• SỔ TAY HƯỚNG DẪN AN TOÀN & NGĂN NGỪA VIRUS COVID-19 CHO CÁC DOANH NGHIỆP DA GIẦY

 • SỔ TAY HƯỚNG DẪN AN TOÀN & NGĂN NGỪA VIRUS COVID-19 CHO CÁC DOANH NGHIỆP DA GIẦY


  Vietnam Leather, Footwear and Handbag Association (LEFASO)

  Northern Office
  3th 160 Hoang Hoa Tham str., Tay Ho Dist., Ha Noi
  Tel: 04.37281560
  Fax: 04.37281561
  Email: Info@lefaso.org.vn

   

  Southern Office:
  5A Xuyen A Str., An Binh Town, Di An Dist., Binh Duong Province
  Tel: 84 - 8 37241241
  Fax: 
  84 - 8 38960223
  Email : info@lefaso.org.vn