Tin trong nước

 • Kim ngạch nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may, da giày Việt Nam 7 tháng đầu năm 2019 tăng 3,92%
 • [Thứ hai, 26-8-2019]
 • Kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng nguyên phụ liệu dệt may, da, giày của Việt Nam trong tháng 7/2019 đạt 526 triệu USD, tăng 10,68% so với tháng trước đó và tăng 4,56% với cùng tháng năm 2018.

  Tính chung trong 7 tháng đầu năm 2019, kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này đạt hơn 3,4 tỉ USD, tăng 3,92% so với cùng kỳ năm 2018.
    Trong tháng 7/2019, Việt Nam nhập khẩu nhóm mặt hàng này chủ yếu từ Trung Quốc với 213 triệu USD, chiếm 40,6% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, tăng 13,2% so với tháng trước đó và tăng 20,03% so với cùng tháng năm 2018, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này từ Trung Quốc lên hơn 1,3 tỉ USD, tăng 11,63% so với cùng kỳ năm 2018.

  Tiếp theo là Hàn Quốc với hơn 69 triệu USD, chiếm 13% trong tổng kim ngạch, tăng 4,62% so với tháng 6/2019 song giảm 10,36% so với cùng tháng năm 2018, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này từ Hàn Quốc lên 447 triệu USD, giảm 1,91% so với cùng kỳ năm 2018.

  Đứng thứ ba là thị trường Mỹ với 40 triệu USD, chiếm 7,7% trong tổng kim ngạch, giảm 7,76% so với tháng 6/2019 song tăng 13,8% so với cùng tháng năm 2018, nâng tổng kim ngạch từ thị trường này lên hơn 300 triệu USD, tăng 35,62% so với cùng kỳ năm 2018. Sau cùng là Đài Loan (TQ) với hơn 32 triệu USD, chiếm 6% trong tổng kim ngạch, tăng 3,67% so với tháng 6/2019 song giảm 7,54% so với cùng tháng năm 2018, nâng tổng kim ngạch từ thị trường này lên 250 triệu USD, giảm 5,8% so với cùng kỳ năm 2018.
  Một số thị trường có kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu dệt may, da giày vào Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2019 tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2018 bao gồm, Singapore tăng 112,99% lên hơn 2,6 triệu USD, Tây Ban Nha tăng 53,98% lên 8,7 triệu USD, Đức tăng 53,97% lên hơn 24 triệu USD, sau cùng là Mỹ tăng 35,62% lên hơn 300 triệu USD.

  Tuy nhiên, một số thị trường có kim ngạch nhập khẩu giảm mạnh bao gồm,
  Newzealand giảm 59,07% so với cùng kỳ năm 2018 xuống 2,5 triệu USD, tiếp theo là Canada giảm 57,86% xuống 9,6 triệu USD, Áo giảm 53,75% xuống còn 665 nghìn USD, sau cùng là Australia giảm 27,97% so với cùng kỳ năm 2018 xuống còn 9,2 triệu USD.
    Thống kê sơ bộ của TCHQ về thị trường nhập khẩu nguyên phụ liệu 7 tháng đầu năm 2019 ĐVT: USD  

  Thị trường T7/2019 So với T6/2019 (%) 7T/2019 So với 7T/2018 (%)
  Tổng KN 526.282.453 10,68 3.457.510.069 3,92
  Achentina 1.766.570 20,86 17.431.377 -3,95
  Ấn Độ 7.820.299 4,57 59.198.964 -19,01
  Anh 2.069.492 32,73 12.524.277 31,88
  Áo 163.789 121,39 665.537 -53,75
  Ba Lan 395.631 -38,03 3.842.704 15,29
  Brazil 7.280.273 -14,08 52.765.322 -7,93
  Canada 826.672 -84,11 9.639.105 -57,86
  Đài Loan (TQ) 32.028.281 3,67 250.365.503 -5,80
  Đức 4.808.013 107,64 24.036.570 53,97
  Hà Lan 346.462 -21,11 2.698.817 5,01
  Hàn Quốc 69.875.664 4,62 447.338.667 -1,91
  Hoa Kỳ 40.419.299 -7,76 300.992.694 35,62
  Hồng Kông (TQ) 13.227.756 -2,49 118.825.860 -12,15
  Indonesia 5.087.948 29,03 34.063.649 -0,25
  Italia 30.585.466 88,78 155.453.793 2,02
  Malaysia 1.976.120 99,30 13.960.774 -18,24
  Newzealand 326.812 -40,02 2.563.832 -59,07
  Nhật Bản 25.094.795 0,95 163.670.745 -2,86
  Ôxtrâylia 1.119.476 -21,27 9.238.263 -27,97
  Pakistan 1.889.358 -8,57 14.165.218 -9,26
  Pháp 355.063 -22,39 2.471.057 -2,62
  Singapore 1.917.227 1,361,65 2.656.672 112,99
  Tây Ban Nha 1.204.283 -43,57 8.719.565 53,98
  Thái Lan 26.576.805 -3,39 188.455.243 14,50
  Trung Quốc 213.516.029 13,20 1.385.747.264 11,63
  Nguồn: Lefaso.org.vn  

 •  
  In bài này   Quay lại

  Tin trong nước Các tin khác

  Vietnam Leather, Footwear and Handbag Association (LEFASO)

  Northern Office
  3th 160 Hoang Hoa Tham str., Tay Ho Dist., Ha Noi
  Tel: 04.37281560
  Fax: 04.37281561
  Email: Info@lefaso.org.vn

   

  Southern Office:
  5A Xuyen A Str., An Binh Town, Di An Dist., Binh Duong Province
  Tel: 84 - 8 37241241
  Fax: 
  84 - 8 38960223
  Email : info@lefaso.org.vn