Tin Hiệp hội

 • Hướng dẫn về thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu
 • [Thứ sáu, 23-5-2014]
 •  Để tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hóa xuất khẩu, Bộ Tài Chính hướng dẫn về thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu như sau:

  Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa để sản xuất hàng xuất khẩu nếu được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đăng ký tờ khai và đã xuất khẩu hàng hóa trong thời hạn nộp thuế thì thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế chậm nhất là ngày 275 kẻ từ ngày đăng ký tờ khai nhập khẩu.

  Khi nộp hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế doanh nghiệp được lựa chọn thực hiện theo tại hướng dẫn trên hoặc theo quy định tại Khoản 2 Điều 127 Thông tư số 128/2013/TT-BTC.

  Yêu cầu Cục Hải Quan các tỉnh, thành phố thông báo, hướng dẫn cho các doanh nghiệp liên quan để thực hiện.

  Bộ Tài Chính thông báo để Phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam, các Hiệp hội biết, thực hiện./.
  Download Công văn tại đây.


 •  
  In bài này   Quay lại

  Tin Hiệp hội Các tin khác

  Vietnam Leather, Footwear and Handbag Association (LEFASO)

  Northern Office
  3th 160 Hoang Hoa Tham str., Tay Ho Dist., Ha Noi
  Tel: 04.37281560
  Fax: 04.37281561
  Email: Info@lefaso.org.vn

   

  Southern Office:
  5A Xuyen A Str., An Binh Town, Di An Dist., Binh Duong Province
  Tel: 84 - 8 37241241
  Fax: 
  84 - 8 38960223
  Email : info@lefaso.org.vn