TBT Da giầy - Túi xách VN

Assurance Global

GÓI CHỐNG ẨM ABSORTECH

MICROFIBER VIETNAM

Công ty CP Fortuna Việt Nam

Tin Giao thương

Tin Hiệp hội

 • Mời tham gia dự dự kiện:"Tăng cường năng lượng sạch trong ngành giầy dép và may mặc Việt Nam”

 • Tìm hiểu về Chương quản lý hải quan và tạo thuận lợi thương mại (Chương 5) thuộc HIệp định VN-EAEU FTA

 • Hướng dẫn thực hiện hợp quy sản phảm dệt may theo quy định tại QCVN:01/2017/BCT

 • Mời tham dự Hội thảo ngành công nghiệp da giày với cuộc CM công nghiệp 4.0

 • Mời tham dự Hội thảo ‘‘Quy định mới về xuất xứ hàng hóa và Tự chứng nhận xuất xứ trong khuôn khổ GSP đối với doanh nghiệp da, giầy và túi xách khu vực phía Bắc

Fashion Designers Club

Hội thảo

 • Mời tham dự Hội nghị “Nâng cao năng lực Doanh nghiệp giầy dép Việt Nam”
 • [Thứ tư, 17-9-2014]
 •  Hip Hi Thương mi Giy dép Hoa Kỳ (FDRA) t chc Hi ngh “Nâng cao năng lc Doanh nghip giy dép Vit Nam”, thi gian và đa đim như sau:

  Thi gian: T 9h00 đến 12h30 ngày 10/11/2014 (Th 2)

  Đa đim: Sohfitel Saigon Plaza, 17 Lê Dun, Q.1, TP.H Chí Minh

  Thành phn tham d: Các nhà điu hành, các ch doanh nghip Da – Giy

  Chi phí: Min phí tham d

  Chương trình gi kèm

    Quý doanh nghip quan tâm vui lòng đăng ký tham d ti:  http://events.constantcontact.com/register/event?llr=flsvbncab&oeidk=a07e9qt774je0c50a46

  hoc liên h: Ban thư ký Hip Hi Da – Giy Vit Nam, đin thoi: 04-37281560 (liên h chị Nguyễn Hương), email: nguyenhuong.lefaso@gmail.com

                                                                                                                                                                                                                                             LEFASO 

 •  
  In bài này   Quay lại

  Hội thảo Các tin khác

  Vietnam Leather, Footwear and Handbag Association (LEFASO)

  Northern Office
  3th 160 Hoang Hoa Tham str., Tay Ho Dist., Ha Noi
  Tel: 04.37281560
  Fax: 04.37281561
  Email: Info@lefaso.org.vn

   

  Southern Office:
  5A Xuyen A Str., An Binh Town, Di An Dist., Binh Duong Province
  Tel: 84 - 8 37241241
  Fax: 
  84 - 8 38960223
  Email : info@lefaso.org.vn