TBT Da giầy - Túi xách VN

Assurance Global

GÓI CHỐNG ẨM ABSORTECH

MICROFIBER VIETNAM

Công ty CP Fortuna Việt Nam

Tin Giao thương

Tin Hiệp hội

 • Mời tham gia dự dự kiện:"Tăng cường năng lượng sạch trong ngành giầy dép và may mặc Việt Nam”

 • Tìm hiểu về Chương quản lý hải quan và tạo thuận lợi thương mại (Chương 5) thuộc HIệp định VN-EAEU FTA

 • Hướng dẫn thực hiện hợp quy sản phảm dệt may theo quy định tại QCVN:01/2017/BCT

 • Mời tham dự Hội thảo ngành công nghiệp da giày với cuộc CM công nghiệp 4.0

 • Mời tham dự Hội thảo ‘‘Quy định mới về xuất xứ hàng hóa và Tự chứng nhận xuất xứ trong khuôn khổ GSP đối với doanh nghiệp da, giầy và túi xách khu vực phía Bắc

Fashion Designers Club

Tin Hiệp hội

 • Hướng dẫn thực hiện hợp quy sản phảm dệt may theo quy định tại QCVN:01/2017/BCT
 • [Thứ ba, 12-6-2018]
 • Ngày 21 tháng 05 năm 2018 Hiệp Hội Da Giầy Túi Xách Việt Nam nhận được công văn số 3912/ BCT- KHCN của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện hợp quy sản phảm dệt may theo quy định tại QCVN:01/2017/BCT, Hiệp Hội xin gửi tới quý doanh nghiệp văn bản như file đính kèm dưới đây.

  Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhằm bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng Việt Nam, ngày 23 tháng 10 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 21/2017/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may (QCVN:01/2017/BCT). Thông tư số 21/2017/TT-BCT có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2018(sau đấy gọi tắt là Thông tư 21).

  Tuy nhiên, do các nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan, trong thời gian triển khai thực hiện Thông tư 21, đặc biệt là thời điểm gần thời điểm Thông tư có hiệu lực (ngày 01 tháng 5 năm 2018), Bộ Công Thương nhận được kiến nghị của một số doanh nghiệp về những khó khan trong việc triển khai thực hiện theo quy định tại thông tư 21 nhất là các sản phẩm đã được lưu thông trên thị trường. 

  Để tạo điều kiện thuận cho các doanh nghiệp , ngày 26 tháng 4 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 07/2018/TT-BCT về việc sửa đổi Thông tư số 21/2017/TT-BCT, theo đó hiệu lực của Thông tư 21 đã được điều chỉnh đến ngày 01 tháng 01 năm 2019, tất cả các sản phẩm dệt may thuộc đối tượng điều chỉnh của Thông tư 21 phải thực hiện hợp quy, dán nhãn hợp quy.

  Bộ Công Thương gửi kèm Công văn này Hướng dẫn thực hiện QCVN:01/2017/BCT ban hành kèm theo Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

  Để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, Hiệp Hội Da Giầy Túi Xách Việt Nam đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao phổ biến, tổ chức thực hiện theo quy định tại Thông tư số 21/2017/TT-BCT, Thông tư số 07/2018/TT-BCT và hướng dẫn kèm theo Công văn này.
  Liên hệ: Ms Phan Thu 0903673239 hoặc 024 37281560

  Dưới đây là công văn số 3912/ BCT- KHCN của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện hợp quy sản phảm dệt may theo quy định tại QCVN:01/2017/BCT:  Nguồn: Lefaso.org.vn

 •  
  In bài này   Quay lại

  Tin Hiệp hội Các tin khác

  Vietnam Leather, Footwear and Handbag Association (LEFASO)

  Northern Office
  3th 160 Hoang Hoa Tham str., Tay Ho Dist., Ha Noi
  Tel: 04.37281560
  Fax: 04.37281561
  Email: Info@lefaso.org.vn

   

  Southern Office:
  5A Xuyen A Str., An Binh Town, Di An Dist., Binh Duong Province
  Tel: 84 - 8 37241241
  Fax: 
  84 - 8 38960223
  Email : info@lefaso.org.vn