Tin trong nước

 • Kim ngạch nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may, da giày Việt Nam 4 tháng đầu năm 2019 tăng nhẹ
 • [Thứ ba, 14-5-2019]
 •  Kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng nguyên phụ liệu dệt may, da, giày của Việt Nam trong tháng 4/2019 đạt 530 triệu USD, tăng 1,02% so với tháng trước đó và tăng 5,62% với cùng tháng năm 2018.

  Tính chung trong 4 tháng đầu năm 2019, kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này đạt hơn 1,8 tỉ USD, tăng 6,27% so với cùng kỳ năm 2018.

  Trong tháng 4/2019, Việt Nam nhập khẩu nhóm mặt hàng này chủ yếu từ Trung Quốc với 219 triệu USD, chiếm 41,5% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, tăng 3,54% so với tháng trước đó và tăng 15,02% so với cùng tháng năm 2018, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này từ Trung Quốc lên 738 triệu USD, tăng 13,76% so với cùng kỳ năm 2018.

  Tiếp theo là Hàn Quốc với hơn 63 triệu USD, chiếm 12% trong tổng kim ngạch, tăng 7,2% so với tháng 3/2019 song giảm 4,47% so với cùng tháng năm 2018, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này từ Hàn Quốc lên 230 triệu USD, tăng 1,63% so với cùng kỳ năm 2018. Đứng thứ ba là thị trường Mỹ với 44 triệu USD, chiếm 8,4% trong tổng kim ngạch, giảm 13,51% so với tháng 3/2019 song tăng 69,14% so với cùng tháng năm 2018, nâng tổng kim ngạch từ thị trường này lên hơn 173 triệu USD, tăng 45,79% so với cùng kỳ năm 2018. Sau cùng là Đài Loan với hơn 39 triệu USD, chiếm 7,4% trong tổng kim ngạch, giảm 8,76% so với tháng 3/2019 và giảm 5,53% so với cùng tháng năm 2018, nâng tổng kim ngạch từ thị trường này lên 145 triệu USD, giảm 1,23% so với cùng kỳ năm 2018.
    Một số thị trường có kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu dệt may, da giày vào Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2019 tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2018 bao gồm, Đức tăng 75,32% lên hơn 14 triệu USD, Mỹ tăng 45,79% lên 173 triệu USD, Achentina tăng 36,72% lên hơn 10 triệu USD, sau cùng là Anh tăng 31,75% lên 6,9 triệu USD.

  Tuy nhiên, một số thị trường có kim ngạch nhập khẩu giảm mạnh bao gồm, Canada giảm 69,84% so với cùng kỳ năm 2018 xuống 3,5 triệu USD, tiếp theo là Newzealand giảm 67,86% xuống 1,3 triệu USD, Singapore giảm 44,44% xuống còn 416 nghìn USD, sau cùng là Áo giảm 32,93% so với cùng ky năm 2018 xuống còn 297 nghìn USD.
    Thống kê sơ bộ của TCHQ về thị trường nhập khẩu nguyên phụ liệu 4 tháng đầu năm 2019 ĐVT: USD  

  Thị trường T4/2019 So với T3/2019 (%) 4T/2019 So với 4T/2018 (%)
  Tổng KN 530.073.213 1,02 1.857.122.468 6,27
  Achentina 2.958.487 -1,42 10.874.267 36,72
  Ấn Độ 9.527.360 18,28 33.197.233 -19,60
  Anh 1.588.739 -44,56 6.975.752 31,75
  Áo 117.904 84,56 297.494 -32,93
  Ba Lan 694.278 -19,78 2.416.340 7,91
  Brazil 8.354.709 22,03 29.781.327 -9,04
  Canada 646.363 -75,61 3.558.865 -69,84
  Đài Loan (TQ) 39.403.034 -8,76 145.858.934 -1,23
  Đức 3.676.320 -25,44 14.913.629 75,32
  Hà Lan 670.205 57,60 1.427.102 8,90
  Hàn Quốc 63.621.146 7,20 230.231.528 1,63
  Hoa Kỳ 44.291.257 -13,51 173.402.857 45,79
  Hồng Kông (TQ) 21.120.279 0,32 69.213.162 -7,98
  Indonesia 4.780.939 -9,62 19.314.176 0,74
  Italia 25.605.112 49,56 82.057.383 12,19
  Malaysia 1.577.846 -38,97 8.561.987 -21,73
  Newzealand 573.308 201,00 1.359.217 -67,86
  Nhật Bản 22.065.867 -5,03 85.277.776 2,42
  Ôxtrâylia 1.088.663 -41,03 5.105.473 -23,93
  Pakistan 1.858.074 17,52 7.365.595 2,31
  Pháp 407.547 19,39 1.162.216 -11,67
  Singapore 135.981 64,87 416.386 -44,44
  Tây Ban Nha 1.676.360 156,91 3.287.854 4,59
  Thái Lan 25.407.297 -17,80 102.696.789 23,12
  Trung Quốc 219.810.114 3,54 738.738.648 13,76
  Nguồn: Lefaso.org.vn      

 •  
  In bài này   Quay lại

  Tin trong nước Các tin khác

  Vietnam Leather, Footwear and Handbag Association (LEFASO)

  Northern Office
  3th 160 Hoang Hoa Tham str., Tay Ho Dist., Ha Noi
  Tel: 04.37281560
  Fax: 04.37281561
  Email: Info@lefaso.org.vn

   

  Southern Office:
  5A Xuyen A Str., An Binh Town, Di An Dist., Binh Duong Province
  Tel: 84 - 8 37241241
  Fax: 
  84 - 8 38960223
  Email : info@lefaso.org.vn