Tin trong nước

 • Kim ngạch nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may, da giày Việt Nam 3 tháng đầu năm 2019 tăng nhẹ
 • [Thứ sáu, 19-4-2019]
 • Kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng nguyên phụ liệu dệt may, da, giày của Việt Nam trong tháng 3/2019 đạt 524 triệu USD, tăng 61,8% so với tháng trước đó và tăng 6,75% với cùng tháng năm 2018.

  Tính chung trong 3 tháng đầu năm 2019, kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này đạt hơn 1,3 tỉ USD, tăng 6,69% so với cùng kỳ năm 2018.
    Trong tháng 3/2019, Việt Nam nhập khẩu nhóm mặt hàng này chủ yếu từ Trung Quốc với 212 triệu USD, chiếm 40,5% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, tăng 114,2% so với tháng trước đó và tăng 25,8% so với cùng tháng năm 2018, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này từ Trung Quốc lên 519 triệu USD, tăng 13,64% so với cùng kỳ năm 2018.

  Tiếp theo là Hàn Quốc với hơn 59 triệu USD, chiếm 11,3% trong tổng kim ngạch, tăng 27,87% so với tháng 2/2019 và tăng 4,73% so với cùng tháng năm 2018, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này từ Hàn Quốc lên 166 triệu USD, tăng 4,65% so với cùng kỳ năm 2018. Đứng thứ ba là thị trường Mỹ với 51 triệu USD, chiếm 9,8% trong tổng kim ngạch, tăng 28,51% so với tháng 2/2019 và tăng 31,46% so với cùng tháng năm 2018, nâng tổng kim ngạch từ thị trường này lên hơn 129 triệu USD, tăng 39,43% so với cùng kỳ năm 2018.

  Sau cùng là Đài Loan với hơn 43 triệu USD, chiếm 8,2% trong tổng kim ngạch, tăng 46,83% so với tháng 2/2019 nhưng giảm 9,86% so với cùng tháng năm 2018, nâng tổng kim ngạch từ thị trường này lên 106 triệu USD, giảm 0,01% so với cùng kỳ năm 2018.

  Một số thị trường có kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu dệt may, da giày vào Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2019 tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2018 bao gồm, Đức tăng 78,56% lên hơn 11 triệu USD, Anh tăng 42,13% lên 5,3 triệu USD, Mỹ tăng 39,43% lên hơn 129 triệu USD, sau cùng là Pakistan tăng 25,79% lên 5,5 triệu USD.

  Tuy nhiên, một số thị trường có kim ngạch nhập khẩu giảm mạnh bao gồm, Newzealand giảm 79,7% so với cùng kỳ năm 2018 xuống hơn 785 nghìn USD, tiếp theo là Canada giảm 71,72% xuống 3,5 triệu USD, Singapore giảm 42,98% xuống còn 280 nghìn USD, sau cùng là Áo giảm 42,35% so với cùng ky năm 2018 xuống còn 179 nghìn USD.
    Thống kê sơ bộ của TCHQ về thị trường nhập khẩu nguyên phụ liệu 3 tháng đầu năm 2019 ĐVT: USD  

  Thị trường 3T/2018 T3/2019 So với T2/2019 (%) 3T/2019 So với 3T/2018 (%)
  Tổng KN 1.245.671.972 524.737.870 61,80 1.329.002.667 6,69
  Achentina 6.503.079 3.001.150 71,61 7.915.780 21,72
  Ấn Độ 28.966.057 8.055.259 21,91 23.740.646 -18,04
  Anh 3.789.909 2.865.754 168,30 5.386.732 42,13
  Áo 311.518 63.884 52,18 179.590 -42,35
  Ba Lan 1.843.213 865.481 232,11 1.722.062 -6,57
  Brazil 21.839.518 6.846.380 -10,04 21.426.617 -1,89
  Canada 10.298.225 2.650.183 3,524,93 2.912.502 -71,72
  Đài Loan (TQ) 106.508.065 43.186.998 46,83 106.497.671 -0,01
  Đức 6.293.424 4.930.462 29,82 11.237.310 78,56
  Hà Lan 998.749 425.245 247,16 756.896 -24,22
  Hàn Quốc 159.378.076 59.349.249 27,87 166.791.712 4,65
  Hoa Kỳ 92.596.724 51.212.321 28,51 129.111.600 39,43
  Hồng Kông (TQ) 51.779.285 21.051.939 118,51 48.091.131 -7,12
  Indonesia 13.584.315 5.289.850 47,99 14.525.271 6,93
  Italia 53.049.686 17.120.577 2,90 56.502.800 6,51
  Malaysia 8.617.831 2.585.273 38,51 6.984.140 -18,96
  Newzealand 3.871.707 190.470 4,30 785.909 -79,70
  Nhật Bản 58.238.654 23.234.090 17,66 64.757.522 11,19
  Ôxtrâylia 4.753.845 1.846.063 104,24 4.017.167 -15,50
  Pakistan 4.378.461 1.581.071 -17,98 5.507.526 25,79
  Pháp 1.037.654 341.369 272,27 754.916 -27,25
  Singapore 491.217 82.480 4,22 280.080 -42,98
  Tây Ban Nha 1.912.771 652.515 53,87 1.582.201 -17,28
  Thái Lan 62.030.175 30.907.448 44,56 77.295.750 24,61
  Trung Quốc 456.750.803 212.295.397 114,21 519.066.477 13,64
  Nguồn: Lefaso.org.vn      

 •  
  In bài này   Quay lại

  Tin trong nước Các tin khác

  Vietnam Leather, Footwear and Handbag Association (LEFASO)

  Northern Office
  3th 160 Hoang Hoa Tham str., Tay Ho Dist., Ha Noi
  Tel: 04.37281560
  Fax: 04.37281561
  Email: Info@lefaso.org.vn

   

  Southern Office:
  5A Xuyen A Str., An Binh Town, Di An Dist., Binh Duong Province
  Tel: 84 - 8 37241241
  Fax: 
  84 - 8 38960223
  Email : info@lefaso.org.vn