TBT Da giầy - Túi xách VN

Assurance Global

GÓI CHỐNG ẨM ABSORTECH

MICROFIBER VIETNAM

Công ty CP Fortuna Việt Nam

Tin Hiệp hội

 • Hướng dẫn thực hiện hợp quy sản phảm dệt may theo quy định tại QCVN:01/2017/BCT

 • Mời tham dự Hội thảo ngành công nghiệp da giày với cuộc CM công nghiệp 4.0

 • Mời tham dự Hội thảo ‘‘Quy định mới về xuất xứ hàng hóa và Tự chứng nhận xuất xứ trong khuôn khổ GSP đối với doanh nghiệp da, giầy và túi xách khu vực phía Bắc

 • Mời tham dự Hội thảo- tập huấn đưa hàng vào hệ thống phân phối ở nước ngoài

 • Lễ tổng kết Hiệp hội Da giầy Túi xách và gặp mặt đầu Xuân 2018 (khu vực phía Bắc)

Fashion Designers Club

Chương trình đào tạo

Quảng cáo

 • Chọn tỉnh/thành phố :
 • Chọn nhóm ngành:
 • Từ khóa tìm kiếm :


Có [300] kết quả tìm thấy .
Trang:12345678910
 • HOA HUNG LONG CO.,LTD
  + Add: 245/60 Hoa Binh Str, Hiep Tan Ward, Tan Phu Dist, Ho Chi Minh City
  + Tel:(84-8) 39735216
  + Fax:(84-8) 39735217
  + Email:hoahunglong@yahoo.com.vn
 • Ho Nu Trading and Services Co.,Ltd
  + Add: No. 519 Hoa Hao Str., Ward 7, Dist.11, Ho Chi Minh City
  + Tel:(84-8)38550013
  + Fax:(84-8) 39553266
 • HIEP TRI PRODUCING - TRADING - SERVICE COMPANY
  + Add: No 15, Linh Trung Ward, Thu Duc Dist., Ho Chi Minh City
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-8) 37223250
  + Fax:(84-8) 37223251
  hieptri@vnn.vn;duyenthong@hcm.vnn.vn
 • HIEP BINH INVESTMENT & TRADING JOINT STOCK COMPANY
  + Add: 31 Str. No 15, Hiep Binh Chanh Ward, Thu Duc Dist., Ho Chi Minh City
  + Tel:(84-8) 37269778
  + Fax:(84-8) 37260834
 • HIEP AN JOINT STOCK COMPANY
  + Add: 180-182 Ly Chinh Thang Str., Ward 9, Dist. 3, Ho Chi Minh City
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-8) 38556163/ 38552316
  + Fax:(84-8) 38555015
  thuanhiepan@hcm.fpt.vn
 • Hanh Thien Joint Stock Company
  + Add: No. 382/17-19 Nguyen Thi Minh Khai Str., Ward 5, Dist.3, Ho Chi Minh City
  + Tel:(84-8)38181369
  + Fax:(84-8) 38341792
 • Hai Thanh Nam Producing - Trading and Services Co.,Ltd
  + Add: No. 2576 Pham The Hien Str., Ward 7, Dist.8, Ho Chi Minh City
  + Tel:(84-8)62609880
 • GOODWILL JOINT STOCK COMPANY
  + Add: 382/19 Nguyen Thi Minh Khai Str., Ward 5, Dist. 3, Ho Chi Minh City
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-9)03812057
 • Golden World Co., Ltd
  + Add: 38 Quarter 3 Road 1A, Binh Tri Dong B Ward, Binh Tan Dist, Ho Chi Minh
  + Tel:(08)37515766
  (08) 37513023
  goldenworld-rink@hcm.vnn.vn
 • GIAY VIET JOINT STOCK COMPANY
  + Add: 180-182 Ly Chinh Thang Str., Ward 9, Dist.3, Ho Chi Minh City
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-8) 39319787
  (84-8) 39318343
  giayvietplaza@giayviet.com
 • Gia Tan Producing - Trading and Services Co.,Ltd
  + Add: D3/38, hamlet 4, Hung Long commune, Binh Chanh Dist., Ho Chi Minh City 
  + Tel:(84-8)22147782/37690075
  (84-8) 37690075
 • GIA DINH SHOES COMPANY
  + Add: 1/27 Road National 13, Hiep Binh Phuoc Ward, Tan Dinh Dist., Ho Chi Minh City
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-8) 37269110
  (84-8) 37268115
  giadinh@giadinhgroup.com.vn
 • GASA PTE
  + Add: 24/42  Thong Nhat Str., Ward 16, Go Vap Dist., Ho Chi Minh City
  + Tel:(84-8) 39162606/39845686
  (84-8) 39844350
  gassshoes@yahoo.com.vn
 • Fu Chun Trading Co.,Ltd
  + Add: No. 152A Ho Hoc Lam Str., An Lac Ward, Binh Tan Dist., Ho Chi Minh City
  + Tel:(84-8)37523033
  (84-8) 37523029
  fuchun@gaifung.com
 • FREETREND VIETNAM CO., LTD
  + Add: 24-34 Linh Trung, Thu Duc Dist., Hoc Chi Minh City  
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-8) 38975025/ 38975026
  (84-8) 38974987
  adams@freetrend.com.vn
 • FIRST ALLIANCE CO., LTD
  + Add: 85/4 Tan Lan Str, Binh Tri Dong A Ward, Binh Tan Dist., Ho Chi Minh City
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-8) 37543974
  (84-8) 37543975
  info@firstalliancevn.com
 • Eternal Prowess Vietnam Co.,Ltd
  + Add: No. 2969-2971 1A Highway, Tan Thoi Nhat Ward, Dist.8, Ho Chi Minh City
  + Tel:(84-8)35920656
  (84-8) 35920658
 • EIZO Shoes Vietnam Co.,Ltd
  + Add: Lot B22, quarter B, Xuan Thoi Son IC, street B3, Xuan Thoi Son commune, Hoc Mon Dist., Ho Chi Minh City
  + Tel:(84-8) 37105990
  (84-8) 371055992
  eizoshoes@vnn.vn; gd@eizo.vn
 • E-CUSTOMS FSC SERVICE CO., LTD
  + Add: 6th Floor, 107 Nguyen Dinh Chieu Str., Ward 6, Dist.3, Ho Chi Minh City
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-8) 73007373
  (84-8) 39303818
  tqdt@fpt.com.vn
 • DUC TRIEU TRADING AND SERVICE PTE
  + Add: 69/33 D2 Str., Van Thanh Bac Hamlet, Binh Thanh Dist., Ho Chi Minh City
  + Tel:(84-8) 35127321
  (84-8) 351266578
  info@tt-shoes.com
 • Duc Thanh Producing and Trading Co.,Ltd
  + Add: 37/5 Be Van Cam Str., Tan Kieng Ward, Dist.7, Ho Chi Minh City
  + Tel:(84-8) 38729336
  (84-8) 38724394
 • DUC LOC MANUFACTURING AD TRADING CO., LTD
  + Add:433 Lac Long Quan, Ward 5, Dist. 11, Ho Chi Minh City 
  + Tel:(84-8) 38650065
  (84-8) 39742612
 • DRAGON UP CO., LTD
  + Add: 152A, Ho Ngoc Lam, An Lac Ward, Binh Tan Dist., Ho Chi Minh City
  + Tel:(84-8) 37523069/ 37520008
  (84-8) 37529885
  meggy@dragon-up.com.tw
 • DRAGON EYES FASHION CO., LTD
  + Add: 243/2/42 Chu Van An Str., Ward 12, Binh Thanh Dist., Ho Chi Minh City
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-8) 62531338
  (84-8) 62531228
  drangoneye@fpt.vnn.vn
 • DOBA PRODUCING - TRADING FOOTWEAR CO., LTD
  + Add: 563 Ba Thang Hai Str., Ward 8, Dist. 10, Ho Chi Minh City
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-8) 39570530/ 39571118
  (84-8) 39571118
  doba-tna@vnn.vn
 • Dieu Tuan Co.,Ltd
  + Add: 49/40/23 Trinh Dinh Trong Str., Phu Trung Ward, Tan Phu Dist., Ho Chi Minh City
  + Tel:(84-8)22456577
  (84-8) 22456578
 • DANU VINA CO., LTD
  + Add: Linh Trung EP 1, Lot 56-59-60, Linh Trung Ward, Thu Duc Dist., Ho Chi Minh City
  + Tel:(84-8) 38975066/ 67/ 68
  (84-8) 38975069
  danu@danuvina.com.vn
 • DAN CUONG CO., LTD
  + Add: 907/15 Huong Lo 2 Str., Binh Tri Dong A Ward, Binh Tan Dist., Ho Chi Minh City
  + Tel:(84-8) 37627014
  (84-8) 38774655
  dancuongeva@gmail.com
 • DAI VIET SHOES COMPANY
  + Add: 237 11th Str. (345 Tran Van Kieu), Ward 11, Dist. 6, Ho Chi Minh City
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-8) 54060666
  (84-8) 54060667
  giaydaivietvn@gmail.com
 • DAH CHEN ACCESSORIES CO., LTD
  + Add: D10/89 Q, Road National 1A, Tan Tao Ward, Binh Tan Dist., Ho Chi Minh City
  + Tel:(84-8) 37505849
  (84-8) 37505847
  Dachen.cty@pyv.com.vn

Vietnam Leather, Footwear and Handbag Association (LEFASO)

Northern Office
3th 160 Hoang Hoa Tham str., Tay Ho Dist., Ha Noi
Tel: 04.37281560
Fax: 04.37281561
Email: Info@lefaso.org.vn

 

Southern Office:
5A Xuyen A Str., An Binh Town, Di An Dist., Binh Duong Province
Tel: 84 - 8 37241241
Fax: 
84 - 8 38960223
Email : info@lefaso.org.vn