Bản tin Covid 19

TBT Da giầy - Túi xách VN

Assurance Global

GÓI CHỐNG ẨM ABSORTECH

MICROFIBER VIETNAM

Công ty CP Fortuna Việt Nam

Tin Quốc tế

 • Thị phần xuất khẩu của các doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ
 • [Thứ ba, 5-11-2019]
 • Viện Thống kê Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, thị phần của các doanh nghiệp lớn trong xuất khẩu chiếm 44,6%, chủ yếu xuất khẩu sang EU ( 28 nước).

    Viện Thống kê Thổ Nhĩ Kỳ công bố đánh giá về Thống kê Ngoại thương theo đặc điểm doanh nghiệp năm 2018 và cho rằng trong năm 2019, 19,7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu được thực hiện bởi các doanh nghiệp siêu nhỏ dưới 9 nhân viên. Trong xuất khẩu, thị phần các doanh nghiệp nhỏ (10-49 nhân viên) chiếm 19,2%, doanh nghiệp trung bình (50-249 nhân viên) chiếm 16,5% và doanh nghiệp quy mô lớn (250 nhân viên trở lên) chiếm 44,6%.

    Tỉ lệ doanh nghiệp siêu nhỏ (dưới 9 nhân viên) đạt 8,6%, doanh nghiệp nhỏ (10-49 nhân viên) đạt 11,1%, doanh nghiệp vừa (50-249 nhân viên) đạt 16,4% và doanh nghiệp lớn (250 nhân viên trở lên) đạt 64% trong tổng nhập khẩu.

    Năm 2018, 57,5% trong tổng xuất khẩu và 56,5% trong tổng nhập khẩu được thực hiện bởi các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp. Các doanh nghiệp có hoạt động chính là thương mại chiếm 38,9% thị phần xuất khẩu và 31,6% nhập khẩu.

    Doanh nghiệp lớn thực hiện 69,3% xuất khẩu của ngành công nghiệp. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện 91,4% xuất khẩu của ngành thương mại. Đối với nhập khẩu, các doanh nghiệp lớn chiếm vị trí đầu tiên trong lĩnh vực công nghiệp với tỉ lệ 80% và doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm vị trí đầu tiên trong lĩnh vực thương mại với tỉ lệ 68,7%.

    Các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp xuất khẩu chủ yếu sang EU 28 với tỉ lệ 54,4%, sau đó sang Trung Đông với tỉ lệ 14,1% năm 2018. 62,6% trong xuất khẩu sang EU 28 do ngành công nghiệp thực hiện và 35,5% xuất khẩu sang EU 28 được thực hiện bởi ngành thương mại.

    Các doanh nghiệp hoạt động công nghiệp nhập khẩu từ EU 28 với tỉ lệ 38,6%, từ các nước châu Á khác với tỉ lệ 21,4% và từ các nước châu Âu khác với tỉ lệ 12,8%. Khu vực đối tác hàng đầu cho các doanh nghiệp thương nhân nhập khẩu là EU 28 là 35,3%. EU 28 theo sau bởi các nước châu Á khác với tỉ lệ 31% và các nước châu Âu khác với tỉ lệ 11,8%.

    Các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp thực hiện 59,1% xuất khẩu sảng phẩm sản xuất và doanh nghiệp thương mại thực hiện 37,9%. Các doanh nghiệp công nghiệp xuất khẩu các sản phẩm công nghiệp với tỉ lệ 96,6% và 1,7% nông lâm hải sản.   Các doanh nghiệp công nghiệp thực hiện 54,5% sản phẩm nhập khẩu sản xuất và doanh nghiệp thương mại thực hiện 36,6% trong số đó và các doanh nghiệp trong các lĩnh vực khác thực hiện 9%. Các doanh nghiệp công nghiệp nhập khẩu sản phẩm công nghiệp với tỉ lệ 76,4% và 4,6% sản phẩm khai thác và 4,3% sản phẩm nông lâm hải sản.

    Báo cáo cho thấy rằng, 100 doanh nghiệp hàng đầu đã thực hiện 44,6% xuất khẩu và 57,4% nhập khẩu trong năm 2018. Thu hẹp xuống còn 5 doanh nghiệp hàng đầu chiếm 16,9% xuất khẩu và 22,3% nhập khẩu. Trong khi 44,3% doanh nghiệp xuất khẩu sang quốc gia đối tác, 16,5% trong số các doanh nghiệp xuất khẩu sang 2 quốc gia đối tác, 4,5% doanh nghiệp xuất khẩu sang 20 hoặc nhiều hơn các quốc gia đối tác và thực hiện 62,3% xuất khẩu.

    Trong năm 2018, 50,3% trong tổng doanh nghiệp nhập khẩu từ 1 quốc gia đối tác, 15,6% doanh nghiệp nhập khẩu từ 2 quốc gia đối tác. Tỉ lệ doanh nghiệp nhập khẩu từ 20 quốc gia đối tác trở lên là 2,2% và các doanh nghiệp này có tỉ lệ là 56,6% trong tổng nhập khẩu.

    Nguồn: Lefaso.org.vn      

 •  
  In bài này   Quay lại

  Tin Quốc tế Các tin khác

  Vietnam Leather, Footwear and Handbag Association (LEFASO)

  Northern Office
  3th 160 Hoang Hoa Tham str., Tay Ho Dist., Ha Noi
  Tel: 04.37281560
  Fax: 04.37281561
  Email: Info@lefaso.org.vn

   

  Southern Office:
  5A Xuyen A Str., An Binh Town, Di An Dist., Binh Duong Province
  Tel: 84 - 8 37241241
  Fax: 
  84 - 8 38960223
  Email : info@lefaso.org.vn