Cơ chế chính sách

 • Cục thuế Hà Nội: Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2017
 • [Thứ sáu, 9-3-2018]
 •  - Đối tượng phải thực hiện và không phải thực hiện quyết toán thuế TNCN;

  - Trường hợp cá nhân nào được ủy quyền hoặc không được ủy quyền quyết toán thuế TNCN;

  - Hướng dẫn xác định thu nhập chịu thuế, thu nhập tính thuế bình quân tháng;

  - Hướng dẫn xác định các khoản giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc…

  Trong đó, bao gồm một số nội dung lưu ý như:

  - Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký HĐLĐ từ 03 tháng trở lên tại 01 đơn vị mà có thêm thu nhập vãng lai ở nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng, đã được NSDLĐ khấu trừ tại nguồn 10%, nếu không có yêu cầu thì không quyết toán với phần này.

  - Tổ chức trả thu nhập chỉ nhận ủy quyền quyết toán thay cho cá nhân đối với phần thu nhập từ tiền công, tiền lương mà cá nhân nhận được từ tổ chức này (trừ trường hợp NLĐ điều chuyển khi doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi).

  Xem thêm chi tiết tại Công văn 5749/CT-TNCN ngày 05/02/2018.

  Nguồn: https://thuvienphapluat.vn

 •  
  In bài này   Quay lại

  Cơ chế chính sách Các tin khác

  Vietnam Leather, Footwear and Handbag Association (LEFASO)

  Northern Office
  3th 160 Hoang Hoa Tham str., Tay Ho Dist., Ha Noi
  Tel: 04.37281560
  Fax: 04.37281561
  Email: Info@lefaso.org.vn

   

  Southern Office:
  5A Xuyen A Str., An Binh Town, Di An Dist., Binh Duong Province
  Tel: 84 - 8 37241241
  Fax: 
  84 - 8 38960223
  Email : info@lefaso.org.vn