Quy chế

 • Quy chế Hội viên Hiệp Hội Da - Giầy Việt Nam
 • [Thứ ba, 21-5-2013]
 •  Hiệp hội Da - Giầy Việt Nam là một tổ chức tự nguyện phi chính phủ của các doanh nghiệp Việt Nam và các nhà quản lý, khoa học, kỹ thuật thuộc mọi thành phần kinh tế, hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ Da- Giầy.

   

   

  Mục đích của Hiệp hội là liên kết, hợp tác, hỗ trợ nhau về kinh tế- kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nâng cao giá trị sản phẩm; đại diện và bảo vệ lợi ích hợp pháp của hội viên; góp phần tạo thêm việc làm, cải thiện đời sống của người lao động trong ngành Da- Giầy.

   

  Hội viên có nghĩa vụ:

  1/ Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước và  các quy định tại Điều lệ này; thực hiện nghị quyết của Hiệp hội; tuyên truyền phát triển hội viên mới.

  2/ Tham gia các hoạt động và sinh hoạt của Hiệp hội; đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

   

  Hội viên bao gồm:

  1/ Hội viên chính thức: Các doanh nghiệp Việt Nam và các nhà quản lý, khoa học, kỹ thuật thuộc mọi thành phần kinh tế, hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ Da - Giầy... tán thành Điều lệ của Hiệp hội, tự nguyện viết đơn gia nhập Hiệp hội, đóng tiền nhập Hiệp hội và hội phí đều có thể trở thành hội viên chính thức của Hiệp hội.

  2/ Hội viên danh dự: Những công dân và tổ chức pháp nhân có công lao đối với sự nghiệp phát triển ngành nói chung và Hiệp hội nói riêng được Hiệp hội mời làm  hội viên danh dự.

  3/ Hội viên liên kết: Gồm các nhà sản xuất - kinh doanh các sản phẩm giầy dép, nguyên phụ liệu, máy móc thiết bị phục vụ cho ngành giầy (có 100% vốn nước ngoài) hoạt động tại Việt nam, được tham gia vào tổ chức Hiệp hội Da - Giầy VN theo hình thức liên kết.

  Hội viên liên kết có quyền lợi và nghĩa vụ như các hội viên của Hiệp hội trừ bầu cử, ứng cử và tham gia vào BCH  Hiệp hội.

   

  Thủ tục chấm dứt quyền hội viên:

  1/ Hội viên tự nguyện xin rút ra khỏi Hiệp hội, cần gửi đơn cho Ban chấp hành Hiệp hội.

  2/ Hội viên bị khai trừ ra khỏi Hiệp hội trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng Điều lệ Hiệp hội, làm ảnh hưởng đến thể diện, uy tín và tài chính của Hiệp hội.

  3/ Bị cơ quan nhà nước đình chỉ hoạt động, bị giải thể hay bị tuyên bố phá sản.

  Quyền và nghĩa vụ  của hội viên chấm dứt sau khi Ban chấp hành Hiệp hội ra thông báo.

  Ban chấp hành Hiệp hội thông báo danh sách hội viên xin rút khỏi Hiệp hội, hội viên bị khai trừ và hội viên xoá tên cho tất cả các hội viên khác biết.

 •  
  In bài này   Quay lại

  Vietnam Leather, Footwear and Handbag Association (LEFASO)

  Northern Office
  3th 160 Hoang Hoa Tham str., Tay Ho Dist., Ha Noi
  Tel: 04.37281560
  Fax: 04.37281561
  Email: Info@lefaso.org.vn

   

  Southern Office:
  5A Xuyen A Str., An Binh Town, Di An Dist., Binh Duong Province
  Tel: 84 - 8 37241241
  Fax: 
  84 - 8 38960223
  Email : info@lefaso.org.vn