Tin Quốc tế

 • Giày thúc đẩy xuất khẩu lĩnh vực da Pakistan
 • [Thứ ba, 14-1-2020]
 • Kim ngạch xuất khẩu ngành công nghiệp da Pakistan trong 5 tháng đầu năm tài chính hiện tại (từ tháng 7 đến tháng 11/2019) tăng 3,6% lên 371,6 triệu USD.

  Kim ngạch xuất khẩu giày da trong 5 tháng đầu năm tài chính tăng 22,7% so với cùng kỳ năm trước đó lên 56,3 triệu USD.

  Xuất khẩu da thành phẩm đạt 7,6 triệu m2, tăng hơn 20%. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu da thành phẩm giảm 18,8% so với cùng kỳ năm trước đó xuống 88 triệu USD.

  Xuất khẩu hàng hóa da tăng 11,2% trong 5 tháng đầu năm 2019 đạt 227,4 triệu USD.

  Nguồn: Lefaso.org.vn

 •  
  In bài này   Quay lại

  Tin Quốc tế Các tin khác

  FAMEST đổi mới cụm giày dép (Thứ hai, 17-2-2020 )

  Vietnam Leather, Footwear and Handbag Association (LEFASO)

  Northern Office
  3th 160 Hoang Hoa Tham str., Tay Ho Dist., Ha Noi
  Tel: 04.37281560
  Fax: 04.37281561
  Email: Info@lefaso.org.vn

   

  Southern Office:
  5A Xuyen A Str., An Binh Town, Di An Dist., Binh Duong Province
  Tel: 84 - 8 37241241
  Fax: 
  84 - 8 38960223
  Email : info@lefaso.org.vn