Tin Quốc tế

 • Công ty giày dép Caleres báo cáo kết quả quý 3/2019
 • [Thứ sáu, 20-12-2019]
 • Công ty giày dép Caleres có trụ sở tại Mỹ công bố doanh thu hợp nhất đạt 792,4 triệu USD, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm 2018, lũy kế tăng 5%.
  Kết quả quý 3/2019
  Trong quý 3/2019, Caleres đã đăng ký doanh thu hợp nhất 792,4 triệu USD, tăng 2,1%. Doanh số bán Famous Footwear đạt 446,6 triệu USD, tăng 2,5%. Doanh số bán của Brand Portfolio đạt 359,9 triệu USD, tăng 4,9%.
  Công ty đăng ký thu nhập ròng đạt 28 triệu USD, dẫn đến thu nhập trên mỗi cổ phiếu đạt 0,69 USD, tăng 3% bao gồm 0,07 USD điều chỉnh trị giá hợp lý liên quan đến nghĩa vụ mua hàng bắt buộc của Blowfish Malibu và 0,02 chi phí tích hợp Vionic. Thu nhập ròng đã điều chỉnh là 31,6 triệu USD, dẫn đến thu nhập được điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu là 0,78 USD, giảm 3,7% bao gồm cả tác động ròng từ thuế quan trong quý tăng.
  Trong 9 tháng đầu năm 2019
  Caleres công bố doanh thu hợp nhất là 2.222,6 triệu USD trong 9 tháng đầu năm 2019, tăng 5,1%. Trong cùng thời gian, doanh số bán của Famous Footwear đạt tổng cộng 1.218,6 triệu USD, với doanh số bán tăng 1,1%. Doanh số bán của Brand Portfolio đạt 1.060,5 triệu USD, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm ngoái.
  Trong 9 tháng đầu năm 2019, công ty đăng ký thu nhập ròng đạt 62,4 triệu USD, dẫn đến thu nhập trên mỗi cổ phiếu đạt 1,51 USD, giảm 6,8%. Tổng thu nhập ròng đã điều chỉnh đạt 72,4 triệu USD, dẫn đến thu nhập được điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu là 1,75 USD, giảm 4,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
  Nguồn: Lefaso.org.vn

 •  
  In bài này   Quay lại

  Tin Quốc tế Các tin khác

  Vietnam Leather, Footwear and Handbag Association (LEFASO)

  Northern Office
  3th 160 Hoang Hoa Tham str., Tay Ho Dist., Ha Noi
  Tel: 04.37281560
  Fax: 04.37281561
  Email: Info@lefaso.org.vn

   

  Southern Office:
  5A Xuyen A Str., An Binh Town, Di An Dist., Binh Duong Province
  Tel: 84 - 8 37241241
  Fax: 
  84 - 8 38960223
  Email : info@lefaso.org.vn