• 2-4/3/2020: Triển lãm giày quốc tế tại Thượng Hải
  • 2-4/3/2020: Triển lãm giày quốc tế tại Thượng Hải
  • Cập nhật :Thứ sáu, 6-12-2019
  •  Triển lãm giày quốc tế Thượng Hải là một sân chơi độc đáo dành cho các nhà sản xuất giày, nhà thiết kế, nhà phân phối, thương nhân, nhà bán lẻ, người mua và các chuyên gia liên quan khác để cung cấp một xu hướng thời trang và nắm bắt cơ hội kinh doanh mới.

Vietnam Leather, Footwear and Handbag Association (LEFASO)

Northern Office
3th 160 Hoang Hoa Tham str., Tay Ho Dist., Ha Noi
Tel: 04.37281560
Fax: 04.37281561
Email: Info@lefaso.org.vn

 

Southern Office:
5A Xuyen A Str., An Binh Town, Di An Dist., Binh Duong Province
Tel: 84 - 8 37241241
Fax: 
84 - 8 38960223
Email : info@lefaso.org.vn