Tin Quốc tế

 • Chuyển đổi sản phẩm phụ của ngành công nghiệp thực phẩm thành sự lựa chọn bền vững
 • [Thứ năm, 2-1-2020]
 • Trong những năm gần đây, da thuộc đã được ưa chuộng trở lại không chỉ trong thời trang mà còn trong nhiều ứng dụng như một sự lựa chọn sang trọng với lợi ích tự nhiên.

  Da thuộc vẫn là một lựa chọn phổ biến trong nội thất xe hơi, song cũng là một chất liệu được xem xét kỹ lưỡng vì các chiến dịch từ các nhà hoạt động vì quyền động vật.

  Số lượng động vật toàn cầu để sản xuất thực phẩm lên tới hàng tỉ. Không có gì đáng ngạc nhiên, vì tiêu thụ thịt đang tăng và đã tăng gấp đôi trong 50 năm qua, ngay cả trong xu hướng thực phẩm và sức khỏe. Da thuộc có mối liên hệ rõ ràng với ngành công nghiệp thịt vì là một sản phẩm phụ của thịt.

  Trên thực tế, ước tính hơn 95% da động vật hiện đang nằm trong các kho dự trữ mà chưa được chuyển đổi thành da thuộc. Điều này có nghĩa là sản xuất da thuộc chỉ đơn giản là sử dụng sản phẩm phụ.

  100% da động vật sử dụng cho da ô tô được giết mổ chủ yếu để tiêu thụ thịt. Điều đó có nghĩa là sự phụ thuộc vào ngành công nghiệp thịt là con đường một chiều, đặc biệt hiện tại người tiêu dùng ăn thịt nhiều hơn, song lại tránh sử dụng các sản phẩm phụ từ động vật.

  Kết quả là một lượng hàng tồn lớn da động vật chưa được chuyển đổi. Trên thực tế, khi liên quan đến ngành công nghiệp da, các cơ sở giết mổ đang xem xét lợi ích kinh tế (chi phí thấp hơn) chỉ đơn giản biến da sống thành đống rác thải. Điều đó sẽ là một sự lãng phí, khi chúng có thể được sử dụng gần như toàn bộ.

  Nguồn: Lefaso.org.vn

 •  
  In bài này   Quay lại

  Tin Quốc tế Các tin khác

  Vietnam Leather, Footwear and Handbag Association (LEFASO)

  Northern Office
  3th 160 Hoang Hoa Tham str., Tay Ho Dist., Ha Noi
  Tel: 04.37281560
  Fax: 04.37281561
  Email: Info@lefaso.org.vn

   

  Southern Office:
  5A Xuyen A Str., An Binh Town, Di An Dist., Binh Duong Province
  Tel: 84 - 8 37241241
  Fax: 
  84 - 8 38960223
  Email : info@lefaso.org.vn