Tin Quốc tế

 • Thành lập liên doanh xử lý da sống và da Norilia Nordic
 • [Thứ sáu, 21-2-2020]
 • Hai công ty kinh doanh da sống và da của Scandinavian, Norilia từ Na Uy và Himmerlandskød từ Đan Mạch đã đồng ý thành lập một liên doanh mới, có tên là Norilia Nordic sẽ bắt đầu giao dịch vào ngày 1/4/2020, báo cáo Leatherbiz cho biết.
    Norilia Nordic sẽ mua các dịch vụ xử lý từ Himmerlandskød và Norilia, và sau đó sẽ bán da sống và da cho ngành da.
    Sự phát triển này sẽ giúp liên doanh có thể tạo ra giá trị gia tăng từ da sống và da ở khắp khu vực Bắc Âu. Việc xử lý và bán da sống và da, cũng như tăng khối lượng và phân loại sẽ khiến Norilia Nordic trở thành nhà cung cấp lớn hơn, cạnh tranh hơn và hấp dẫn hơn về chất lượng da sống Bắc Âu cho ngành công nghiệp thuộc da quốc tế.
    Chia sẻ hoạt động quản lý, xử lý và bán hàng cũng sẽ giúp giảm chi phí.
    Norilia xử lý khoảng 90% da sống của Na Uy, tương đương khoảng 270.000 mỗi năm, cộng với khoảng 1 triệu da cừu Na Uy mỗi năm. Theo thiết lập mới, liên doanh cũng sẽ xử lý khoảng 1/3 số lượng da sống của Đan Mạch, khoảng 150.000 da sống. Norilia Nordic cũng sẽ xử lý khoảng 65.000 da sống Thụy Điển mỗi năm.
    Nguồn: Lefaso.org.vn  

 •  
  In bài này   Quay lại

  Tin Quốc tế Các tin khác

  Vietnam Leather, Footwear and Handbag Association (LEFASO)

  Northern Office
  3th 160 Hoang Hoa Tham str., Tay Ho Dist., Ha Noi
  Tel: 04.37281560
  Fax: 04.37281561
  Email: Info@lefaso.org.vn

   

  Southern Office:
  5A Xuyen A Str., An Binh Town, Di An Dist., Binh Duong Province
  Tel: 84 - 8 37241241
  Fax: 
  84 - 8 38960223
  Email : info@lefaso.org.vn