TBT Da giầy - Túi xách VN

Assurance Global

GÓI CHỐNG ẨM ABSORTECH

MICROFIBER VIETNAM

Công ty CP Fortuna Việt Nam

Tin Giao thương

Tin Hiệp hội

 • Mời tham gia dự dự kiện:"Tăng cường năng lượng sạch trong ngành giầy dép và may mặc Việt Nam”

 • Tìm hiểu về Chương quản lý hải quan và tạo thuận lợi thương mại (Chương 5) thuộc HIệp định VN-EAEU FTA

 • Hướng dẫn thực hiện hợp quy sản phảm dệt may theo quy định tại QCVN:01/2017/BCT

 • Mời tham dự Hội thảo ngành công nghiệp da giày với cuộc CM công nghiệp 4.0

 • Mời tham dự Hội thảo ‘‘Quy định mới về xuất xứ hàng hóa và Tự chứng nhận xuất xứ trong khuôn khổ GSP đối với doanh nghiệp da, giầy và túi xách khu vực phía Bắc

Fashion Designers Club

 • Chọn tỉnh/thành phố :
 • Chọn nhóm ngành:
 • Từ khóa tìm kiếm :


Có [532] kết quả tìm thấy .
 • Kai Nan co.,Ltd
  + Add: 276 Hang Kenh, Le Chan Dist, Hai Phong City
  + Tel:(84-31)3940101
  + Fax:(84-31)3940848
  + Email:Kainanvn@knshoes.com.tw
 • Kim Long Joint Stock Company
  + Add: 770-772 Nguyen Van Linh, Hai Phong
  + Tel:(84-31)3570582
  + Fax:(84-31)3913226
  + Email:Ctykimlong.hp@gmail.com
 • Mai Huong co.,Ltd
  + Add: Hy Thai, Hong Thai, An Duong, Hai Phong City
  + Tel:(84-31)3670008
 • Manh Quan Co., Ltd
  + Add: 122 - Block 1, An Dương, Hai Phong
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-31)3871612
  (84-31)3871612
 • MINH HA CO., LTD
  + Add: Lane 586, No 10 Nguyen Van Linh str., Hai Phong
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-0)989563628
  longnguyen.hp74@gmail.com
 • Minh Ha Shoes Co.,Ltd
  + Add: 38/84 Dai Hoc Dan Lap street, Du Hang Kenh, Le Chan Dits, Hai Phong
  + Tel:(84-31)3519795
  (84-31)3519795
  mihacoltd@yahoo.com
 • Nhat Viet co.,Ltd
  + Add: 132 Cat Bi, Hai An Dist, Hai Phong City 
  + Tel:(84-31) 3921314
  (84-31)3558413
  info@ventofootwear.com
 • NHAT VIET CO.,LTD
  + Add: No.132 Cat Bi Ward, Hai An Dist., Hai Phong City
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-31) 3558389
  84-31) 3558413
  info@ventofootwear.com
 • Nguyen Ngoc Cau PTE
  + Add: 123 Nguyen Duc Canh, Hai Phong
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-0)979764199
 • Loi Phong Trading Co.,Ltd
  + Add:
  B75, Group 7, Binh Duc Hamlet, Lai Thieu Village, Thuan An Dist., Binh Duong Province

  + Tel:(84-650) 3762620
  (84-650) 3762621
 • Nguyen Thien Chinh PTE
  + Add: 3/12 Nguyen Cong Tru str., Le Chan Dist., Hai Phong
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-0)1685409905
 • Nguyen Van Tan PTE
  + Add: Thanh Son, Kien Thuy, Hai Phong
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-0)904858545
 • Phan Dinh Son PTE
  + Add: 309 Cho Hang Str, Le Chan Dist., Hai Phong
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-0)919178868
 • Phat Thai Son Producing and Trading Stock Company
  + Add: 8/28 Nguyen Cong Tru, Le Chan Dist., Hai Phong
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-31) 3914868
  (84-31) 3851323
  pts168@vnn.vn
 • LIEN PHAT CO., LTD
  + Add:
  An Binh Village, Di An Dist., Binh Duong Province

  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-650) 3752528
  (84-650) 3752558
  lienphatvn@vnn.vn
 • PHONG PHU PTE
  + Add: 60 Cong Nai str., An Duong, Hai Phong
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-0)914218233
 • Phu Du co.,Ltd
  + Add: 57 So Dau, Hong Bang Dist., Hai Phong City
  + Tel:(84-31)3850937
  (84-31)3850534
 • PHUC AN JOINT STOCK COMPANY
  + Add: 110 Le Duan Str., Quan Tru Ward, Kien An Dist., Hai Phong City
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-31) 3678704
  (84-31) 3678779
  kt888@hn.vnn.vn
 • Kingmaker Vietnam Shoes Co.,Ltd
  + Add:
  12 Road 3, VSIP Industrial Zone, Binh Hoa Village, Thuan An Dist., Binh Duong Province

  + Tel:(84-650)3757236
  (84-650) 3757934
   kingmaker@hcm.vnn.vn
 • Phuong Quynh Footwear Company
  + Add: Mang str., An Duong, An Dong, Hai Phong
  + Tel:(84-31)3571305
  (84-31)3571305
  Honghoahp2011@gmail.com
 • Kim Hoa Vietnam Co.,Ltd
  + Add:
  Hamlet 4, An Phu Village, Thuan An Dist., Binh Duong Province

  + Tel:(84-650) 3713512
  (84-650) 3713824
 • SAO SANG CO.,LTD
  + Add: 60A Dien Bien Phu Str., Hong Bang Dist., Hai Phong City
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-31) 39977777
  (84-31) 3629792
  saosangco@vnn.vn
 • JORN TECHNOLOGY CORPORATION
  + Add:
  M1-2-3 Viet Huong IZ, High Way 13, Thuan Giao Village , Thuan An Dist., Binh Duong Province

  + Tel:(84-650) 3753070/080
  (84-650) 3753728/3715718
  Sharon.tuan@jorncorp.com
 • Il Sung Development Machine Co.,Ldt
  + Add:
  Tan Hoa Hamlet, Tan Vinh Hiep Village, Tay Uyen Dist., Binh Duong Province

  + Tel:(84-650) 3631770
  (84-650) 3631771
  ilsungvietnam001@gmail.com
 • Hwa Pao Resins Vietnam Co.,Ltd
  + Add:
  No 1, Thong Nhat Road National, Song Than 2 IZ, Di An Dist., Binh Duong Province

  + Tel:(84-650) 3790558
  (84-650) 3790557
 • HWA PAO RESIN VIETNAM CO., LTD
  + Add:
  Song Than II IZ, Thong Nhat Highway, Di An Dist., Binh Duong Province

  + Tel:(84-650) 3790558
  (84-650) 3790557
  831vnhp@hcm.vnn.vn
 • Hoang Gia Cat Tuong Company
  + Add:
  Tan Dinh IZ, Tan Dinh Village, Ben Cat Dist., Binh Duong Province

  + Tel:(84-650)3560109
  (84-650) -3560110
  fengtsai@hcm.vnn.vn
 • HISON VINA CO., LTD
  + Add:
  Binh Duong IZ, Di An Dist., Binh Duong Province

  + Tel:(84-650) 3970457
  (84-650) 3970395
 • HERCHANG PLASTIC INDUSTRIAL INTERNATIONAL CO., LTD
  + Add:
  Dong An IZ, Road 1, Binh Hoa Ward, Thuan An Dist., Binh Duong Province

  + Tel:(84-650) 3756206 /207/208
  (84-650) 3756209
  Tina.huong965@gmail.com
 • Her Chang International Plastic Co.,Ltd
  + Add:
  Road 1, Dong An IZ, Binh Hoa Village, Thuan An Dist., Binh Duong Province

  + Tel:(84-650) 3756206
  (84-650) 3756209

Vietnam Leather, Footwear and Handbag Association (LEFASO)

Northern Office
3th 160 Hoang Hoa Tham str., Tay Ho Dist., Ha Noi
Tel: 04.37281560
Fax: 04.37281561
Email: Info@lefaso.org.vn

 

Southern Office:
5A Xuyen A Str., An Binh Town, Di An Dist., Binh Duong Province
Tel: 84 - 8 37241241
Fax: 
84 - 8 38960223
Email : info@lefaso.org.vn