Bản tin Covid 19

TBT Da giầy - Túi xách VN

Triển lãm trực tuyến Mỹ • Ban thư ký Hiệp Hội Da – Giầy – Túi xách Việt Nam Địa chỉ: Tầng 3, phòng 301,160 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội Điện thoại: (84-24) 3728 1560 (liên hệ Ms.Nhung: 0901518191) Email: duonghongnhunglefaso@gmail.com  

  Triển lãm trực tuyến Mỹ

Assurance Global

GÓI CHỐNG ẨM ABSORTECH

Đào tạo thiết kế • Ban thư ký Hiệp Hội Da – Giầy – Túi xách Việt Nam
  Địa chỉ: Tầng 3, phòng 301,160 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội
  Điện thoại: (84-24) 3728 1560
  (liên hệ Ms.Nhung: 0901518191)
  Email: duonghongnhunglefaso@gmail.com

  Đào tạo thiết kế túi xách

MICROFIBER VIETNAM

Công ty CP Fortuna Việt Nam

 • Chọn tỉnh/thành phố :
 • Chọn nhóm ngành:
 • Từ khóa tìm kiếm :


Có [565] kết quả tìm thấy .
 • HISON VINA CO., LTD
  + Add:
  Binh Duong IZ, Di An Dist., Binh Duong Province

  + Tel:(84-650) 3970457
  + Fax:(84-650) 3970395
 • HERCHANG PLASTIC INDUSTRIAL INTERNATIONAL CO., LTD
  + Add:
  Dong An IZ, Road 1, Binh Hoa Ward, Thuan An Dist., Binh Duong Province

  + Tel:(84-650) 3756206 /207/208
  + Fax:(84-650) 3756209
  Tina.huong965@gmail.com
 • Her Chang International Plastic Co.,Ltd
  + Add:
  Road 1, Dong An IZ, Binh Hoa Village, Thuan An Dist., Binh Duong Province

  + Tel:(84-650) 3756206
  + Fax:(84-650) 3756209
 • Hai My Co.,Ltd
  + Add:
  Binh Chuan 

  + Tel:(84-650) 3746661
  + Fax:(84-650) - 3746662
 • GREEN TECH CO., LTD
  + Add:
  AP1, An Tay Commune, Ben Cat Dist., Binh Duong Province

  + Tel:(84-650) 3580805/ 3580809
  + Fax:(84-650) 3850800/ 06/ 07/ 08
  Yi-greentech@hcm.vnn.vn
 • Ever Tech Plastic VN Co.,Ltd
  + Add:
  Tan My Hamlet, Thai Hoa village, Binh Duong Province

  + Tel:(84-650)3625345
  + Fax:(84-650) 3625349
  evertechvn@hcm.vnn.vn
 • DUY HUNG PRODUCING – SERVICE – TRADING CO., LTD
  + Add:
  No 8, Doc Lap Highway, Song Than IZ, Di An Dist., Binh Duong Province

  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-650) 3752141
  + Fax:(84-8) 38961997
  duyhungvn@hcm.vnn.vn
 • DONG HUNG TECHOLOGY JOINT STOCK COMPANY
  + Add:
  Lot 3,2, Road 2, Tan Dong Hiep A IZ, Di An Dist., Binh Duong Province

  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-650) 3727015
  + Fax:(84-650) 3727013
  donghungshoes@vnn.vn
 • Do Hoa Long Mold Shoes Co.,Ltd
  + Add:
  Tan My Hamlet, Thai Hoa village, Binh Duong Province

  + Tel:(84-650) 3625303
  + Fax:(84-650) 3625307
 • DO HOA LONG CO.,LTD
  + Add:
  Block My Hiep, Thai Hoa Town, Tan Uyen Dist. Binh Duong Province

  + Tel:(84-650) 3625303/04/05
  + Fax:(84-650) 3625307
  anuyendn@yahoo.com.vn
 • Do Gia Trading and Service Co.,Ltd
  + Add:
  3/14 Binh Thuan Hamlet, Binh Nham Village, Thuan An Dist., Binh Duong Province

  + Tel:(84-650) 3768766
  + Fax:(84-650) 3768767
  anuyendn@yahoo.com.vn
 • Dinh Huy Co.,Ltd
  + Add:
  No. 9, Binh Duong 2 hamlet, An Binh commune, Di An town, Binh Duong province

  + Tel:(84-8)38965575
  + Fax:(84-8) 3752359
 • Diamond Vietnam Co.,Ltd
  + Add:
  Road N6, My Phuoc IZ, My Phuoc Village, Ben Cat Dist., Binh Duong Province

  + Tel:(84-650) 3566721
  + Fax:(84-650) 3566723
 • Dae Young Co.,Ltd
  + Add:
  Binh Thuan 2 Hamlet, Thuan Giao Village, Thuan An Dist, Binh Duong Province

  + Tel:(84-650)3716999
  + Fax:(84-650) 3716888
  mituot0109@yahoo.com
 • CHIN LI PLACTICE INDUSTRIAL JOINT STOCK COMPANY
  + Add:
  Lot 7, Viet Huong IZ, Road National 13, Thuan An Dist., Binh Duong Province

  + Tel:(84-650) 3753716
  + Fax:(84-650) 3753719
  chinli@chinli.com
 • Chen Tai Co.,Ltd
  + Add:
  Roand N8, My Phuoc 1 IZ, My Phuoc Village, Ben Cat Dist., Binh Duong Province

  + Tel:(84-650) 3558233
  + Fax:(84-650) 3558234
 • Chao Meng Material Shoes Co.,Ltd
  + Add:
  E3D Thuan Giao Processing Zone, Thuan Giao Village, Thuan An Dist., Binh Duong Province

  + Tel:(84-650) 3718555
  + Fax:(84-650) 3718559
  nghuong0204@gmail.com
 • Chanh Kiet Co.,Ltd
  + Add:
  No2, Lot H1, DT 743 Road, Song Than 2 IZ, Di An Village, Binh Duong Province

  + Tel:(84-650) 3790211
  + Fax:(84-650) 3790213
 • Bang Duc Co.,Ltd
  + Add:
  Road D1, Binh Chuan Procucing Zone, Binh Chuan village, Thuan An Dist., Binh Duong Province

  + Tel:(84-650)3788802
  + Fax:(84-650) 3788803
 • AN THINH FOOTWEAR PRODUCING AND TRADING Co., Ltd
  + Add:
  26 Doc Lap Str., Song Than IZ, Di An Dist., Binh Duong Province

  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel: (84-650) 3790871
  + Fax: (84-650) 3752508
  ccp@thrive.com.tw; vancanh271@gmail.com
 • An Loc Sport Shoes Producing Co.,Ltd
  + Add:Road 1, Dong An IZ, Binh Hoa Village, Thuan An Dist., Binh Duong Province

  + Tel:(84-650) 3758835
  + Fax:(84-650) 3743026
 • ACE world Co.,Ltd
  + Add:Lot D - 7G My Phuoc IZ, Thoi Hoa village, Ben Cat Dist., Binh Duong Province

  + Tel:(84-650) 3577159
  + Fax:(84-650) 3577162
 • BINH DINH SHOES JOINT STOCK COMPANY
  + Add:40 Thap Doi Str., Quy Nhon City, Binh Dinh Province

  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-56) 3792492/3941065
  + Fax:(84-56) 3841292
  bdfc@vnn.vn
 • Young Il Vina Leather Co., Ltd
  + Add:Thong Nhat Quarter, Di An, Di An Dist., Binh Duong
  + Tel:(84-650) 6273801
  + Fax:(84-650) 6273805
 • Yi Seng Vietnam Tannery Co., Ltd
  + Add: Lot D1-D9, Viet Huong 2 IZ, An Tay Commune, Ben Cat Dist., Binh Duong
  + Tel:(84-650) 3579038
  + Fax:(84-650) 3579040
  tuongvi@pyv.com.vn
 • Vina Rong Hsing Co., Ltd
  + Add:Street D1, My Phuoc 1 IZ, My Phuoc, Ben Cat Dist., Binh Duong
  + Tel:(84-650) 3567698
  + Fax:(84-650) 3567192
 • TRENCILO VIETNAM CO., LTD
  + Add: Lot D – 7G – CN, My Phuoc III IZ, Ben Cat Dist., Binh Duong Province.
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel: (84-650) 3577242
  + Fax:(84-650) 3577239
  info@trencilovietnam.com
 • Green Tech Vietnam JSC.
  + Add: An Tay, Ben Cat, Binh Duong
  + Tel:(84-650) 3580800
  + Fax:(84-650) 3580808
  greentechvnjsc@vnn.vn
 • Ensure Enterprise Co., Ltd
  + Add: Lot E7-E20, Viet Huong 2 IZ, An Tay Commune, Ben Cat Dist., Binh Duong
  + Tel:(84-650) 3581667
  + Fax:(84-650) 3581669
 • VIETNAM CROCODILE TANNERY COMPANY
  + Add: 201 Km6,National Road 5, Hung Vuong Str., Hong Bang Dist., Hai Phong City
  + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):
  + Tel:(84-31) 3798204
  + Fax:(84-31) 3798409
  casauvietnam@gmail.com

Vietnam Leather, Footwear and Handbag Association (LEFASO)

Northern Office
3th 160 Hoang Hoa Tham str., Tay Ho Dist., Ha Noi
Tel: 024.37281560
Fax: 024.37281561
Email: Info@lefaso.org.vn or duonghongnhunglefaso@gmail.com

 

Southern Office:
5A Xuyen A Str., An Binh Town, Di An Dist., Binh Duong Province
Tel: 824 - 8 37241241
Fax: 
824 - 8 38960223
Email : info@lefaso.org.vn