TBT Da giầy - Túi xách VN

Assurance Global

GÓI CHỐNG ẨM ABSORTECH

MICROFIBER VIETNAM

Công ty CP Fortuna Việt Nam

Tin Giao thương

Tin Hiệp hội

 • Mời tham gia dự dự kiện:"Tăng cường năng lượng sạch trong ngành giầy dép và may mặc Việt Nam”

 • Tìm hiểu về Chương quản lý hải quan và tạo thuận lợi thương mại (Chương 5) thuộc HIệp định VN-EAEU FTA

 • Hướng dẫn thực hiện hợp quy sản phảm dệt may theo quy định tại QCVN:01/2017/BCT

 • Mời tham dự Hội thảo ngành công nghiệp da giày với cuộc CM công nghiệp 4.0

 • Mời tham dự Hội thảo ‘‘Quy định mới về xuất xứ hàng hóa và Tự chứng nhận xuất xứ trong khuôn khổ GSP đối với doanh nghiệp da, giầy và túi xách khu vực phía Bắc

Fashion Designers Club

 • Chọn tỉnh/thành phố :
 • Chọn nhóm ngành:
 • Từ khóa tìm kiếm :


Có [532] kết quả tìm thấy .
 • VIET A CHAU INVESTMENT DEVELOPMENT CO.,LTD
  + Add: 80 Huynh Van Banh Str., Ward 15, Phu Nhuan Dist., Ho Chi Minh City
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-8) 39973212/9
  + Fax:(84-8) 38457775
  + Email:vietachau@hcm.vnn.vn
 • VIEN THINH TELECOMMUNICATION CO., LTD
  + Add: C4/13 Hamlet 3, Binh Hung Ward, Binh Chanh Dist., Ho Chi Minh City.
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-8) 37583145
  + Fax:(84-8) 38544315
  + Email:vienthinhnsg@gmail.com
 • VINA GIAY CORP.
  + Add: 180-182 Ly Chinh Thang Str., Ward 9, Dist.3, Ho Chi Minh City
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-8) 39319787
  + Fax:(84-8) 39318343
  + Email:giayvietplaza@giayviet.com
 • PPI JOINT STOCK COMPANY
  + Add:Chau Cau Hamlet, Chau Phong Village, Que Vo Dist., Bac Ninh Province

  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel: (84-241) 3624422
  + Fax: (84-241) 3624421
  + Email: contact@ppi.vn
 • VI CAM JOINT STOCK TECHOLOGY-SCIENCE
  + Add: 459 Bat Hat Str., Ward 8, Dist. 10, Ho Chi Minh City
  + Tel:0903 699 145
  + Fax:(84-64) 38563137
 • Vagabond Vienam Co., Ltd
  + Add: 56/1C Phan Van Hon, Tien Lan Hamlet, Ba Diem Ward, Hocmon Dist, Ho Chi Minh
  + Tel:(08)37128600
 • Ty Hung Co., Ltd
  + Add: 162A Ho hoc Lam, An Lac Ward,  Binh tan Dist, Ho Chi Minh
  + Tel:(08)37508523
  (08) 38754978
 • TRUONG LOI MANUFACTURING AND TRADING CO.,LTD
  + Add: A Road, Binh Chien IZ, Binh Chien Ward, Thu Duc Dist., Ho Chi Minh City
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-8) 38974572
  (84-8) 38974573
  syloi-orion@vnn.vn; tonyloi1512@gmail.com
 • Trieu Phong shoe Co., Ltd
  + Add: Parcel 2, Tan Binh IZ, Tay Thanh Ward, Tan Phu Dist, Ho Chi Minh
  + Tel:(08)22456819
 • TINO SHOESTORE FOR KIDS
  + Add: 20A Nguyen Trai Str., Ward 3, Dist.5, Ho Chi Minh City
  + Tel:(84-8) 39241880
  (84-8) 38392897
 • TINDUC SHOES WORKSHOP
  + Add: 5A Nguyen Thai Binh Str.,Ward 4, Tan Binh  Dist. , Ho Chi Minh City
  + Tel:(84-8) 38440036
  (84-650) 3577239
 • Tich Hanh Footwear Co., Ltd
  + Add: 156 Le Van Quoi, Binh hung hoa A Ward, Binh Tan Dist, Ho Chi Minh
  + Tel:(08)38859862
  (08) 37501170
  tichhanh@viettel.vn
 • THUAN QUANG PRODUCING AND TRADING PTE.,
  + Add: 148/4 Ha Huy Tap Str., Thanh Loc Ward, Dist. 12, Ho Chi Minh City.
  + Tel:(84-8) 37160331
  (84-8) 37161031
 • THUAN BUOM CO.,LTD
  + Add: 38 Phan Van Hon Str., Dist. 12, Ho Chi Minh City
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-650) 3825554/ (84-8) 38833322
  (84-650) 3826058/ (84-8) 38833321
  Producing and exporting leather shoes for men
 • THIEN PHAT SHOES CO.,LTD
  + Add: 78/43 Doan Van Bo Str., Ward 9, Dist. 4, Ho Chi Minh City
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-8) 39400154
  (84-8) 38266951
  Thienphatshoes@yahoo.com; Trinhthituat@yahoo.com
 • THIEN LOC CO.,LTD
  + Add: 108 Nguyen Anh Thu Str., Hiep Thanh Ward, 12 Dist., Ho Chi Minh City
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-8) 37175424
  (84-8) 37175425
  thienlocshose@hcm.vnn.vn
 • THIEN HOA TRADING AND SERVICE CO., LTD
  + Add: 77 Doan Nhu Hai Str., Ward 12, Dist. 4, Ho Chi Minh City
  + Tel:(84-8) 38269757
  (84-8) 38269759
  thienhoa@hcm.vnn.vn
 • Thanh Tuong Co., Ltd
  + Add: 108 Road 19E, Quarter 2, Binh Tri Dong B Ward, Binh Tan Dist, Ho Chi Minh
  + Tel:(08)37541356
 • Thanh Trung Producing - Trading and Realty Co.,Ltd
  + Add: No.72B, Dinh Tien Hoang Str., Da Kao Ward, Dist.1, Ho Chi Minh City
  + Tel:(84-8)38222837
  (84-8) 39117355
 • THAI KHANH CO., LTD
  + Add: 18 Road 13, Group Binh Hung, Binh Hung Ward, Binh Chanh Dist., Ho Chi Minh City
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-8) 54305261
  (84-8) 54307359
  thaikhanhplastic@yahoo.com
 • Thai Duong Shoes Co., Ltd
  + Add: 3/334  Nhi Tan 1 Hamlet,Tan Thoi Nhat Ward, Hocmon Dist, Ho Chi Minh
  + Tel:(08)37132159
  (08)37132019
  giaythaiduongco@vnn.vn
 • TANG NGUYEN LEATHER CO., LTD
  + Add: F10/513,Group 7, Binh Tri Dong A Ward, Binh Tan Dist., Ho Chi Minh City
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-8) 37540778
  (84-8) 37540779
  tangnguyenshoes@hcm.vnn.vn
 • Tan Tuan Kiet Co., Ltd
  + Add: Lot 18 Road C, Tan Tao IZ, Tan Tao A Ward, Binh Tan Dist, Ho Chi Minh
  + Tel:(08)37505761
  (08) 37505765
  tantuankiet@hcm.vnn.vn
 • TAN HIEP LUC CO., LTD
  + Add: 186 Duong Tu Giang Str., 4 Ward, 11 Dist., Ho Chi Minh City
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-8) 38558061/ 39553101
  (84-8) 39553216
  tanhiepluc@hcm.vnn.vn
 • Tam Nghiep Co., Ltd
  + Add: 46 Road 16, Ward 11, Dist 6, Ho Chi Minh
  + Tel:(08)37554263
 • TAIYANG VIETNAM CO.,LTD
  + Add: 65/5 Road National 1A, Tan Thoi Nhat Ward, Dist. 12, Ho Chi Minh City
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-8) 35920499
  (84-8) 35920498
  taiyangvietnam@hcm.vnn.vn
 • TAI LOC PRODUCTION COMMUNICATION CONSTRUCTION CO., LTD
  + Add: 64 Ich Thanh Str., Truong Thanh Ward, Dist.9, Ho Chi Minh City.
  + Tel:(84-8) 37300169 /115 /107
  (84-8) 37300018 /115 /024
  Huynhphuoc1925@gmail.com
 • TAE SUNG COMPANY
  + Add: Thanh An Hamlet, Truong An Village, Cu Chi Dist., Ho Chi Minh City
  + Tel:(84-8)37956881
  (84-8)37956721
  taesungvn@vnn.vn
 • T.D.T Co., Ltd
  + Add: 322/6 Ho Hoc Lam, An Lac Ward, Binh Tan Dist, Ho Chi Minh
  + Tel:(08)37521228
 • Sung Shin Vietnam Co., Ltd
  + Add: Lot 113-114 Linh Trung 1 EPZ, Linh Trung Ward, Thu Duc Dist, Ho Chi Minh
  + Tel:(08)38974199

Vietnam Leather, Footwear and Handbag Association (LEFASO)

Northern Office
3th 160 Hoang Hoa Tham str., Tay Ho Dist., Ha Noi
Tel: 04.37281560
Fax: 04.37281561
Email: Info@lefaso.org.vn

 

Southern Office:
5A Xuyen A Str., An Binh Town, Di An Dist., Binh Duong Province
Tel: 84 - 8 37241241
Fax: 
84 - 8 38960223
Email : info@lefaso.org.vn