Tin Hiệp hội

 • Thực hiện thủ tục hải quan điện tử
 • [Thứ năm, 20-4-2017]
 •      Hiệp hội Da – Giầy – Túi xách Việt Nam nhận được công văn số 2234/TCHQ - GSQL ngày 05/04/2017 về việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử, Hiệp hội xin được gửi đến Quý Doanh nghiệp thông tin hướng dẫn thực hiện thủ tục hải quan của  Tổng cục Hải Quan như sau :

  Thực hiện Quy định về tiếp nhận hồ sơ Hải quan điện tử theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 38/2015/TT-BTC, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 10983/TCHQ-GSQL ngày 21/11/2016 gửi cộng đồng Doanh nghiệp xuất khẩu để thông báo triển khai bổ sung các thủ tục Hải quan điện tử trên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử Hải quan.

  Tuy nhiên, theo phản xạ của cộng đồng Doanh nghiệp và theo dõi quá trình thực hiện trao đổi thông tin điện tử giữa cơ quan Hải quan, Tổng cục Hải quan ghi nhận nhiều vướng mắc phát sinh do chưa thực hiện đúng các hướng dẫn tại công văn nêu trên dẫn đến thực hiện thủ tục hải quan điện tử chưa đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hải quan. Vì vậy, Hiệp hội Da Giầy Túi xách Việt Nam xin thông báo tới Quý Doanh nghiệp các nội dung sau:

  1.      Hệ thống điện tử của cơ quan hải quan cho phép người khai báo chứng từ điện tử, hồ sơ hải quan điện tử để gửi đến Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan ( thay cho việc sử dụng file HYS trước đây );

  2.     Khi người khai Hải quan thực hiwwnj việc khai báo chứng từ điện tử, hồ sơ Hải quan điện tử trên hệ thống điện tử của cơ quan Hải quan, Chi cục Hải quan nơi tiếp nhận tờ khai Hải quan phải thực hiện kiểm tra hồ sơ hải quan điện tử, không được yêu câu người khai hải quan xuất trình hồ sơ giấy. Việc kiểm tra thực hiện theo hướng dẫn Thông tư 38/2015/TT-BTC và quyết định 1966/QĐ-TCHQ.

  Hiệp hội Da Giầy Túi xách Việt Nam trân trọng thông báo tới các đơn vị được biết và thực hiện.

  Kính mong nhận được sự hợp tác của Quý doanh nghiệp.

  Trân trọng cảm ơn./.

   

   

   

  T/M HIỆP HỘI DA - GIẦY – TÚI XÁCH VIỆT NAM

   PHÓ CHỦ TỊCH KIÊM TỔNG THƯ KÝ 

  Phan Thị Thanh Xuân

 •  
  In bài này   Quay lại

  Tin Hiệp hội Các tin khác

  Vietnam Leather, Footwear and Handbag Association (LEFASO)

  Northern Office
  3th 160 Hoang Hoa Tham str., Tay Ho Dist., Ha Noi
  Tel: 04.37281560
  Fax: 04.37281561
  Email: Info@lefaso.org.vn

   

  Southern Office:
  5A Xuyen A Str., An Binh Town, Di An Dist., Binh Duong Province
  Tel: 84 - 8 37241241
  Fax: 
  84 - 8 38960223
  Email : info@lefaso.org.vn