Tin Hiệp hội

 • Hội thảo góp ý kiến dự thảo “Chiến lược quan hệ đối tác”
 • [Thứ ba, 17-3-2015]
 • Ngày 13/3/2015 Tổng Cục Hải Quan phối hợp với đại diện của tổ chức Hải quan Thế giới (WCO). tổ chức hội thảo góp ý kiến cho dự thảo “Chiến lược quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp”. Tham dự có đại diện Hải quan các cấp và các Bộ, ngành, hiệp hội và doanh nghiệp. Dự thảo “Chiến lược quan hệ đối tác” do Tổng cục Hải quan soạn thảo nêu yêu cầu, vai trò và lợi ích của quan hệ đối tác giữa cơ quan Hải quan các cấp với cộng đồng các doanh nghiệp.

  Dự thảo “Chiến lược quan hệ đối tác” lựa chọn 4 ưu tiên: nâng cao hình ảnh và uy tín cơ quan Hải quan các cấp; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật Hải quan của doanh nghiệp; tăng cường phối hợp với doanh nghiệp và các bên liên quan; nâng cao chất lượng xây dựng chính sách, pháp luật Hải quan.

  Các mục tiêu cụ thể của “Chiến lược quan hệ đối tác” bao gồm cải thiện hình ảnh của hải quan các cấp; hỗ trợ các doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hải quan; xử lý các vi phạm của cán bộ Hải quan và của các doanh nghiệp; xây dựng chính sách, luật pháp về hải quan… “Chiên lược quan hệ đối tác” là cam kết chính thức của Hải quan Vệt Nam đối với cộng đồng doanh nghiệp và các bên liên quan về sự hợp tác trên cơ sở bình đẳng trước pháp luật. Đê thục hiện các mục tiêu của Chiến lược, dự thảo đề ra các biện pháp cho từng mục tiêu với các nội dung:  thông tin, tham vấn, tham gia và hợp tác giữa Hải quan với các bên liên quan. Hội thảo là một phần của Đề án “Xây dựng kế hoạch cải cách hiện đại hóa Hải quan lần thứ 2, giai đoạn đoạn 2016-2020.

  LEFASO

 •  
  In bài này   Quay lại

  Tin Hiệp hội Các tin khác

  Vietnam Leather, Footwear and Handbag Association (LEFASO)

  Northern Office
  3th 160 Hoang Hoa Tham str., Tay Ho Dist., Ha Noi
  Tel: 04.37281560
  Fax: 04.37281561
  Email: Info@lefaso.org.vn

   

  Southern Office:
  5A Xuyen A Str., An Binh Town, Di An Dist., Binh Duong Province
  Tel: 84 - 8 37241241
  Fax: 
  84 - 8 38960223
  Email : info@lefaso.org.vn