Tin trong nước

 • Kim ngạch nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may, da giày Việt Nam 8 tháng đầu năm 2019 tăng 3,68%
 • [Thứ sáu, 20-9-2019]
 • Kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng nguyên phụ liệu dệt may, da, giày của Việt Nam trong tháng 8/2019 đạt 468 triệu USD, giảm 11,03% so với tháng trước đó song tăng 1,22% với cùng tháng năm 2018.

  Tính chung trong 8 tháng đầu năm 2019, kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này đạt hơn 3,9 tỉ USD, tăng 3,68% so với cùng kỳ năm 2018.

  Trong tháng 8/2019, Việt Nam nhập khẩu nhóm mặt hàng này chủ yếu từ Trung Quốc với 206 triệu USD, chiếm 44,2% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, giảm 3,08% so với tháng trước đó nhưng tăng 11,76% so với cùng tháng năm 2018, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này từ Trung Quốc trong 8 tháng đầu năm 2019 lên gần 1,6 tỉ USD, tăng 11,64% so với cùng kỳ năm 2018.

  Tiếp theo là Hàn Quốc với hơn 51 triệu USD, chiếm 11% trong tổng kim ngạch, giảm 26,08% so với tháng 7/2019 và giảm 16,64% so với cùng tháng năm 2018, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này từ Hàn Quốc lên 498 triệu USD, giảm 3,67% so với cùng kỳ năm 2018.

  Đứng thứ ba là thị trường Mỹ với 39 triệu USD, chiếm 8,4% trong tổng kim ngạch, giảm 2,97% so với tháng 7/2019 và giảm 1,81% so với cùng tháng năm 2018, nâng tổng kim ngạch từ thị trường này lên hơn 340 triệu USD, tăng 29,91% so với cùng kỳ năm 2018.

  Sau cùng là Đài Loan (TQ) với hơn 30 triệu USD, chiếm 6,6% trong tổng kim ngạch, giảm 3,81% so với tháng 7/2019 và giảm 13,59% so với cùng tháng năm 2018, nâng tổng kim ngạch từ thị trường này lên 281 triệu USD, giảm 6,7% so với cùng kỳ năm 2018.

  Một số thị trường có kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu dệt may, da giày vào Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2019 tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2018 bao gồm, Singapore tăng 255,52% lên hơn 5,4 triệu USD, Đức tăng 70,07% lên 30 triệu USD, Tây Ban Nha tăng 57,65% lên hơn 10 triệu USD, sau cùng là Mỹ tăng 29,91% lên hơn 340 triệu USD.

  Tuy nhiên, một số thị trường có kim ngạch nhập khẩu giảm mạnh bao gồm, Canada giảm 58,7% so với cùng kỳ năm 2018 xuống 9,9 triệu USD, tiếp theo là Newzealand giảm 54,7% xuống 2,8 triệu USD, Áo giảm 44,26% xuống còn 864 nghìn USD, sau cùng là Australia giảm 28,34% so với cùng kỳ năm 2018 xuống còn 10 triệu USD.

  Thống kê sơ bộ của TCHQ về thị trường nhập khẩu nguyên phụ liệu 8 tháng đầu năm 2019 ĐVT: USD  

  Thị trường T8/2019 So với T7/2019 (%) 8T/2019 So với 8T/2018 (%)
  Tổng KN 468.211.916 -11,03 3.929.088.263 3,68
  Achentina 2.157.180 22,11 19.588.557 -13,97
  Ấn Độ 7.532.613 -3,68 66.731.398 -18,56
  Anh 1.995.033 -3,60 14.519.373 28,91
  Áo 198.755 21,35 864.092 -44,26
  Ba Lan 574.117 45,11 4.416.821 26,79
  Brazil 5.856.679 -19,55 58.627.829 -9,36
  Canada 346.293 -58,11 9.985.397 -58,70
  Đài Loan (TQ) 30.806.519 -3,81 281.223.169 -6,70
  Đức 3.433.454 -28,59 30.914.286 70,07
  Hà Lan 470.271 35,74 3.169.089 14,50
  Hàn Quốc 51.650.420 -26,08 498.988.542 -3,67
  Hoa Kỳ 39.218.188 -2,97 340.211.652 29,91
  Hồng Kông (TQ) 13.398.465 1,29 132.212.843 -12,92
  Indonesia 4.125.499 -18,92 38.180.941 -4,48
  Italia 19.300.577 -36,90 174.762.392 1,82
  Malaysia 1.296.897 -34,37 15.257.671 -21,48
  Newzealand 335.314 2,60 2.899.146 -54,70
  Nhật Bản 22.053.485 -12,12 184.523.900 -1,48
  Ôxtrâylia 897.588 -19,82 10.135.851 -28,34
  Pakistan 1.943.867 2,89 16.109.086 -8,07
  Pháp 193.177 -45,59 2.666.018 -11,12
  Singapore 1.452.323 -24,25 5.417.007 255,52
  Tây Ban Nha 1.314.624 9,16 10.034.439 57,65
  Thái Lan 27.938.963 5,13 216.158.087 12,51
  Trung Quốc 206.935.649 -3,08 1.592.579.235 11,64
  Nguồn: Lefaso.org.vn    

 •  
  In bài này   Quay lại

  Tin trong nước Các tin khác

  Vietnam Leather, Footwear and Handbag Association (LEFASO)

  Northern Office
  3th 160 Hoang Hoa Tham str., Tay Ho Dist., Ha Noi
  Tel: 04.37281560
  Fax: 04.37281561
  Email: Info@lefaso.org.vn

   

  Southern Office:
  5A Xuyen A Str., An Binh Town, Di An Dist., Binh Duong Province
  Tel: 84 - 8 37241241
  Fax: 
  84 - 8 38960223
  Email : info@lefaso.org.vn