Tin trong nước

 • Kim ngạch nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may, da giày Việt Nam 9 tháng đầu năm 2019 tăng 2,9%
 • [Thứ hai, 21-10-2019]
 • Kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng nguyên phụ liệu dệt may, da, giày của Việt Nam trong tháng 9/2019 đạt 456 triệu USD, giảm 2,51% so với tháng trước đó và giảm 3,24% với cùng tháng năm 2018.

  Tính chung trong 9 tháng đầu năm 2019, kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này đạt hơn 4,3 tỉ USD, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm 2018.

  Trong tháng 9/2019, Việt Nam nhập khẩu nhóm mặt hàng này chủ yếu từ Trung Quốc với 208 triệu USD, chiếm 45,7% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, tăng 0,83% so với tháng trước đó và tăng 8,49% so với cùng tháng năm 2018, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này từ Trung Quốc trong 9 tháng đầu năm 2019 lên hơn 1,8 tỉ USD, tăng 11,25% so với cùng kỳ năm 2018.

  Tiếp theo là Hàn Quốc với hơn 44 triệu USD, chiếm 10% trong tổng kim ngạch, giảm 14,79% so với tháng 8/2019 và giảm 26,16% so với cùng tháng năm 2018, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này từ Hàn Quốc lên 543 triệu USD, giảm 5,97% so với cùng kỳ năm 2018.

  Đứng thứ ba là thị trường Đài Loan (TQ) với 33 triệu USD, chiếm 7,3% trong tổng kim ngạch, tăng 8,63% so với tháng 8/2019 song giảm 10,13% so với cùng tháng năm 2018, nâng tổng kim ngạch từ thị trường này lên hơn 314 triệu USD, giảm 7,09% so với cùng kỳ năm 2018.

  Sau cùng là Mỹ với hơn 31 triệu USD, chiếm 7% trong tổng kim ngạch, giảm 18,85% so với tháng 8/2019 và giảm 18,3% so với cùng tháng năm 2018, nâng tổng kim ngạch từ thị trường này lên 372 triệu USD, tăng 23,67% so với cùng kỳ năm 2018.

  Một số thị trường có kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu dệt may, da giày vào Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2019 tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2018 bao gồm, Singapore tăng 253,5% lên hơn 5,8 triệu USD, Đức tăng 58,45% lên 33 triệu USD, Tây Ban Nha tăng 48,67% lên hơn 11 triệu USD, sau cùng là Anh tăng 27,1% lên hơn 15 triệu USD.

  Tuy nhiên, một số thị trường có kim ngạch nhập khẩu giảm mạnh bao gồm, Canada giảm 54,5% so với cùng kỳ năm 2018 xuống 11,1 triệu USD, tiếp theo là Newzealand giảm 47,66% xuống 3,4 triệu USD, Áo giảm 37,23% xuống còn 1 triệu USD, sau cùng là Australia giảm 28,44% so với cùng kỳ năm 2018 xuống còn 11 triệu USD.

  Thống kê sơ bộ của TCHQ về thị trường nhập khẩu nguyên phụ liệu 9 tháng đầu năm 2019 ĐVT: USD  

  Thị trường T9/2019 So với T8/2019 (%) 8T/2019 So với 9T/2018 (%)
  Tổng KN 456.449.155 -2,51 4.384.808.902 2,90
  Achentina 1.329.220 -38,38 20.917.777 -23,66
  Ấn Độ 9.229.917 22,53 75.961.315 -18,09
  Anh 1.349.355 -32,36 15.868.788 27,10
  Áo 140.219 -29,45 1.004.312 -37,23
  Ba Lan 330.761 -42,39 4.747.582 16,43
  Brazil 4.841.251 -17,34 63.469.079 -10,02
  Canada 1.115.280 222,06 11.100.677 -54,50
  Đài Loan (TQ) 33.464.516 8,63 314.657.815 -7,09
  Đức 2.313.773 -32,61 33.228.059 58,45
  Hà Lan 380.679 -19,05 3.549.820 12,32
  Hàn Quốc 44.009.198 -14,79 543.120.936 -5,97
  Hoa Kỳ 31.826.238 -18,85 372.043.889 23,67
  Hồng Kông (TQ) 18.415.009 37,44 150.628.071 -10,52
  Indonesia 4.342.544 5,26 42.523.485 -5,58
  Italia 16.044.391 -16,87 190.584.361 0,90
  Malaysia 1.582.349 22,01 16.840.020 -22,35
  Newzealand 524.182 56,33 3.423.327 -47,66
  Nhật Bản 25.104.550 13,83 209.507.831 0,56
  Ôxtrâylia 1.096.418 22,15 11.232.269 -28,44
  Pakistan 1.997.549 2,76 18.106.635 -7,73
  Pháp 218.833 13,28 2.884.931 -11,68
  Singapore 476.112 -67,22 5.893.119 253,50
  Tây Ban Nha 967.702 -26,39 11.002.141 48,67
  Thái Lan 24.121.973 -13,66 240.279.990 10,11
  Trung Quốc 208.649.922 0,83 1.800.883.524 11,25

  Nguồn: Lefaso.org.vn    

 •  
  In bài này   Quay lại

  Tin trong nước Các tin khác

  Vietnam Leather, Footwear and Handbag Association (LEFASO)

  Northern Office
  3th 160 Hoang Hoa Tham str., Tay Ho Dist., Ha Noi
  Tel: 04.37281560
  Fax: 04.37281561
  Email: Info@lefaso.org.vn

   

  Southern Office:
  5A Xuyen A Str., An Binh Town, Di An Dist., Binh Duong Province
  Tel: 84 - 8 37241241
  Fax: 
  84 - 8 38960223
  Email : info@lefaso.org.vn