Cơ chế chính sách

 • Chính sách Doanh nghiệp - Thương mại có hiệu lực đầu tháng 06
 • [Thứ sáu, 1-6-2018]
 • THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu 04 chính sách về Doanh nghiệp – Thương mại – Tài chính có hiệu lực từ ngày 01 – 10/6/2018.1.

  1.Cách thức đưa hàng hóa vào mua bán qua Sở Giao dịch hàng hóa

  Đây là nội dung nổi bật được quy định tại Nghị định 51/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 158/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa (SGDHH).

  Theo đó, để đưa hàng hóa vào mua bán qua SGDHH thì tùy theo từng loại hàng hóa mà thực hiện như sau:

  - Đối với các mặt hàng thuộc danh mục hàng hóa kinh doanh có điều kiện, hạn chế kinh doanh thì SGDHH phải đăng ký với cơ quan có thẩm quyền chấp thuận để niêm yết giao dịch trên SGDHH.

  - Đối với những mặt hàng không thuộc danh mục hàng hóa bị cấm hoặc hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện thì SGDHH có trách nhiệm gửi hồ sơ thông báo với Bộ Công Thương trước khi chính thức niêm yết giao dịch.

  Xem chi tiết hồ sơ thông báo với Bộ Công Thương về các hàng hóa được niêm yết giao dịch tại Nghị định 51/2018/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/6/2018).

  2. Quy định mới về trị giá hải quan hàng xuất khẩu

  Ngày 20/4/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2015/NĐ-CP .

  Trong đó, đưa ra quy định mới về trị giá hải quan hàng xuất khẩu, cụ thể:

  Trị giá hải quan hàng xuất khẩu là giá bán của hàng hóa (GBHH) tính đến cửa khẩu xuất, không bao gồm phí bảo hiểm quốc tế và phí vận tải quốc tế, được xác định theo trình tự các phương pháp sau:

  - GBHH tính đến cửa khẩu xuất bao gồm giá bán ghi trên hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc hóa đơn thương mại và các khoản chi phí liên quan;

  - GBHH xuất khẩu giống hệt, tương tự trên cơ sở dữ liệu trị giá hải quan và tại thị trường Việt Nam sau khi quy đổi về GBHH tính đến cửa khẩu xuất tại thời điểm gần nhất so với ngày đăng ký tờ khai xuất khẩu của lô hàng đang xác định trị giá;

  - GBHH xuất khẩu do cơ quan hải quan thu thập, tổng hợp, phân loại.

  Xem chi tiết tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP (có hiệu lực từ 05/6/2018).

  3. Tiêu chí xác định doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

  Từ ngày 05/6/2018, Quyết định 19/2018/QĐ-TTg quy định về tiêu chí, thẩm quyền, trình tự thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (ƯDCNC) bắt đầu có hiệu lực thi hành.

  Theo đó, doanh nghiệp nông nghiệp ƯDCNC được xác định dựa trên những tiêu chí sau:

  - ƯDCNC thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển để sản xuất sản phẩm nông nghiệp.

  - Tạo ra sản phẩm nông nghiệp có chất lượng, năng suất, giá trị và hiệu quả cao, doanh thu từ sản phẩm nông nghiệp ƯDCNC đạt ít nhất 60% trong tổng số doanh thu thuần hàng năm.

  - Có hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm ƯDCNC, chuyển giao công nghệ để sản xuất sản phẩm nông nghiệp, …

  - Áp dụng các biện pháp thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng trong sản xuất và quản lý chất lượng sản phẩm nông nghiệp đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam hoặc tiêu chuẩn quốc tế.

  4. Hỗ trợ di dời với hộ gia đình đã bố trí làm nhà ở không đủ điều kiện chuyển giao về địa phương quản lý

  Đây là nội dung nổi bật được quy định tại Thông tư 37/2018/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 01/6/2018) hướng dẫn về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định 167/2017/NĐ-CP .

  Theo đó, đối với nhà, đất đã bố trí làm nhà ở không đủ điều kiện chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý thì Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm di dời các hộ gia đình, cá nhân ra khỏi khuôn viên cơ sở nhà, đất để sử dụng đúng mục đích.

  Trường hợp phải thực hiện hỗ trợ di dời thì đơn vị có trách nhiệm đề nghị tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng nơi có cơ sở nhà, đất lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định.

  Ngoài ra, Thông tư còn quy định chi tiết nguồn kinh phí hỗ trợ việc di dời.

  Nguồn: https://thuvienphapluat.vn 

 •  
  In bài này   Quay lại

  Cơ chế chính sách Các tin khác

  Vietnam Leather, Footwear and Handbag Association (LEFASO)

  Northern Office
  3th 160 Hoang Hoa Tham str., Tay Ho Dist., Ha Noi
  Tel: 04.37281560
  Fax: 04.37281561
  Email: Info@lefaso.org.vn

   

  Southern Office:
  5A Xuyen A Str., An Binh Town, Di An Dist., Binh Duong Province
  Tel: 84 - 8 37241241
  Fax: 
  84 - 8 38960223
  Email : info@lefaso.org.vn