Tin Quốc tế

 • Việt Nam tăng cường nhập khẩu da xanh ướt từ Mỹ
 • [Thứ sáu, 13-12-2019]
 • Leatherbiz cho rằng, Việt Nam vẫn là thị trường nhập khẩu da xanh ướt lớn thứ 2 từ Mỹ. Italia là thị trường nhập khẩu da xanh ướt lớn nhất của Mỹ, mặc dù có sự sụt giảm liên tục trong năm 2019. Trung Quốc là thị trường thứ hai, song số liệu mới cho thấy Việt Nam vẫn là thị trường nhập khẩu lớn.

  Nhìn chung, các nhà đóng gói, thương nhân và các thợ thuộc da của Mỹ đã xuất khẩu hơn 19,8 triệu da sống trong 10 tháng đầu năm 2019, giảm 16,4% so với cùng kỳ năm 2018.

  Da muối ướt đạt gần 16,7 triệu trong tổng số năm 2019, với chỉ hơn 3,1 triệu xuất khẩu là da xanh ướt. Khối lượng da muối ướt giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi da xanh ướt giảm 23%.

  Về trị giá, xuất khẩu da sống trong 10 tháng đầu năm 2019 đạt 977,7 triệu USD, giảm 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số đó, 641 triệu USD là da muối ướt và 336,6 triệu USD là da xanh ướt, giảm 32% và 20% so với cùng kỳ năm ngoái theo thứ tự lần lượt.

  Nhập khẩu da xanh ướt của Italia vẫn lớn nhất về lượng và trị giá, giảm 32% và 26% theo thứ tự lần lượt. Nước này đã nhập khẩu 975.000 da xanh ướt từ Mỹ trong 10 tháng đầu năm 2019, với trị giá đạt 108,7 triệu USD. Nhập khẩu của Trung Quốc từ Mỹ trong 10 tháng đầu năm 2019 chỉ đạt hơn 877.000 da xanh ướt với trị giá đạt 89,8 triệu USD, giảm 31% về lượng và 30% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

  Ngược lại, khối lượng da xanh ướt của Mỹ xuất khẩu sang Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2019 tăng 7%, chỉ đạt dưới 790.000 miếng. Kin ngạch xuất khẩu da xanh ướt từ Mỹ sang Việt Nam tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái lên 86,1 triệu USD, giảm 3,7 triệu USD so với con số của Trung Quốc. Cùng thời gian này năm ngoái, chênh lệch giữa kim ngạch xuất khẩu da xanh ướt của Mỹ sang Trung Quốc và sang Việt Nam đạt hơn 52 triệu USD.

  Nguồn: Lefaso.org.vn    

 •  
  In bài này   Quay lại

  Tin Quốc tế Các tin khác

  Vietnam Leather, Footwear and Handbag Association (LEFASO)

  Northern Office
  3th 160 Hoang Hoa Tham str., Tay Ho Dist., Ha Noi
  Tel: 04.37281560
  Fax: 04.37281561
  Email: Info@lefaso.org.vn

   

  Southern Office:
  5A Xuyen A Str., An Binh Town, Di An Dist., Binh Duong Province
  Tel: 84 - 8 37241241
  Fax: 
  84 - 8 38960223
  Email : info@lefaso.org.vn