Bản tin Covid 19

TBT Da giầy - Túi xách VN

Triển lãm trực tuyến Mỹ • Ban thư ký Hiệp Hội Da – Giầy – Túi xách Việt Nam Địa chỉ: Tầng 3, phòng 301,160 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội Điện thoại: (84-24) 3728 1560 (liên hệ Ms.Nhung: 0901518191) Email: duonghongnhunglefaso@gmail.com  

  Triển lãm trực tuyến Mỹ

Assurance Global

GÓI CHỐNG ẨM ABSORTECH

Đào tạo thiết kế • Ban thư ký Hiệp Hội Da – Giầy – Túi xách Việt Nam
  Địa chỉ: Tầng 3, phòng 301,160 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội
  Điện thoại: (84-24) 3728 1560
  (liên hệ Ms.Nhung: 0901518191)
  Email: duonghongnhunglefaso@gmail.com

  Đào tạo thiết kế túi xách

MICROFIBER VIETNAM

Công ty CP Fortuna Việt Nam

 • Chọn tỉnh/thành phố :
 • Chọn nhóm ngành:
 • Từ khóa tìm kiếm :


Có [565] kết quả tìm thấy .
 • GOODWILL JOINT STOCK COMPANY
  + Add: 382/19 Nguyen Thi Minh Khai Str., Ward 5, Dist. 3, Ho Chi Minh City
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-9)03812057
 • Golden World Co., Ltd
  + Add: 38 Quarter 3 Road 1A, Binh Tri Dong B Ward, Binh Tan Dist, Ho Chi Minh
  + Tel:(08)37515766
  (08) 37513023
  goldenworld-rink@hcm.vnn.vn
 • GIAY VIET JOINT STOCK COMPANY
  + Add: 180-182 Ly Chinh Thang Str., Ward 9, Dist.3, Ho Chi Minh City
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-8) 39319787
  (84-8) 39318343
  giayvietplaza@giayviet.com
 • Gia Tan Producing - Trading and Services Co.,Ltd
  + Add: D3/38, hamlet 4, Hung Long commune, Binh Chanh Dist., Ho Chi Minh City 
  + Tel:(84-8)22147782/37690075
  (84-8) 37690075
 • GIA DINH SHOES COMPANY
  + Add: 1/27 Road National 13, Hiep Binh Phuoc Ward, Tan Dinh Dist., Ho Chi Minh City
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-8) 37269110
  (84-8) 37268115
  giadinh@giadinhgroup.com.vn
 • GASA PTE
  + Add: 24/42  Thong Nhat Str., Ward 16, Go Vap Dist., Ho Chi Minh City
  + Tel:(84-8) 39162606/39845686
  (84-8) 39844350
  gassshoes@yahoo.com.vn
 • Fu Chun Trading Co.,Ltd
  + Add: No. 152A Ho Hoc Lam Str., An Lac Ward, Binh Tan Dist., Ho Chi Minh City
  + Tel:(84-8)37523033
  (84-8) 37523029
  fuchun@gaifung.com
 • FREETREND VIETNAM CO., LTD
  + Add: 24-34 Linh Trung, Thu Duc Dist., Hoc Chi Minh City  
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-8) 38975025/ 38975026
  (84-8) 38974987
  adams@freetrend.com.vn
 • FIRST ALLIANCE CO., LTD
  + Add: 85/4 Tan Lan Str, Binh Tri Dong A Ward, Binh Tan Dist., Ho Chi Minh City
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-8) 37543974
  (84-8) 37543975
  info@firstalliancevn.com
 • Eternal Prowess Vietnam Co.,Ltd
  + Add: No. 2969-2971 1A Highway, Tan Thoi Nhat Ward, Dist.8, Ho Chi Minh City
  + Tel:(84-8)35920656
  (84-8) 35920658
 • EIZO Shoes Vietnam Co.,Ltd
  + Add: Lot B22, quarter B, Xuan Thoi Son IC, street B3, Xuan Thoi Son commune, Hoc Mon Dist., Ho Chi Minh City
  + Tel:(84-8) 37105990
  (84-8) 371055992
  eizoshoes@vnn.vn; gd@eizo.vn
 • E-CUSTOMS FSC SERVICE CO., LTD
  + Add: 6th Floor, 107 Nguyen Dinh Chieu Str., Ward 6, Dist.3, Ho Chi Minh City
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-8) 73007373
  (84-8) 39303818
  tqdt@fpt.com.vn
 • DUC TRIEU TRADING AND SERVICE PTE
  + Add: 69/33 D2 Str., Van Thanh Bac Hamlet, Binh Thanh Dist., Ho Chi Minh City
  + Tel:(84-8) 35127321
  (84-8) 351266578
  info@tt-shoes.com
 • Duc Thanh Producing and Trading Co.,Ltd
  + Add: 37/5 Be Van Cam Str., Tan Kieng Ward, Dist.7, Ho Chi Minh City
  + Tel:(84-8) 38729336
  (84-8) 38724394
 • DUC LOC MANUFACTURING AD TRADING CO., LTD
  + Add:433 Lac Long Quan, Ward 5, Dist. 11, Ho Chi Minh City 
  + Tel:(84-8) 38650065
  (84-8) 39742612
 • DRAGON UP CO., LTD
  + Add: 152A, Ho Ngoc Lam, An Lac Ward, Binh Tan Dist., Ho Chi Minh City
  + Tel:(84-8) 37523069/ 37520008
  (84-8) 37529885
  meggy@dragon-up.com.tw
 • DRAGON EYES FASHION CO., LTD
  + Add: 243/2/42 Chu Van An Str., Ward 12, Binh Thanh Dist., Ho Chi Minh City
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-8) 62531338
  (84-8) 62531228
  drangoneye@fpt.vnn.vn
 • DOBA PRODUCING - TRADING FOOTWEAR CO., LTD
  + Add: 563 Ba Thang Hai Str., Ward 8, Dist. 10, Ho Chi Minh City
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-8) 39570530/ 39571118
  (84-8) 39571118
  doba-tna@vnn.vn
 • Dieu Tuan Co.,Ltd
  + Add: 49/40/23 Trinh Dinh Trong Str., Phu Trung Ward, Tan Phu Dist., Ho Chi Minh City
  + Tel:(84-8)22456577
  (84-8) 22456578
 • DANU VINA CO., LTD
  + Add: Linh Trung EP 1, Lot 56-59-60, Linh Trung Ward, Thu Duc Dist., Ho Chi Minh City
  + Tel:(84-8) 38975066/ 67/ 68
  (84-8) 38975069
  danu@danuvina.com.vn
 • DAN CUONG CO., LTD
  + Add: 907/15 Huong Lo 2 Str., Binh Tri Dong A Ward, Binh Tan Dist., Ho Chi Minh City
  + Tel:(84-8) 37627014
  (84-8) 38774655
  dancuongeva@gmail.com
 • DAI VIET SHOES COMPANY
  + Add: 237 11th Str. (345 Tran Van Kieu), Ward 11, Dist. 6, Ho Chi Minh City
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-8) 54060666
  (84-8) 54060667
  giaydaivietvn@gmail.com
 • DAH CHEN ACCESSORIES CO., LTD
  + Add: D10/89 Q, Road National 1A, Tan Tao Ward, Binh Tan Dist., Ho Chi Minh City
  + Tel:(84-8) 37505849
  (84-8) 37505847
  Dachen.cty@pyv.com.vn
 • DAE WOONG VINA CO., LTD
  + Add: Hamlet 4, Dong Thanh Ward, Hoc Mon Dist., Ho Chi Minh City
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-8) 37110022/ 37110055
  (84-8) 37110641
  dwv-marketing@dwltd.com
 • Dae - Yun Vietnam Co.,Ltd
  + Add: Lot 23-25, Street 4, Linh Trung 1 EPZs, LINH TRUNG Ward, Thu Duc Dist., Ho Chi Minh City
  + Tel:(84-8)38962722
  (84-8) 38962719
 • COAST PHONG PHU CO., LTD
  + Add: Tang Nhon Phu B Ward, 9 Dist., Ho Chi Minh City
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-8) 38960309
  (84-8) 38969464
  Cindy.quach@coast.com
 • CHINH VIET CO., LTD
  + Add: 23 – 25 – 27 Road 26, Ward 5, Phong Phu, Binh Chanh, Ho chi Minh City
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-8) 37581590
  (84-8) 37584156
  info@kernelvietnam.com;
 • CHI THANH CO.,LTD
  + Add: 103/36A Dang Chat Str., Ward 2, Dist. 8, Ho Chi Minh City
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-8) 38501357/38517971
  (84-8) 38518229
  chithanhshoeslast@hcm.vnn.vn
 • Cheng Chan Vietnam Co.,Ltd
  + Add: Tan Thoi Nhi commune, Hoc Mon Dist., Ho Chi Minh City
  + Tel:(84-8)37134810
  (84-8) 37134818
 • Chang Yang Vietnam Co.,Ltd
  + Add: D10/89Q Highway 1A, Tan Tao A Ward,  Binh Tan Dist., Ho Chi Minh City
  + Tel:(84-8)38765371/37507996
  (84-8) 38764422

Vietnam Leather, Footwear and Handbag Association (LEFASO)

Northern Office
3th 160 Hoang Hoa Tham str., Tay Ho Dist., Ha Noi
Tel: 024.37281560
Fax: 024.37281561
Email: Info@lefaso.org.vn or duonghongnhunglefaso@gmail.com

 

Southern Office:
5A Xuyen A Str., An Binh Town, Di An Dist., Binh Duong Province
Tel: 824 - 8 37241241
Fax: 
824 - 8 38960223
Email : info@lefaso.org.vn