Bản tin Covid 19

TBT Da giầy - Túi xách VN

Triển lãm trực tuyến Mỹ • Ban thư ký Hiệp Hội Da – Giầy – Túi xách Việt Nam Địa chỉ: Tầng 3, phòng 301,160 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội Điện thoại: (84-24) 3728 1560 (liên hệ Ms.Nhung: 0901518191) Email: duonghongnhunglefaso@gmail.com  

  Triển lãm trực tuyến Mỹ

Assurance Global

GÓI CHỐNG ẨM ABSORTECH

Đào tạo thiết kế • Ban thư ký Hiệp Hội Da – Giầy – Túi xách Việt Nam
  Địa chỉ: Tầng 3, phòng 301,160 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội
  Điện thoại: (84-24) 3728 1560
  (liên hệ Ms.Nhung: 0901518191)
  Email: duonghongnhunglefaso@gmail.com

  Đào tạo thiết kế túi xách

MICROFIBER VIETNAM

Công ty CP Fortuna Việt Nam

 • Chọn tỉnh/thành phố :
 • Chọn nhóm ngành:
 • Từ khóa tìm kiếm :


Có [565] kết quả tìm thấy .
 • Viet Lan Pte
  + Add: 2/38A Cao Thang Str., Ward 5, Dist.3, Ho Chi Minh City
  + Tel:(84-8)38396665
  + Fax:(84-8) 38396665
 • VIET HUNG PRODUCING AND TRADING PTE.,
  + Add: 1769/55 Road National 1A, Tan Thoi Hiep Ward, Dist. 12, Ho Chi Minh City.
  + Tel:(84-8) 37157236
  + Fax:(84-8) 38916686
  yiehshing@hcm.vnn.vn
 • VIET AU SOURCING CO.,LTD
  + Add: Floor 17, Bitexco Tower19-25 Nguyen Hue St., Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-8) 38217324
  + Fax:(84-8) 38217319
 • VIET A CHAU INVESTMENT DEVELOPMENT CO.,LTD
  + Add: 80 Huynh Van Banh Str., Ward 15, Phu Nhuan Dist., Ho Chi Minh City
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-8) 39973212/9
  + Fax:(84-8) 38457775
  vietachau@hcm.vnn.vn
 • VIEN THINH TELECOMMUNICATION CO., LTD
  + Add: C4/13 Hamlet 3, Binh Hung Ward, Binh Chanh Dist., Ho Chi Minh City.
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-8) 37583145
  + Fax:(84-8) 38544315
  vienthinhnsg@gmail.com
 • VINA GIAY CORP.
  + Add: 180-182 Ly Chinh Thang Str., Ward 9, Dist.3, Ho Chi Minh City
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-8) 39319787
  + Fax:(84-8) 39318343
  giayvietplaza@giayviet.com
 • PPI JOINT STOCK COMPANY
  + Add:Chau Cau Hamlet, Chau Phong Village, Que Vo Dist., Bac Ninh Province

  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel: (84-241) 3624422
  + Fax: (84-241) 3624421
  contact@ppi.vn
 • VI CAM JOINT STOCK TECHOLOGY-SCIENCE
  + Add: 459 Bat Hat Str., Ward 8, Dist. 10, Ho Chi Minh City
  + Tel:0903 699 145
  + Fax:(84-64) 38563137
 • Vagabond Vienam Co., Ltd
  + Add: 56/1C Phan Van Hon, Tien Lan Hamlet, Ba Diem Ward, Hocmon Dist, Ho Chi Minh
  + Tel:(08)37128600
 • Ty Hung Co., Ltd
  + Add: 162A Ho hoc Lam, An Lac Ward,  Binh tan Dist, Ho Chi Minh
  + Tel:(08)37508523
  (08) 38754978
 • TRUONG LOI MANUFACTURING AND TRADING CO.,LTD
  + Add: A Road, Binh Chien IZ, Binh Chien Ward, Thu Duc Dist., Ho Chi Minh City
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-8) 38974572
  (84-8) 38974573
  syloi-orion@vnn.vn; tonyloi1512@gmail.com
 • Trieu Phong shoe Co., Ltd
  + Add: Parcel 2, Tan Binh IZ, Tay Thanh Ward, Tan Phu Dist, Ho Chi Minh
  + Tel:(08)22456819
 • TINO SHOESTORE FOR KIDS
  + Add: 20A Nguyen Trai Str., Ward 3, Dist.5, Ho Chi Minh City
  + Tel:(84-8) 39241880
  (84-8) 38392897
 • TINDUC SHOES WORKSHOP
  + Add: 5A Nguyen Thai Binh Str.,Ward 4, Tan Binh  Dist. , Ho Chi Minh City
  + Tel:(84-8) 38440036
  (84-650) 3577239
 • Tich Hanh Footwear Co., Ltd
  + Add: 156 Le Van Quoi, Binh hung hoa A Ward, Binh Tan Dist, Ho Chi Minh
  + Tel:(08)38859862
  (08) 37501170
  tichhanh@viettel.vn
 • THUAN QUANG PRODUCING AND TRADING PTE.,
  + Add: 148/4 Ha Huy Tap Str., Thanh Loc Ward, Dist. 12, Ho Chi Minh City.
  + Tel:(84-8) 37160331
  (84-8) 37161031
 • THUAN BUOM CO.,LTD
  + Add: 38 Phan Van Hon Str., Dist. 12, Ho Chi Minh City
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-650) 3825554/ (84-8) 38833322
  (84-650) 3826058/ (84-8) 38833321
  Producing and exporting leather shoes for men
 • THIEN PHAT SHOES CO.,LTD
  + Add: 78/43 Doan Van Bo Str., Ward 9, Dist. 4, Ho Chi Minh City
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-8) 39400154
  (84-8) 38266951
  Thienphatshoes@yahoo.com; Trinhthituat@yahoo.com
 • THIEN LOC CO.,LTD
  + Add: 108 Nguyen Anh Thu Str., Hiep Thanh Ward, 12 Dist., Ho Chi Minh City
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-8) 37175424
  (84-8) 37175425
  thienlocshose@hcm.vnn.vn
 • THIEN HOA TRADING AND SERVICE CO., LTD
  + Add: 77 Doan Nhu Hai Str., Ward 12, Dist. 4, Ho Chi Minh City
  + Tel:(84-8) 38269757
  (84-8) 38269759
  thienhoa@hcm.vnn.vn
 • Thanh Tuong Co., Ltd
  + Add: 108 Road 19E, Quarter 2, Binh Tri Dong B Ward, Binh Tan Dist, Ho Chi Minh
  + Tel:(08)37541356
 • Thanh Trung Producing - Trading and Realty Co.,Ltd
  + Add: No.72B, Dinh Tien Hoang Str., Da Kao Ward, Dist.1, Ho Chi Minh City
  + Tel:(84-8)38222837
  (84-8) 39117355
 • THAI KHANH CO., LTD
  + Add: 18 Road 13, Group Binh Hung, Binh Hung Ward, Binh Chanh Dist., Ho Chi Minh City
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-8) 54305261
  (84-8) 54307359
  thaikhanhplastic@yahoo.com
 • Thai Duong Shoes Co., Ltd
  + Add: 3/334  Nhi Tan 1 Hamlet,Tan Thoi Nhat Ward, Hocmon Dist, Ho Chi Minh
  + Tel:(08)37132159
  (08)37132019
  giaythaiduongco@vnn.vn
 • TANG NGUYEN LEATHER CO., LTD
  + Add: F10/513,Group 7, Binh Tri Dong A Ward, Binh Tan Dist., Ho Chi Minh City
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-8) 37540778
  (84-8) 37540779
  tangnguyenshoes@hcm.vnn.vn
 • Tan Tuan Kiet Co., Ltd
  + Add: Lot 18 Road C, Tan Tao IZ, Tan Tao A Ward, Binh Tan Dist, Ho Chi Minh
  + Tel:(08)37505761
  (08) 37505765
  tantuankiet@hcm.vnn.vn
 • TAN HIEP LUC CO., LTD
  + Add: 186 Duong Tu Giang Str., 4 Ward, 11 Dist., Ho Chi Minh City
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-8) 38558061/ 39553101
  (84-8) 39553216
  tanhiepluc@hcm.vnn.vn
 • Tam Nghiep Co., Ltd
  + Add: 46 Road 16, Ward 11, Dist 6, Ho Chi Minh
  + Tel:(08)37554263
 • TAIYANG VIETNAM CO.,LTD
  + Add: 65/5 Road National 1A, Tan Thoi Nhat Ward, Dist. 12, Ho Chi Minh City
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-8) 35920499
  (84-8) 35920498
  taiyangvietnam@hcm.vnn.vn
 • TAI LOC PRODUCTION COMMUNICATION CONSTRUCTION CO., LTD
  + Add: 64 Ich Thanh Str., Truong Thanh Ward, Dist.9, Ho Chi Minh City.
  + Tel:(84-8) 37300169 /115 /107
  (84-8) 37300018 /115 /024
  Huynhphuoc1925@gmail.com

Vietnam Leather, Footwear and Handbag Association (LEFASO)

Northern Office
3th 160 Hoang Hoa Tham str., Tay Ho Dist., Ha Noi
Tel: 024.37281560
Fax: 024.37281561
Email: Info@lefaso.org.vn or duonghongnhunglefaso@gmail.com

 

Southern Office:
5A Xuyen A Str., An Binh Town, Di An Dist., Binh Duong Province
Tel: 824 - 8 37241241
Fax: 
824 - 8 38960223
Email : info@lefaso.org.vn