Khoa học - Công nghệ

 • Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu xây dựng bản đồ công nghệ ngành công nghiệp thuộc da Việt Nam”
 • [Thứ hai, 5-1-2015]
 • Ngày 28/12/2014 tại Viện Nghiên cứu Da Giầy, nhóm nghiên cứu đã báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Nghiên cứu xây dựng bản đồ công nghệ ngành công nghiệp thuộc da Việt Nam”.

  Bản đồ công nghệ là một kế hoạch phát triển công nghệ trong đó xác định các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của một đối tượng chủ thể (doanh nghiệp, ngành công nghiệp, Chính phủ,...) và những công nghệ cần được làm chủ để đáp ứng các mục tiêu này. Bản đồ công nghệ cũng đồng thời là công cụ cơ sở giúp lên kế hoạch tập trung và điều phối các nguồn lực dành cho phát triển công nghệ.

  Mục tiêu của Đề tài là nhằm xây dựng bản đồ công nghệ ngành thuộc da Việt Nam, nhằm phục vụ nhóm các nhà quản lý công nghệ và hoạch định chính sách công nghệ.

  Nội dung của Đề tài  tập trung vào việc Nghiên cứu phương pháp xây dựng bản đồ công nghệ ngành thuộc da Việt Nam; Xây dựng hệ thống mẫu biểu phục vụ công tác điều tra khảo sát các doanh nghiệp ngành thuộc da Việt Nam; Nhận định, đánh giá công nghệ thuộc da Việt Nam;Nghiên cứu xây dựng định hướng nội dung bản đồ công nghệ ngành thuộc da;Nghiên cứu xây dựng nội dung bản đồ công nghệ ngành thuộc da.

   

  Sau khi được nghiệm thu cấp Bộ, đề tài sẽ trở thành tài liệu hữu ích giúp các nhà quản lý triển khai các dự án đầu tư cho ngành thuộc da đúng trọng tâm, tránh lãng phí và tận dụng tối ưu các nguồn lực sẵn có. 

 •  
  In bài này   Quay lại

  Khoa học - Công nghệ Các tin khác

  Vietnam Leather, Footwear and Handbag Association (LEFASO)

  Northern Office
  3th 160 Hoang Hoa Tham str., Tay Ho Dist., Ha Noi
  Tel: 04.37281560
  Fax: 04.37281561
  Email: Info@lefaso.org.vn

   

  Southern Office:
  5A Xuyen A Str., An Binh Town, Di An Dist., Binh Duong Province
  Tel: 84 - 8 37241241
  Fax: 
  84 - 8 38960223
  Email : info@lefaso.org.vn