Cơ chế chính sách

 • Thử nghiệm thông tin hải quan điện tử trên tờ khai hải quan xuất khẩu với Liên Minh Kinh tế Á- Âu
 • [Thứ tư, 7-3-2018]
 •  Hiệp định thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên Minh Kinh tế Á- Âu ( gồm 5 nước Armenia, Belarus,Kazakhstan, Nga và Kyrgyzstan) đã được ký kết và có hiệu lực kể từ ngày 5/10/2016.

  Nhằm mục đích tạo thuận lợi cho việc thực thi hoạt động hải quan, đẩy nhanh quá trình giải phóng hàng hóa và ngăn chặn vi phạm pháp luật hải quan, theo quy định tại Điều 5.7 của Hiệp định, các Bên tham gia Hiệp định có nghĩa vụ thực hiện việc trao đổi thông tin điện tử về hải quan theo lộ trình cụ thể như sau:

  -          Chậm nhất từ ngày 5/10/2018, bắt đầu trao đổi thông tin điện tử thử nghiệm đối với hàng hóa cụ thể giữa các bộ phận hải quan của các Bên.
    -          Chậm nhất từ ngày 5/10/2019, trao đổi thông tin điện tử phải áp dụng đối với hàng hóa có kim ngạch thương mại giữa các Bên tăng hơn 20% từ thời điểm Hiệp định có hiệu lực.
    -          Chậm nhất từ ngày 5/10/2021, các bên trao đổi thông tin điện tử toàn bộ hàng hóa giao dịch giữa các Bên giữa tất cả các bộ phận hải quan có liên quan.
    Căn cứ theo lộ trình này, chậm nhất từ ngày 5/10/2018, Tổng cục Hải quan sẽ thực hiện trao đổi thử nghiệm thông tin hải quan điện tử trên tờ khai hải quan xuất khẩu với Liên Minh Kinh tế Á- Âu. Hiện tại, tổng cục Hải quan cùng với phía Liên minh Kinh tế Á- Âu đang trao đổi về các giải pháp kỹ thuật để thực hiện cam kết này.
    Nguồn: Tổng Cục Hải Quan

 •  
  In bài này   Quay lại

  Cơ chế chính sách Các tin khác

  Vietnam Leather, Footwear and Handbag Association (LEFASO)

  Northern Office
  3th 160 Hoang Hoa Tham str., Tay Ho Dist., Ha Noi
  Tel: 04.37281560
  Fax: 04.37281561
  Email: Info@lefaso.org.vn

   

  Southern Office:
  5A Xuyen A Str., An Binh Town, Di An Dist., Binh Duong Province
  Tel: 84 - 8 37241241
  Fax: 
  84 - 8 38960223
  Email : info@lefaso.org.vn