, Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City
  + Tel:(84-8) 38602434
  (84-8) 38650845
 • PHUOC BINH SHOES CO., LTD
  + Add: 1023 Ta Quang Buu Str., Ward 6, Dist. 8, Ho Chi Minh City
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-8) 39815122
  (84-8) 39815123
  mongnga@rickasia.com.vn
 • PHU LAM SHOES JOINT STOCK COMPANY
  + Add: 154 Ly Chieu Hoang Str., Ward 10, Dist. 6, Ho Chi Minh City
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-8) 38750098
  (84-8) 38754299
  phulam@fpt.hcm.vn
 • PAIHO CO., LTD
  + Add: Lot 30-32-34-03 No Road, Tan Tao A Ward, Tan Tao IZ, Binh Tan Dist., Ho Chi Minh City, Viet Nam
  + Tel:(84-8) 37540103
  (84-8) 37540109
  Susan.hsu@twnpaiho.com.tw
 • NIKE VIETNAM PRESENTATION
  + Add: 12th Floot, Metropolitan Building, 235 Dong Khoi Str., Ben Nghe Ward, Dist. 1, Ho Chi Minh City
  + Tel:(84-8) 38298172
  (84-8) 38222600/ 38297769
  Van.le@nike.com
 • NHI HIEP CONSTRUCTION – TRANSPORTATION CO., LTD
  + Add: 12/1A Ich Thanh Hamlet, Long Truong Ward, 9 Dist., Ho Chi Minh City
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-8) 37300170
  (84-8) 37300115
  nhihiep@hcm.vnn.vn
 • NHAT TRANG JOINT STOCK COMPANY
  + Add: 60 TL 40 Str., Block 1, Thanh Loc Ward, Dist. 12, Ho Chi Minh City
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-8) 35470158
  (84-8) 35470159
  Lena_pearls@yahoo.com
 • NHAT TIN TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY
  + Add: 122A Road 47, Tan Quy Ward, Dist.7, Ho Chi Minh City
  + Tel:(84-8) 37753678
  (84-8) 37753679
  info@ntcad-cam.com.vn
 • NGHIEP PHAT CO., LTD
  + Add: Lot B22/2, Vinh Loc IZ, Road 2, Binh Tan Dist., Ho Chi Minh City
  + Tel:(84-8)37651267
  phuchanh0608@yahoo.com
 • NAM A FOOTWEAR IMPORT – EXPORT JOINT STOCK COMPANY
  + Add: 426 Dao Duy Anh Str., Ward 9, Phu Nhuan Dist., Ho Chi Minh City
  + Tel:(84-8) 38444985
  (84-8) 38443379
  namafootwearimex@hcm.vnn.vn
 • MY NGA PRODUCTING - TRADING CO., LTD
  + Add: B1/23 Hamlet 2, Binh Tri Dong Ward, Binh Chanh Dist., Ho Chi Minh City
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-8) 38859215
  (84-8) 38859212
 • MY MY CO.,LTD
  + Add: 1076  Ta Quang Buu Str., Ward 6, Dist. 10, Ho Chi Minh City
  + Tel:(84-8) 39819065
 • MINH DIEU CO., LTD
  + Add:11/12 Nguyen Van Quy Str., Phu Nhuan Ward, Dist. 7, Ho Chi Minh City
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-8) 38731299
  (84-8) 37731059
  Midoco9@vnn.vn
 • MAN DAT CO., LTD
  + Add: No 14 Road No 9, Binh Thoi Ward, 11 Dist., Ho Chi Minh City
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-8) 39626441
  (84-8) 39627374
  mandaco@vnn.vn
 • LONG THANH FOOTWEAR WORSHOP
  + Add: 65-67A-67B, Thap Muoi, Ward 2, Dist. 6, Ho Chi Minh City.
  + Tel:(84-8) 39626441
  (84-8) 39696099
  lothagico@hcm.vnn.vn
 • LINH VAN PRODUCING AND TRADING PTE.,
  + Add: Lot 33, Road 11, Le Minh Xuan IZ, Binh Chanh Dist., Ho Chi Minh City.
  + Tel:(84-8) 37660589
  (84-8) 37662058
  dntnlinhvan@vnn.vn
 • LIEN HUNG CO., LTD
  + Add: F10/79 Hamlet 6, Binh Trị Dong ward,Binh chanh Dist, Ho Chi Minh City
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-8) 837505152
  (84-8) 837507096
 • LIEN DOAN PLASTIC TRADING CO., LTD
  + Add: 187 Tran Quy Str., Ward 4, Dist. 11, Ho Chi Minh City
  + Tel:(84-8) 38559220
  (84-8) 39551328
  haidoanngoc@lidoco.com.vn
 • LE GIA SHOES CO., LTD
  + Add: 27 Tay Lan Str., Group 7, Binh Tri Dong A Ward, Binh Tan Dist., Ho Chi Minh City
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-8) 37540389
  (84-8) 37507920
  sale@tpfootwear.com
 • KIM TUONG PLASTIC PRODUCING AND TRADING CO., LTD
  + Add: 581 Au Co, Phu Trung Ward, Tan Phu Dist., Ho Chi Minh City
  + Tel:(84-8) 38655838 /68981888/ 62981999
  (84-8) 38652927
  contact@ktplastic.com

Vietnam Leather, Footwear and Handbag Association (LEFASO)

Northern Office
3th 160 Hoang Hoa Tham str., Tay Ho Dist., Ha Noi
Tel: 04.37281560
Fax: 04.37281561
Email: Info@lefaso.org.vn

 

Southern Office:
5A Xuyen A Str., An Binh Town, Di An Dist., Binh Duong Province
Tel: 84 - 8 37241241
Fax: 
84 - 8 38960223
Email : info@lefaso.org.vn