ZoneName Hiệp hội Da - Giầy Việt Nam
  • Chọn tỉnh/thành phố :
  • Chọn nhóm ngành:
  • Từ khóa tìm kiếm :


Có [1] kết quả tìm thấy .
Trang:1
  • + Member of LEFASO (Thành viên của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam):

Văn phòng phía Bắc:
Tầng 3 số 160 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại : 024.37281560
Fax : 024.37281561
Mail : info@lefaso.org.vn

Văn phòng phía Nam:
Số 5A, Đường Xuyên A - An Bình, Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại : 028.73084084
Fax: 028.38960223
Email : info@lefaso.org.vn