Cơ chế chính sách

 • Mức lương tối thiểu doanh nghiệp phải trả cho NLĐ từ 01/01/2019
 • [Thứ sáu, 28-12-2018]
 • Nghị định 157/2018/NĐ-CP đã quy định về mức lương tối thiểu vùng mới tăng từ 160.000 – 200.000 đồng/tháng.

  Theo đó, từ ngày 01/01/2019, khi thỏa thuận lương với NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động, doanh nghiệp phải đảm bảo mức tối thiểu như sau:

  - Đối với NLĐ làm công việc đơn giản nhất: Bằng lương tối thiểu vùng.

  - Đối với NLĐ làm công việc đòi hỏi đã qua học nghề, đào tạo nghề: Cao hơn ít nhất 7% mức lương tối thiểu vùng.

  Ví dụ: NLĐ có trình độ đại học, làm việc trong điều kiện lao động bình thường tại Quận 3 – TP.HCM, làm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động thì mức lương tối thiểu mà doanh nghiệp phải trả là:

  Lương tối thiểu vùng của quận 3 + (Lương tối thiểu vùng của quận 3 *7%) = 4.180.000 + (4.180.000 * 7%) = 4.472.600 đồng/tháng

  Tra cứu mức lương tối thiểu vùng của từng địa phương trên cả nước tại đây.

  Nghị định 157/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

  Nguồn: Thư Viện Pháp Luật

 •  
  In bài này   Quay lại

  Cơ chế chính sách Các tin khác

  Vietnam Leather, Footwear and Handbag Association (LEFASO)

  Northern Office
  3th 160 Hoang Hoa Tham str., Tay Ho Dist., Ha Noi
  Tel: 04.37281560
  Fax: 04.37281561
  Email: Info@lefaso.org.vn

   

  Southern Office:
  5A Xuyen A Str., An Binh Town, Di An Dist., Binh Duong Province
  Tel: 84 - 8 37241241
  Fax: 
  84 - 8 38960223
  Email : info@lefaso.org.vn